Osoby, ktoré získali titul na UK

Náhodný výber

Meno Priezvisko Fakulta Študijný program Získaný titul V roku Miesto narodenia Pozn.
Dušan Mlynarčík FaF galenická farmácia prof. 1996 Bardejov dekan FaF 2005/09
Viktor Reinsberg LF nemoci kožné a príjičné prof. 1920 Žamberk rektor UK 1932/33
Daniel Rapant FiF československé dejiny prof. 1940 Holíč dekan FiF 1944/45; poverený rektor SU 1945
Ivo Mačela LF všeobecná a pokusná patológia prof. 1933 Trpanj, Juhoslávia dekan LF 1935/36
Albert Milota PraF všeobecné právo prof. 1922 Lochovice dekan PraF 1929/30; rektor UK 1930/31
Oskár Ferianc PriF systematická zoológia prof. 1946 Cerová dekan PriF 1947/48
Ivan Režňák JLF nukleárna medicína doc. 1990 Prostějov dekan JLF 1991/94
Oto Majzlan PriF biologické vedy: entomológia CSc. 1979 Martin dekan PdF 2003/10
Evgenij Julianovič Perfeckij FiF dejiny Ruska prof. 1939 Moskva, Rusko dekan FiF 1946/47
Michal Topoľský FiF filozofia prof. 1959 Petrovec dekan PdF 1949/50; rektor UK 1959/60, 62/63
Václav Budil PraF rímske právo prof. 1939 Praha dekan PraF 1945/46
Ján Kvasnička FiF vedecký komunizmus prof. 1975 Krompachy rektor UK 1976/85
Adolf Mach LF zubné lekárstvo prof. 1928 Rovečín dekan LF 1932/33
Anton Štefánek FiF aplikovaná sociológia prof. 1942 Veľké Leváre rektor SU 1945/46
Sergej Usačev PriF experimentálna fyzika prof. 1980 Brno dekan PriF 1976/80
Ján Tibor Dekan FiF filozofia PhDr. 1947 Šahy dekan FiF 1953/57
Milan Trizna PriF fyzická geografia a geoekológia doc. 2001 Bratislava dekan PriF od 2011
Vladimír Zvara LF lekárske vedy: urológia DrSc. 1969 Kociha dekan LF 1962/64
Konštantín Čársky LF chirurgická propedeutika a ortopédia prof. 1939 Gbely dekan LF 1940/42
Anton Gala LF očné lekárstvo prof. 1936 Kunovice rektor SU 1948/49
 

Upozornenie: Databáza vzniká na základe písomných podkladov, ktoré má k dispozícii Archív UK. Nemožno vylúčiť, že nie je úplná. V žiadnom prípade záznam v databáze nie je právnym dokumentom o absolvovaní štúdia, či získaní titulu. Viac informácií