Osoby, ktoré získali titul na UK

Náhodný výber

Meno Priezvisko Fakulta Študijný program Získaný titul V roku Miesto narodenia Pozn.
Jaroslav Ludvíkovský FiF klasická filológia mim. prof. 1928 Střelské Hoštice dekan FiF 1937/38
Valentin Grigorjevič Lebedev PriF geografické vedy Dr.h.c. 1967 Winnipeg, Kanada rektor Saratovskej št. univerzity 1965-70
Andrej Bajcura PraF občianske právo prof. 1984 Sukov dekan PraF 1989
Ľudovít Novák FiF slovenská jazykoveda prof. 1941 Skalica dekan FiF 1944-45
Miroslav Kusý FiF filozofia prof. 1990 Bratislava rektor UK 1990/91
Ivan Stanek LF histológia a embryológia prof. 1953 Záriečie dekan LF 1951-53
Juraj Hronec PriF matematika prof. 1950 Gočov dekan PdF 1946-49
Anton Štefánek FiF aplikovaná sociológia prof. 1942 Veľké Leváre rektor SU 1945-46
Adolf Mach LF zubné lekárstvo prof. 1928 Rovečín dekan LF 1932-33
Antonín Kolář FiF klasická filológia prof. 1922 Praha dekan FiF 1928-29; rektor UK 1934-35
Ján Buchtala LF lekárska chémia prof. 1928 Olomouc dekan LF 1931-32
Dušan Mištuna JLF chirurgia doc. 2002 Liešťany dekan JLF 2007-10
Gustav Műller LF porodníctvo a gynaekologia prof. 1919 Praha dekan LF 1919-20
Vojtech Filkorn FiF logika prof. 1962 Pravenec, okr. Prievidza rektor UK 1963-66
Richard Horna PraF dejiny práva prof. 1929 Praha dekan PraF 1932-33, 1937-38
Ján Bakoš FiF semitské jazyky a kultúry prof. 1946 Modra dekan FiF 1945-46
Peter Mederly FMFI geometria a topológia doc. 1990 Bratislava dekan MFF 1991-97
Jaroslav Filo PraF pracovné právo doc. 1967 Tuchyňa, okr. Pov. Bystrica dekan PraF 1972-87
Albert Milota PraF všeobecné právo prof. 1922 Lochovice dekan PraF 1929-30; rektor UK 1930-31
František Ryšánek FiF filozofia prof. 1926 Výšovice u Prostějova dekan FiF 1931-32
 

Upozornenie: Databáza vzniká na základe písomných podkladov, ktoré má k dispozícii Archív UK. Nemožno vylúčiť, že nie je úplná. V žiadnom prípade záznam v databáze nie je právnym dokumentom o absolvovaní štúdia, či získaní titulu. Viac informácií