Osoby, ktoré získali titul na UK

Náhodný výber

Meno Priezvisko Fakulta Študijný program Získaný titul V roku Miesto narodenia Pozn.
Jozef Vrablec CMBF teológia ThDr. 1944 Závod, okr. Malacky dekan CMBF 1991/94
Jaromír Šimonek FTVŠ teória a didaktika atletiky doc. 1981 Šurany dekan FTVŠ 1991-94
Karol Rebro PraF rímske právo mim. prof. 1944 Horovce dekan PraF 1946/47
Ferdinand Devínsky FaF farmaceutická chémia prof. 1991 Bratislava rektor UK 1997-2003
Antonín Gala LF očné lekárstvo mim. prof. 1931 Kunovice dekan LF 1938/39
František Gahér FiF filozofia doc. 2000 Trnava rektor UK 2003-2011
Ján Tréger LF dermatovenerológia prof. 1939 Párnica dekan LF 1944-45, 46-47
Marián Vanderka FTVŠ športová edukológia doc. 2009 Ružomberok dekan FTVŠ od 2015
Jan Mukařovský FiF filozofické vedy Dr.h.c. 1968 Písek rektor UK 1948-53
Jaroslav Dubnický FiF dejiny umenia prof. 1949 New York, USA dekan FiF 1950-52
Otakar Sommer PraF rímske právo prof. 1921 Příbram dekan PraF 1924-25; rektor UK 1926-27
Emil Ján Huraj LF ortopédia prof. 1969 Stará Halič rektor UK 1969-76
Jozef Škultéty FiF reč a literatúra slovenská prof. 1921 Gemerský Potok dekan FiF 1922-23
Ján Tibor Dekan FiF archeológia a všeobecné dejiny PhDr. 1947 Šahy dekan FiF 1953/57
Gustavo Villapalos Salas PraF dejiny práva Dr.h.c. 1992 Madrid, Španielsko rektor univerzity v Complutense
Ladislav Schubert PraF trestné právo prof. 1960 Olomouc dekan PraF 1954-56, 1963-64
Pavol Plesník PriF fyzická geografia prof. 1972 Golianovo dekan FGGV 1956-58
František Prokop LF súdne lekárstvo prof. 1919 Volyně dekan LF 1921-22
Karel Laštovka PraF náuka správna a československé právo správne prof. 1921 Kolín dekan PraF 1921-23; rektor UK 1924-25
Karol Rebro PraF rímske právo prof. 1946 Horovce rektor SU 1949-50
 

Upozornenie: Databáza vzniká na základe písomných podkladov, ktoré má k dispozícii Archív UK. Nemožno vylúčiť, že nie je úplná. V žiadnom prípade záznam v databáze nie je právnym dokumentom o absolvovaní štúdia, či získaní titulu. Viac informácií