Osoby, ktoré získali titul na UK

Náhodný výber

Meno Priezvisko Fakulta Študijný program Získaný titul V roku Miesto narodenia Pozn.
Karel Laštovka PraF náuka správna a československé právo správne prof. 1921 Kolín dekan PraF 1921-23; rektor UK 1924-25
Marek Števček PraF občianske právo prof. 2017 Bratislava rektor UK od 2019
František Gahér FiF filozofia doc. 2000 Trnava rektor UK 2003-2011
Stanislav Růžička LF hygiena prof. 1919 Praha dekan LF 1922-23
Jaromír Šimonek FTVŠ teória a didaktika atletiky doc. 1981 Šurany dekan FTVŠ 1991-94
Jozef Vida FiF pedagogické vedy: pedagogika CSc. 1973 Trnava dekan PdF 1976/85
Josef Hanuš FiF dejiny českej literatúry prof. 1921 Dolní Štěpanice dekan FiF 1921-22; rektor UK 1922-23
Rudolf Trella PraF štátne právo doc. 1970 Stará Ľubovňa dekan PraF 1985-89
Jaroslav Sumbal LF klinická propedeutika prof. 1936 Bořitov dekan LF 1938-39, 45-46
Dionýz Ilkovič PriF fyzikálno-matematické vedy Dr.h.c. 1969 Šarišský Štiavnik dekan PriF 1942/45
Gustáv Čatár LF parazitológia prof. 1969 Gaboltov dekan LF 1969-85
Pavel Mučaji FaF farmakognózia prof. 2013 Nový Sad, Srbsko dekan FaF 2013-2021
Samuel Cambel FiF československé dejiny mim. prof. 1971 Slovenská Ľupča dekan FiF 1962/63, 1970-76
Ján Tomko PraF medzinárodné právo mim. prof. 1965 Miklušovce dekan PraF 1959/61
Jozef Komorník FMFI pravdepodobnosť a matematická štatistika prof. 1989 Čáry, okr. Senica dekan FM 2000-07, od 2011
Štefan Luby PraF československé občianske právo prof. 1940 Liptovský Hrádok dekan PraF 1949-50
Adolf Mach LF zubné lekárstvo prof. 1928 Rovečín dekan LF 1932-33
Zdeněk Frankenberger LF histológia a embryológia mim. prof. 1922 Praha dekan LF 1930/31
Július Filo EBF evanjelická teológia prof. 2002 Palúdzka dekan EBF 1994-97
Zdeněk Obdržálek FiF pedagogika prof. 1983 Tovačov dekan PdF 1986-91
 

Upozornenie: Databáza vzniká na základe písomných podkladov, ktoré má k dispozícii Archív UK. Nemožno vylúčiť, že nie je úplná. V žiadnom prípade záznam v databáze nie je právnym dokumentom o absolvovaní štúdia, či získaní titulu. Viac informácií