Osoby, ktoré získali titul na UK

Náhodný výber

Meno Priezvisko Fakulta Študijný program Získaný titul V roku Miesto narodenia Pozn.
Anton Kotzig PriF matematika prof. 1963 Kočovce dekan PriF 1965-66
Vojtech Tuka PraF právna filozofia a medzinárodné právo prof. 1939 Piarg rektor SU 1939-42
Pavel Traubner LF neurológia prof. 1991 Ilava, okr. Považská Bystrica dekan LF 2000-08
Eberhard Poppe PraF právne vedy Dr.h.c. 1978 Wiesenburg, Nemecko rektor Univerzity M. Luthera v Halle 1971-77
Marián Šuráb CMBF katolícka teológia doc. 2008 Krásno nad Kysucou dekan CMBF 2006-14
Michal Greguš PriF matematická analýza prof. 1965 Zbehy dekan PriF 1963-65; dekan MFF 1980-90
Bohuslav Tomsa PraF všeobecné právo prof. 1926 Nový Bydžov dekan PraF 1926-27, 1930-31; rektor UK 1933-34
Ladislav Dérer LF patológia a terapia chorôb vnútorných prof. 1945 Bratislava dekan LF 1950-51
Rudolf Rauscher PraF dejiny verejného a súkromného práva v strednej Európe prof. 1930 Praha dekan PraF 1933-34
Gustav Műller LF porodníctvo a gynaekologia prof. 1919 Praha dekan LF 1919-20
Juraj Švec LF onkológia prof. 1987 Bratislava rektor UK 1991-97
František Valentín LF lekárska chémia prof. 1939 Hlohovec dekan PriF 1940-42; rektor SU 1944-45
Michal Šeliga LF pôrodníctvo a gynekológia prof. 1931 Spišská Teplica rektor SU 1939
Ján Tomko PraF medzinárodné právo mim. prof. 1965 Miklušovce dekan PraF 1959/61
Lucia Mokrá (rodená: Sedláková) FSEV politológia PhDr. 2007 Bojnice dekanka FSEV od 2015
Imrich Karvaš PraF národné hospodárstvo prof. 1939 Varšany dekan PraF 1947-48
Eduard Burda PraF trestné právo PhD. 2008 Žilina dekan PraF od 2015
Ján Boďa FMFI geofyzika doc. 1993 Martin dekan FMFI 2003-2011
Ján Stanislav FiF porovnávacia jazykoveda a stará slovenčina prof. 1939 Liptovský Ján dekan FiF 1939-42
Bohuslav Polák LF farmakologia prof. 1920 Pardubice rektor UK 1935-36
 

Upozornenie: Databáza vzniká na základe písomných podkladov, ktoré má k dispozícii Archív UK. Nemožno vylúčiť, že nie je úplná. V žiadnom prípade záznam v databáze nie je právnym dokumentom o absolvovaní štúdia, či získaní titulu. Viac informácií