Osoby, ktoré získali titul na UK

Náhodný výber

Meno Priezvisko Fakulta Študijný program Získaný titul V roku Miesto narodenia Pozn.
Juraj Cúth PraF medzinárodné právo mim. prof. 1968 Dobrá Niva, okr. Zvolen dekan PraF 1969/72
Peter Mederly FMFI geometria a topológia doc. 1990 Bratislava dekan MFF 1991-97
Mojmír Mamojka PraF obchodné právo prof. 1999 Zvolen dekan PraF 1996-2003
Jindřich Antonín Valšík PriF antropológia prof. 1957 Praha dekan PriF 1957-59
Evgenij Julianovič Perfeckij FiF dejiny Ruska prof. 1939 Moskva, Rusko dekan FiF 1946-47
Daniel Rapant FiF československé dejiny prof. 1940 Holíč dekan FiF 1944-45; poverený rektor SU 1945
Ondrej Prostredník EBF evanjelická teológia PhD. 2005 Bánovce nad Bebravou Dekan EBF UK 2007-2011
Ivan Wilhelm FMFI jadrová a subjadrová fyzika Dr.h.c. 2006 Trnava, SR rektor Univerzity Karlovej v Prahe
Antonín Gala LF očné lekárstvo mim. prof. 1931 Kunovice dekan LF 1938/39
Vratislav Bušek PraF cirkevné právo prof. 1928 Košíře rektor UK 1936-37; dekan PraF 1931-32, 1938
Viktor Sutoris PriF organická chémia mim. prof. 1971 Kvačany, okr. L. Mikuláš dekan PriF 1966/69
Zdeněk Mysliveček LF psychiatria a neurológia prof. 1919 Pelhřimov dekan LF 1924-25
Herman Krsek LF súdne lekárstvo prof. 1940 Doudleby nad Orlicí dekan LF 1948-50, 53-56
Rudolf Štepanovič FiF pedagogické vedy DrSc. 1985 Červeník dekan FiF 1976/88
Viktor Reinsberg LF nemoci kožné a príjičné prof. 1920 Žamberk rektor UK 1932-33
Michal Šeliga LF pôrodníctvo a gynekológia prof. 1931 Spišská Teplica rektor SU 1939
Zdeněk Obdržálek FiF pedagogika prof. 1983 Tovačov dekan PdF 1986-91
Jan Elsner FiF klasická filológia prof. 1934 Střelské Hoštice dekan FiF 1938-39
Anton Eliáš FiF slovanská filológia doc. 1998 Šoporňa dekan FiF 2003-10
Jozef Vrablec CMBF teológia ThDr. 1944 Závod, okr. Malacky dekan CMBF 1991/94
 

Upozornenie: Databáza vzniká na základe písomných podkladov, ktoré má k dispozícii Archív UK. Nemožno vylúčiť, že nie je úplná. V žiadnom prípade záznam v databáze nie je právnym dokumentom o absolvovaní štúdia, či získaní titulu. Viac informácií