Osoby, ktoré získali titul na UK

Náhodný výber

Meno Priezvisko Fakulta Študijný program Získaný titul V roku Miesto narodenia Pozn.
Juraj Cúth PraF medzinárodné právo mim. prof. 1968 Dobrá Niva, okr. Zvolen dekan PraF 1969/72
Peter Blaho PraF dejiny štátu a práva, rímske právo prof. 1991 Nitra dekan PraF 1991-96
František Vartík FiF filozofia mim. prof. 1968 Dolné Krškany dekan FiF 1969/70
Ladislav Schubert PraF trestné právo prof. 1960 Olomouc dekan PraF 1954-56, 1963-64
Jozef Fundárek PraF právo obchodné a zmenkové prof. 1939 Veľká Bytča dekan PraF 1939-40
Bohuslav Polák LF farmakologia prof. 1920 Pardubice rektor UK 1935-36
Marián Vanderka FTVŠ športová edukológia doc. 2009 Ružomberok dekan FTVŠ od 2015
Beloslav Riečan FMFI matematika prof. 1981 Žilina dekan MFF 1990-91
Jozef Hrčka PdF teória vyučovania telesnej výchovy prof. 1979 Likavka dekan FTVŠ 1979-90
Ladislav Dérer LF patológia a terapia chorôb vnútorných prof. 1945 Bratislava dekan LF 1950-51
Rudolf Rauscher PraF dejiny verejného a súkromného práva v strednej Európe prof. 1930 Praha dekan PraF 1933-34
Zdeněk Peška PraF ústavné právo prof. 1934 Praha dekan PraF 1936-37
Ivo Mačela LF všeobecná a pokusná patológia prof. 1933 Trpanj, Juhoslávia dekan LF 1935-36
Štefan Luby PraF československé občianske právo prof. 1940 Liptovský Hrádok dekan PraF 1949-50
Ladislav Požár FiF psychológia prof. 1981 Znojmo, ČR dekan PdF 1985-86, hab. 1993
Viliam Judák CMBF katolícka teológia prof. 1997 Harvelka okr. Čadca dekan CMBF 2001-04
Ivan Ďuriš LF vnútorné choroby prof. 1989 Bratislava dekan LF 1997-2000
Vladimír Ferák PriF genetika doc. 1986 Bratislava dekan PriF 1997-2003
Ján Kvasnička FiF vedecký komunizmus prof. 1975 Krompachy rektor UK 1976-85
Karel Chotek FiF všeobecný národopis prof. 1921 Praha dekan FiF 1927-28
 

Upozornenie: Databáza vzniká na základe písomných podkladov, ktoré má k dispozícii Archív UK. Nemožno vylúčiť, že nie je úplná. V žiadnom prípade záznam v databáze nie je právnym dokumentom o absolvovaní štúdia, či získaní titulu. Viac informácií