Osoby, ktoré získali titul na UK

Náhodný výber

Meno Priezvisko Fakulta Študijný program Získaný titul V roku Miesto narodenia Pozn.
Silvester Šoka CMBF teológia ThDr. 1944 Bereksek, okr. Hlohovec dekan CMBF 1976/78, 1990/91
Antonín Kolář FiF klasická filológia prof. 1922 Praha dekan FiF 1928-29; rektor UK 1934-35
Jiří Brdlík LF patológia a terapia chorôb detských prof. 1919 Přerov rektor UK 1927-28
Miloš Tomčík FiF slov. filológia a dejiny moderných literatúr PhDr. 1948 Ploštín, okr. L. Mikuláš dekan FiF 1957/58
Karol Rebro PraF rímske právo prof. 1946 Horovce rektor SU 1949-50
Vladimír Ferák PriF genetika doc. 1986 Bratislava dekan PriF 1997-2003
Ernest Sýkora FiF pedagogika prof. 1975 Banská Bystrica dekan FiF 1961-62
Roman Kadlický LF očné lekárstvo prof. 1919 Brozany dekan LF 1923-24
Jozef Papula FM podnikový manažment prof. 2005 Praha, ČR dekan FM 2007
Teofil Rudolf Niederland LF všeobecná a klinická biochémia prof. 1953 Maria Radna, Rumunsko dekan LF 1956-57
Štefan Vragaš CMBF katolícka teológia prof. 1997 Koválov dekan CMBF 1994
Ivo Mačela LF všeobecná a pokusná patológia prof. 1933 Trpanj, Juhoslávia dekan LF 1935-36
František Kalda FiF nemecká filológia prof. 1931 Velim dekan FiF 1933-34
Viliam Mézeš JLF biochémia prof. 1969 Hradište dekan JLF 1969-76, 1982-89
Vladimír Hellebrandt FTVŠ športová kinantropológia doc. 1990 Žilina dekan FTVŠ 1997-03
Zdeněk Peška PraF ústavné právo prof. 1934 Praha dekan PraF 1936-37
Pavel Traubner LF neurológia prof. 1991 Ilava, okr. Považská Bystrica dekan LF 2000-08
Marián Šuráb CMBF katolícka teológia doc. 2008 Krásno nad Kysucou dekan CMBF 2006-14
Dionýz Ilkovič PriF fyzikálno-matematické vedy Dr.h.c. 1969 Šarišský Štiavnik dekan PriF 1942/45
Pavel Mučaji FaF farmakognózia prof. 2013 Nový Sad, Srbsko dekan FaF 2013-2021
 

Upozornenie: Databáza vzniká na základe písomných podkladov, ktoré má k dispozícii Archív UK. Nemožno vylúčiť, že nie je úplná. V žiadnom prípade záznam v databáze nie je právnym dokumentom o absolvovaní štúdia, či získaní titulu. Viac informácií