Osoby, ktoré získali titul na UK

Náhodný výber

Meno Priezvisko Fakulta Študijný program Získaný titul V roku Miesto narodenia Pozn.
František Valentín LF lekárska chémia prof. 1939 Hlohovec dekan PriF 1940-42; rektor SU 1944-45
Ľudovít Novák FiF slovenská jazykoveda prof. 1941 Skalica dekan FiF 1944-45
Miroslav Teofil Bažány FiF psychológia doc. 1963 Bratislava dekan PdF 1991-97
Alfred Mäde PriF fyzikálno-matematické vedy Dr.h.c. 1969 Borsdorf, Nemecko rektor Univerzity M. Luthera v Halle 1963-65
Andrej Bajcura PraF občianske právo prof. 1984 Sukov dekan PraF 1989
Vojtech Tuka PraF právna filozofia a medzinárodné právo prof. 1939 Piarg rektor SU 1939-42
Jozef Kutarňa CMBF teológia prof. 1996 Zbudské Dlhé okr. Humenné dekan CMBF 1994-2001, 2004-05
Marian Vrabko PraF správne právo prof. 2009 Ružomberok dekan PraF 2003-11
Richard Horna PraF dejiny práva prof. 1929 Praha dekan PraF 1932-33, 1937-38
Dušan Kutlík FTVŠ športová kinantropológia doc. 2001 Trenčín dekan FTVŠ 2003-07
Ferdinand Devínsky FaF farmaceutická chémia prof. 1991 Bratislava rektor UK 1997-2003
Michal Bogár PraF právo JUDr. 1953 Slovenský Komlóš, Maďarsko dekan PdF 1970/76
Ján Tomko PraF medzinárodné právo mim. prof. 1965 Miklušovce dekan PraF 1959/61
František Gahér FiF filozofia doc. 2000 Trnava rektor UK 2003-2011
Lucia Mokrá (rodená: Sedláková) FSEV politológia PhDr. 2007 Bojnice dekanka FSEV od 2015
Jozef Baudiš FiF porovnávací jazykospyt indoeurópskeho a všeobecného; filológia keltskej so vzťahom k stredoeurópskym kultúram prof. 1924 Praha dekan FiF 1925-26
Ján Pauliny FiF arabská literatúra prof. 1997 Turčiansky Martin dekan FiF 1994-97
Anton Zrubák FTVŠ teória vyučovania telesnej výchovy doc. 1986 Rohožník dekan FTVŠ 1994-97
Jozef Kukura LF hygiena prof. 1961 Krompachy dekan LF 1964-69
Ľudovít Fischer FMFI experimentálna a aplikovaná fyzika doc. 1982 Levoča dekan FMFI 1997-2003
 

Upozornenie: Databáza vzniká na základe písomných podkladov, ktoré má k dispozícii Archív UK. Nemožno vylúčiť, že nie je úplná. V žiadnom prípade záznam v databáze nie je právnym dokumentom o absolvovaní štúdia, či získaní titulu. Viac informácií