Osoby, ktoré získali titul na UK

Náhodný výber

Meno Priezvisko Fakulta Študijný program Získaný titul V roku Miesto narodenia Pozn.
Ján Tibor Dekan FiF archeológia a všeobecné dejiny PhDr. 1947 Šahy dekan FiF 1953/57
Gustáv Čatár LF parazitológia prof. 1969 Gaboltov dekan LF 1969-85
Jaromír Šimonek FTVŠ teória a didaktika atletiky doc. 1981 Šurany dekan FTVŠ 1991-94
Silvia Miháliková FiF politológia doc. 1997 Bratislava dekanka FSEV 2010-15
Karol Kizlink PraF právo obchodné a zmenkové prof. 1934 Uherské Hradiště dekan PraF 1936-37, 1939; rektor SU 1946-47
František Prokop LF súdne lekárstvo prof. 1919 Volyně dekan LF 1921-22
Jaroslav Filo PraF pracovné právo doc. 1967 Tuchyňa, okr. Pov. Bystrica dekan PraF 1972-87
Albert Pražák FiF dejiny novšej českej literatúry a literatúry slovenskej prof. 1921 Chroustovice dekan FiF 1926/27; rektor UK 1928/29
Pavol Kubíček PraF obchodné právo prof. 2005 Piešťany dekan PraF 2011-2015
Eduard Burda PraF trestné právo PhD. 2008 Žilina dekan PraF od 2015
Andrej Hajtman JLF otorinolaryngológia doc. 1990 Valaská dekan JLF 1994-2000
Jozef Papula FM podnikový manažment prof. 2005 Praha, ČR dekan FM 2007
Michal Drobný LF neurológia prof. 1985 Zeleneč, okr. Trnava dekan JLF 1989-91
Jozef Kutarňa CMBF teológia prof. 1996 Zbudské Dlhé okr. Humenné dekan CMBF 1994-2001, 2004-05
Bedřich Wiškovský LF rhinolaryngológia prof. 1933 Dvůr Králové dekan LF 1934-35
Silvester Šoka CMBF teológia ThDr. 1944 Bereksek, okr. Hlohovec dekan CMBF 1976/78, 1990/91
Peter Kovács FaF biochémia prof. 1981 Bratislava dekan FaF 1990-94
Jan Mukařovský FiF filozofické vedy Dr.h.c. 1968 Písek rektor UK 1948-53
Jan Lukeš LF všeobecná a experimentálna pathologia prof. 1925 Kralupy nad Vltavou rektor UK 1938-39
Peter Mederly FMFI geometria a topológia doc. 1990 Bratislava dekan MFF 1991-97
 

Upozornenie: Databáza vzniká na základe písomných podkladov, ktoré má k dispozícii Archív UK. Nemožno vylúčiť, že nie je úplná. V žiadnom prípade záznam v databáze nie je právnym dokumentom o absolvovaní štúdia, či získaní titulu. Viac informácií