Osoby, ktoré získali titul na UK

Náhodný výber

Meno Priezvisko Fakulta Študijný program Získaný titul V roku Miesto narodenia Pozn.
Peter Mederly FMFI geometria a topológia doc. 1990 Bratislava dekan MFF 1991-97
Jozef Krcho PriF kartografia prof. 1992 Čičmany, okr. Žilina dekan PriF 1991-97
Josef Hendrich FiF pedagogika prof. 1931 Moravské Budějovice dekan FiF 1935-36
Michal Topoľský FiF filozofia prof. 1959 Petrovec dekan PdF 1949-50; rektor UK 1959-60, 62-63
Gustavo Villapalos Salas PraF dejiny práva Dr.h.c. 1992 Madrid, Španielsko rektor univerzity v Complutense
Emil Ján Huraj LF ortopédia prof. 1969 Stará Halič rektor UK 1969-76
Silvester Šoka CMBF teológia ThDr. 1944 Hlohovec dekan CMBF 1976/78, 1990/91
Gustáv Čatár LF parazitológia prof. 1969 Gaboltov dekan LF 1969-85
Ladislav Melioris PriF hydrogeológia prof. 1981 Trnava dekan PriF 1980-83; rektor UK 1985-90
Vladimír Zvara LF lekárske vedy: urológia DrSc. 1969 Kociha dekan LF 1962/64
Juraj Bándy EBF evanjelická teológia prof. 2000 Rimavská Sobota dekan EBF 2003-07
Jiří Brdlík LF patológia a terapia chorôb detských prof. 1919 Přerov rektor UK 1927-28
Bedřich Wiškovský LF rhinolaryngológia prof. 1933 Dvůr Králové dekan LF 1934-35
Ivan Stanek LF histológia a embryológia prof. 1953 Záriečie dekan LF 1951-53
Viliam Mézeš JLF biochémia prof. 1969 Hradište dekan JLF 1969-76, 1982-89
Jozef Švagrovský PriF paleontológia prof. 1962 Sečovce dekan PriF 1961-63
Jaroslav Sumbal LF klinická propedeutika prof. 1936 Bořitov dekan LF 1938-39, 45-46
Albert Pražák FiF dejiny novšej českej literatúry a literatúry slovenskej prof. 1921 Chroustovice dekan FiF 1926/27; rektor UK 1928/29
Vilém Hons LF fyziológia prof. 1936 Praha dekan LF 1936-37
Marián Šuráb CMBF katolícka teológia doc. 2008 Krásno nad Kysucou dekan CMBF 2006-14
 

Upozornenie: Databáza vzniká na základe písomných podkladov, ktoré má k dispozícii Archív UK. Nemožno vylúčiť, že nie je úplná. V žiadnom prípade záznam v databáze nie je právnym dokumentom o absolvovaní štúdia, či získaní titulu. Viac informácií