Osoby, ktoré získali titul na UK

Náhodný výber

Meno Priezvisko Fakulta Študijný program Získaný titul V roku Miesto narodenia Pozn.
Ján Pauliny FiF arabská literatúra prof. 1997 Turčiansky Martin dekan FiF 1994-97
Karel Chotek FiF všeobecný národopis prof. 1921 Praha dekan FiF 1927-28
Juraj Cúth PraF medzinárodné právo mim. prof. 1968 Dobrá Niva, okr. Zvolen dekan PraF 1969/72
Dušan Mištuna JLF chirurgia doc. 2002 Liešťany dekan JLF 2007-10
Teofil Rudolf Niederland LF všeobecná a klinická biochémia prof. 1953 Maria Radna, Rumunsko dekan LF 1956-57
Peter Mederly FMFI geometria a topológia doc. 1990 Bratislava dekan MFF 1991-97
Vladimír Ferák PriF genetika doc. 1986 Bratislava dekan PriF 1997-2003
Silvester Šoka CMBF teológia ThDr. 1944 Hlohovec dekan CMBF 1976/78, 1990/91
Karol Bedrna PraF právo JUDr. 1952 Český Brod dekan PraF UK v r. 1952-53
Alica Vančová PdF špeciálna pedagogika prof. 2006 Trenčín dekanka PedF od 2011
Konštantín Čársky LF chirurgická propedeutika a ortopédia prof. 1939 Gbely dekan LF 1940-42
Roman Kadlický LF očné lekárstvo prof. 1919 Brozany dekan LF 1923-24
Miroslav Kusý FiF filozofia prof. 1990 Bratislava rektor UK 1990/91
Jan Elsner FiF klasická filológia prof. 1934 Střelské Hoštice dekan FiF 1938-39
Anton Kotzig PriF matematika prof. 1963 Kočovce dekan PriF 1965-66
Daniel Rapant FiF československé dejiny prof. 1940 Holíč dekan FiF 1944-45; poverený rektor SU 1945
Miroslav Teofil Bažány FiF psychológia doc. 1963 Bratislava dekan PdF 1991-97
Igor Kišš EBF evanjelická teológia prof. 1997 Uhrovec dekan EBF 1997-2003
Ján Danko LF gynekológia a pôrodníctvo prof. 1997 Málinec dekan JLF 2000-07, od 2011
Ľudovít Fischer FMFI experimentálna a aplikovaná fyzika doc. 1982 Levoča dekan FMFI 1997-2003
 

Upozornenie: Databáza vzniká na základe písomných podkladov, ktoré má k dispozícii Archív UK. Nemožno vylúčiť, že nie je úplná. V žiadnom prípade záznam v databáze nie je právnym dokumentom o absolvovaní štúdia, či získaní titulu. Viac informácií