Osoby, ktoré získali titul na UK

Náhodný výber

Meno Priezvisko Fakulta Študijný program Získaný titul V roku Miesto narodenia Pozn.
Václav Chaloupecký FiF československé dejiny prof. 1922 Dětenice dekan FiF 1929-30; rektor UK 1937-38
Eduard Burda PraF trestné právo PhD. 2008 Žilina dekan PraF od 2015
Ivo Mačela LF všeobecná a pokusná patológia prof. 1933 Trpanj, Juhoslávia dekan LF 1935-36
Anton Štefánek FiF aplikovaná sociológia prof. 1942 Veľké Leváre rektor SU 1945-46
Pavel Mučaji FaF farmakognózia prof. 2013 Nový Sad, Srbsko dekan FaF 2013-2021
Peter Kovács FaF biochémia prof. 1981 Bratislava dekan FaF 1990-94
Roman Kadlický LF očné lekárstvo prof. 1919 Brozany dekan LF 1923-24
Pavol Koniar PriF všeobecná a systematická zoológia RNDr. 1949 Klenovec, okr. Rim. Sobota dekan PriF 1952/53
Jozef Fundárek PraF právo obchodné a zmenkové prof. 1939 Veľká Bytča dekan PraF 1939-40
Jozef Schubert PdF dejiny pedagogiky mim. prof. 1963 Liptovská Osada dekan PdF 1966/79
Jozef Vida FiF pedagogické vedy: pedagogika CSc. 1973 Trnava dekan PdF 1976/85
Albert Milota PraF všeobecné právo prof. 1922 Lochovice dekan PraF 1929-30; rektor UK 1930-31
Pavel Traubner LF neurológia prof. 1991 Ilava, okr. Považská Bystrica dekan LF 2000-08
Antonín Kolář FiF klasická filológia prof. 1922 Praha dekan FiF 1928-29; rektor UK 1934-35
Alfred Mäde PriF fyzikálno-matematické vedy Dr.h.c. 1969 Borsdorf, Nemecko rektor Univerzity M. Luthera v Halle 1963-65
František Vartík FiF filozofia mim. prof. 1968 Dolné Krškany dekan FiF 1969/70
Karol Laco PraF štátne právo prof. 1964 Sobotište dekan PraF 1953-54, 1956-57, 1961-63
Samuel Cambel FiF československé dejiny mim. prof. 1971 Slovenská Ľupča dekan FiF 1962/63, 1970-76
Juraj Bándy EBF evanjelická teológia prof. 2000 Rimavská Sobota dekan EBF 2003-07
Zdeněk Peška PraF ústavné právo prof. 1934 Praha dekan PraF 1936-37
 

Upozornenie: Databáza vzniká na základe písomných podkladov, ktoré má k dispozícii Archív UK. Nemožno vylúčiť, že nie je úplná. V žiadnom prípade záznam v databáze nie je právnym dokumentom o absolvovaní štúdia, či získaní titulu. Viac informácií