Osoby, ktoré získali titul na UK

Náhodný výber

Meno Priezvisko Fakulta Študijný program Získaný titul V roku Miesto narodenia Pozn.
Lucia Mokrá (rodená: Sedláková) FSEV politológia PhDr. 2007 Bojnice dekanka FSEV od 2015
Rudolf Medvecký FaF farmaceutické vedy: farmaceutická chémia CSc. 1961 Vrútky dekan FaF 1972-76
Rudolf Trella PraF štátne právo doc. 1970 Stará Ľubovňa dekan PraF 1985-89
Ivan Ďuriš LF vnútorné choroby prof. 1989 Bratislava dekan LF 1997-2000
Ján Rudy FM manažment podnikov prof. 1999 Dlhoňa, okr. Svidník dekan FM 1993-2000
Gustavo Villapalos Salas PraF dejiny práva Dr.h.c. 1992 Madrid, Španielsko rektor univerzity v Complutense
Jozef Krcho PriF kartografia prof. 1992 Čičmany, okr. Žilina dekan PriF 1991-97
Oľga Štepanovičová PriF entomológia prof. 1979 Leopoldov dekanka PriF 1972-76
Ján Kvasnička FiF vedecký komunizmus prof. 1975 Krompachy rektor UK 1976-85
Milan Mandák FaF galenická farmácia mim. prof. 1969 Liptovský Mikuláš dekan FaF 1966/69, 1976/90
Ján Tréger LF dermatovenerológia prof. 1939 Párnica dekan LF 1944-45, 46-47
Juraj Cúth PraF medzinárodné právo mim. prof. 1968 Dobrá Niva, okr. Zvolen dekan PraF 1969/72
Anton Gala LF očné lekárstvo prof. 1936 Kunovice rektor SU 1948-49
Vladimír Klecanda FiF pomocné vedy historické prof. 1931 Praha dekan FiF 1936-37
Teofil Rudolf Niederland LF všeobecná a klinická biochémia prof. 1953 Maria Radna, Rumunsko dekan LF 1956-57
Anton Molnár LF otorinolaryngológia prof. 1983 Komjatice dekan LF 1985-88
Jozef Komorník FMFI pravdepodobnosť a matematická štatistika prof. 1989 Čáry, okr. Senica dekan FM 2000-07, od 2011
František Švec LF farmakológia prof. 1939 Bytča dekan LF 1946-47
Ján Boďa FMFI geofyzika doc. 1993 Martin dekan FMFI 2003-2011
Jiří Brdlík LF patológia a terapia chorôb detských prof. 1919 Přerov rektor UK 1927-28
 

Upozornenie: Databáza vzniká na základe písomných podkladov, ktoré má k dispozícii Archív UK. Nemožno vylúčiť, že nie je úplná. V žiadnom prípade záznam v databáze nie je právnym dokumentom o absolvovaní štúdia, či získaní titulu. Viac informácií