Osoby, ktoré získali titul na UK

Náhodný výber

Meno Priezvisko Fakulta Študijný program Získaný titul V roku Miesto narodenia Pozn.
Mojmír Mamojka PraF obchodné právo prof. 1999 Zvolen dekan PraF 1996-2003
František Ryšánek FiF filozofia prof. 1926 Výšovice u Prostějova dekan FiF 1931-32
Cyril Čechrák PraF národné hospodárstvo prof. 1933 Praha dekan PraF 1934-35
Bedřich Wiškovský LF rhinolaryngológia prof. 1933 Dvůr Králové dekan LF 1934-35
Antonín Gala LF očné lekárstvo mim. prof. 1931 Kunovice dekan LF 1938/39
Vojtěch Ondrouch FiF staroveké dejiny prof. 1940 Smržice dekan FiF 1947-48
Konštantín Čársky LF chirurgická propedeutika a ortopédia prof. 1939 Gbely dekan LF 1940-42
Michal Greguš PriF matematická analýza prof. 1965 Zbehy dekan PriF 1963-65; dekan MFF 1980-90
Vladimír Buben FiF porovnávacia mluvnica románskych jazykov prof. 1931 Hradec Králové dekan FiF 1934-35
Andrej Mráz FiF dejiny slovenskej literatúry prof. 1941 Petrovec, Juhoslávia dekan FiF 1949/50
Peter Kovács FaF biochémia prof. 1981 Bratislava dekan FaF 1990-94
Rudolf Medvecký FaF farmaceutické vedy: farmaceutická chémia CSc. 1961 Vrútky dekan FaF 1972-76
Jozef Babor LF všeobecná biológia prof. 1928 Praha dekan LF 1933/34
Stanislav Růžička LF hygiena prof. 1919 Praha dekan LF 1922-23
Viliam Mézeš JLF biochémia prof. 1969 Hradište dekan JLF 1969-76, 1982-89
Karol Laco PraF štátne právo prof. 1964 Sobotište dekan PraF 1953-54, 1956-57, 1961-63
František Valentín LF lekárska chémia prof. 1939 Hlohovec dekan PriF 1940-42; rektor SU 1944-45
Július Filo EBF evanjelická teológia prof. 2002 Palúdzka dekan EBF 1994-97
Imrich Karvaš PraF národné hospodárstvo prof. 1939 Varšany dekan PraF 1947-48
Jozef Kukura LF hygiena prof. 1961 Krompachy dekan LF 1964-69
 

Upozornenie: Databáza vzniká na základe písomných podkladov, ktoré má k dispozícii Archív UK. Nemožno vylúčiť, že nie je úplná. V žiadnom prípade záznam v databáze nie je právnym dokumentom o absolvovaní štúdia, či získaní titulu. Viac informácií