Osoby, ktoré získali titul na UK

Náhodný výber

Meno Priezvisko Fakulta Študijný program Získaný titul V roku Miesto narodenia Pozn.
Vilém Hons LF fyziológia prof. 1936 Praha dekan LF 1936-37
Anton Štefánek FiF aplikovaná sociológia prof. 1942 Veľké Leváre rektor SU 1945-46
Otakar Sommer PraF rímske právo prof. 1921 Příbram dekan PraF 1924-25; rektor UK 1926-27
Gustav Műller LF porodníctvo a gynaekologia prof. 1919 Praha dekan LF 1919-20
Jaroslav Šušol FiF knižnično-informačné štúdiá prof. 2011 Bojnice dekan FiF od 2011
Michal Bogár PraF právo JUDr. 1953 Slovenský Komlóš, okr. Orešhára dekan PdF 1970/76
Jiří Král FiF antropogeografia prof. 1935 Praha dekan FiF 1930-31
Branislav Varsík FiF všeobecné dejiny prof. 1940 Myjava dekan FiF 1942-44
Ján Buchtala LF lekárska chémia prof. 1928 Olomouc dekan LF 1931-32
Antonín Spilka LF všeobecná i špeciálna pathologická anatómia prof. 1919 Lukov, okr. Znojmo dekan LF 1920-21
Vladimír Ferák PriF genetika doc. 1986 Bratislava dekan PriF 1997-2003
Albert Pražák FiF dejiny novšej českej literatúry a literatúry slovenskej prof. 1921 Chroustovice dekan FiF 1926/27; rektor UK 1928/29
Pavol Kubíček PraF obchodné právo prof. 2005 Piešťany dekan PraF 2011-2015
František Švec LF farmakológia prof. 1939 Bytča dekan LF 1946-47
Zdeněk Frankenberger LF histológia a embryológia mim. prof. 1922 Praha dekan LF 1930/31
Oľga Štepanovičová PriF entomológia prof. 1979 Leopoldov dekanka PriF 1972-76
Oto Majzlan PriF biologické vedy: entomológia CSc. 1979 Martin dekan PdF 2003-11
Igor Kišš EBF evanjelická teológia prof. 1997 Uhrovec dekan EBF 1997-2003
Michal Topoľský FiF filozofia prof. 1959 Petrovec dekan PdF 1949-50; rektor UK 1959-60, 62-63
Ernest Sýkora FiF pedagogika prof. 1975 Banská Bystrica dekan FiF 1961-62
 

Upozornenie: Databáza vzniká na základe písomných podkladov, ktoré má k dispozícii Archív UK. Nemožno vylúčiť, že nie je úplná. V žiadnom prípade záznam v databáze nie je právnym dokumentom o absolvovaní štúdia, či získaní titulu. Viac informácií