Osoby, ktoré získali titul na UK

Náhodný výber

Meno Priezvisko Fakulta Študijný program Získaný titul V roku Miesto narodenia Pozn.
Jozef Masarik FMFI fyzika prof. 2001 Handlová dekan FMFI od 2011
Michal Šeliga LF pôrodníctvo a gynekológia prof. 1931 Spišská Teplica rektor SU 1939
Jozef Krcho PriF kartografia prof. 1992 Čičmany, okr. Žilina dekan PriF 1991-97
Peter Blaho PraF dejiny štátu a práva, rímske právo prof. 1991 Nitra dekan PraF 1991-96
Jozef Komorník FMFI pravdepodobnosť a matematická štatistika prof. 1989 Čáry, okr. Senica dekan FM 2000-07, od 2011
František Ryšánek FiF filozofia prof. 1926 Výšovice u Prostějova dekan FiF 1931-32
Ján Buchtala LF lekárska chémia prof. 1928 Olomouc dekan LF 1931-32
Marian Vrabko PraF správne právo prof. 2009 Ružomberok dekan PraF 2003-11
Vojtech Filkorn FiF logika prof. 1962 Pravenec, okr. Prievidza rektor UK 1963-66
Šimon Ondruš FiF všeobecný jazykospyt - slovanská filozofia (jazykoveda) PhDr. 1952 Klčov dekan FiF 1963/65
Gustavo Villapalos Salas PraF dejiny práva Dr.h.c. 1992 Madrid, Španielsko rektor univerzity v Complutense
Ivo Mačela LF všeobecná a pokusná patológia prof. 1933 Trpanj, Juhoslávia dekan LF 1935-36
Miroslav Holienka FTVŠ športová edukológia doc. 2004 Podkriváň dekan FTVŠ 2007-2015
František Vartík FiF filozofia mim. prof. 1968 Dolné Krškany dekan FiF 1969/70
Peter Colotka PraF občianske právo prof. 1964 Sedliacka Dubová dekan PraF 1957-58
Ladislav Záthurecký FaF galenická farmácia prof. 1992 Nové Sady dekan FaF 1954-55
Rudolf Štepanovič FiF pedagogické vedy DrSc. 1985 Červeník dekan FiF 1976/88
Pavel Macúch LF organizácia zdravotníctva prof. 1961 Krajné dekan LF 1959-62
Ladislav Kiczko FiF dejiny marxisticko-leninskej filozofie doc. 1988 Krompachy dekan FiF 1997-2003
Silvia Miháliková FiF politológia doc. 1997 Bratislava dekanka FSEV 2010-15
 

Upozornenie: Databáza vzniká na základe písomných podkladov, ktoré má k dispozícii Archív UK. Nemožno vylúčiť, že nie je úplná. V žiadnom prípade záznam v databáze nie je právnym dokumentom o absolvovaní štúdia, či získaní titulu. Viac informácií