Osoby, ktoré získali titul na UK

Náhodný výber

Meno Priezvisko Fakulta Študijný program Získaný titul V roku Miesto narodenia Pozn.
Mojmír Mamojka PraF obchodné právo prof. 1999 Zvolen dekan PraF 1996-2003
Miloš Netoušek LF interná propedeutika a všeobecná interná pathologia prof. 1927 Slavkov na Moravě dekan LF 1929-30
Ivan Stanek LF histológia a embryológia prof. 1953 Záriečie dekan LF 1951-53
Gustáv Čatár LF parazitológia prof. 1969 Gaboltov dekan LF 1969-85
Andrej Mráz FiF dejiny slovenskej literatúry prof. 1941 Petrovec, Juhoslávia dekan FiF 1949/50
Ľudovít Fischer FMFI experimentálna a aplikovaná fyzika doc. 1982 Levoča dekan FMFI 1997-2003
Karol Kizlink PraF právo obchodné a zmenkové prof. 1934 Uherské Hradiště dekan PraF 1936-37, 1939; rektor SU 1946-47
František Gahér FiF filozofia doc. 2000 Trnava rektor UK 2003-2011
Pavel Švec FaF lekárske vedy - farmakológia prof. 1991 Bratislava dekan FaF 1994-2000
Zdeněk Mysliveček LF psychiatria a neurológia prof. 1919 Pelhřimov dekan LF 1924-25
Milan Chalabala FaF galenická farmácia prof. 1968 Nemotice na Morave dekan FaF 1964-66
Vilém Hons LF fyziológia prof. 1936 Praha dekan LF 1936-37
Antonín Spilka LF všeobecná i špeciálna pathologická anatómia prof. 1919 Lukov, okr. Znojmo dekan LF 1920-21
Teodor Kollárik FiF psychológia prof. 1994 Dolný Pial dekan FSEV 2006-10
Jozef Kutarňa CMBF teológia prof. 1996 Zbudské Dlhé okr. Humenné dekan CMBF 1994-2001, 2004-05
Ján Kyselovič FaF farmakológia prof. 2009 Nitra dekan FAF 2009-13
Michal Bogár PraF právo JUDr. 1953 Slovenský Komlóš, Maďarsko dekan PdF 1970/76
Július Šefránek FiF marxizmus-leninizmus prof. 1955 Skalica rektor UK 1956-59
Jozef Vrablec CMBF teológia ThDr. 1944 Závod, okr. Malacky dekan CMBF 1991/94
Rudolf Štepanovič FiF pedagogické vedy DrSc. 1985 Červeník dekan FiF 1976/88
 

Upozornenie: Databáza vzniká na základe písomných podkladov, ktoré má k dispozícii Archív UK. Nemožno vylúčiť, že nie je úplná. V žiadnom prípade záznam v databáze nie je právnym dokumentom o absolvovaní štúdia, či získaní titulu. Viac informácií