Osoby, ktoré získali titul na UK

Náhodný výber

Meno Priezvisko Fakulta Študijný program Získaný titul V roku Miesto narodenia Pozn.
Vladimír Vršanský LF všeobecná biológia prof. 1957 Dolný Hričov dekan LF 1952-53
Jozef Fundárek PraF právo obchodné a zmenkové prof. 1939 Veľká Bytča dekan PraF 1939-40
Ladislav Požár FiF psychológia prof. 1981 Znojmo, ČR dekan PdF 1985-86, hab. 1993
Michal Greguš PriF matematická analýza prof. 1965 Zbehy dekan PriF 1963-65; dekan MFF 1980-90
Vladimír Ferák PriF genetika doc. 1986 Bratislava dekan PriF 1997-2003
Ľudovít Bakoš FiF pedagogika prof. 1963 Pukanec dekan FiF 1965-69
Anton Gala LF očné lekárstvo prof. 1936 Kunovice rektor SU 1948-49
František Valentín LF lekárska chémia prof. 1939 Hlohovec dekan PriF 1940-42; rektor SU 1944-45
Bohuslav Polák LF farmakologia prof. 1920 Pardubice rektor UK 1935-36
Miloš Netoušek LF interná propedeutika a všeobecná interná pathologia prof. 1927 Slavkov na Moravě dekan LF 1929-30
Silvester Šoka CMBF teológia ThDr. 1944 Bereksek, okr. Hlohovec dekan CMBF 1976/78, 1990/91
Imrich Karvaš PraF národné hospodárstvo prof. 1939 Varšany dekan PraF 1947-48
Pavel Traubner LF neurológia prof. 1991 Ilava, okr. Považská Bystrica dekan LF 2000-08
Milan Chalabala FaF galenická farmácia prof. 1968 Nemotice na Morave dekan FaF 1964-66
Igor Hrušovský FiF filozofia prof. 1946 Bánovce nad Bebravou rektor SU 1950-53
Gustav Műller LF porodníctvo a gynaekologia prof. 1919 Praha dekan LF 1919-20
Bohuslav Tomsa PraF všeobecné právo prof. 1926 Nový Bydžov dekan PraF 1926-27, 1930-31; rektor UK 1933-34
Mikuláš Konček PriF meteorológia a klimatológia prof. 1946 Leningrad, SSSR dekan PriF 1948-50
Oto Majzlan PriF biologické vedy: entomológia CSc. 1979 Martin dekan PdF 2003-11
Richard Horna PraF dejiny práva prof. 1929 Praha dekan PraF 1932-33, 1937-38
 

Upozornenie: Databáza vzniká na základe písomných podkladov, ktoré má k dispozícii Archív UK. Nemožno vylúčiť, že nie je úplná. V žiadnom prípade záznam v databáze nie je právnym dokumentom o absolvovaní štúdia, či získaní titulu. Viac informácií