Osoby, ktoré získali titul na UK

Náhodný výber

Meno Priezvisko Fakulta Študijný program Získaný titul V roku Miesto narodenia Pozn.
Anton Gáplovský PriF organická chémia prof. 2004 Rajec nad Rajčankou dekan PriF 2003/2010
Silvia Miháliková FiF politológia doc. 1997 Bratislava dekanka FSEV 2011
Oľga Štepanovičová PriF entomológia prof. 1979 Leopoldov dekanka PriF 1972/76
Jaroslav Dubnický FiF dejiny umenia prof. 1949 New York, USA dekan FiF 1950/52
Jozef Vida FiF pedagogické vedy: pedagogika CSc. 1973 Trnava dekan PdF 1976/85
Pavol Koniar PriF všeobecná a systematická zoológia RNDr. 1949 Klenovec dekan PriF 1952/53
Anton Eliáš FiF slovanská filológia doc. 1998 Šoporňa dekan FiF 2003/10
Oskár Ferianc PriF systematická zoológia prof. 1946 Cerová dekan PriF 1947/48
Zdeněk Obdržálek FiF pedagogika prof. 1983 Tovačov dekan PdF 1986/91
Jaroslav Ludvíkovský FiF klasická filológia mim. prof. 1928 Střelské Hoštice dekan FiF 1937/38
František Nábělek PriF systematická botanika prof. 1946 Kroměříž dekan PriF 1946/47; rektor SU 1947/48
Zdeněk Mysliveček LF psychiatria a neurológia prof. 1919 Pelhřimov dekan LF 1924/25
František Ryšánek FiF filozofia prof. 1926 Výšovice u Prostějova dekan FiF 1931/32
František Vartík FiF filozofia mim. prof. 1968 Dolné Krškany dekan FiF 1969/70
Michal Greguš PriF matematická analýza prof. 1965 Zbehy dekan PriF 1963/65; dekan MFF 1980/90
Josef Hendrich FiF pedagogika prof. 1931 Moravské Budějovice dekan FiF 1935/36
Miron Zelina PdF pedagogika prof. 1997 Vikartovce dekan PdF 1997/2003
Ján Bakoš FiF semitské jazyky a kultúry prof. 1946 Modra dekan FiF 1945/46
Ladislav Požár FiF psychológia prof. 1981 Znojmo, ČR dekan PdF 1985/86, hab. 1993
Anton Kotzig PriF matematika prof. 1963 Kočovce dekan PriF 1965/66
 

Upozornenie: Databáza vzniká na základe písomných podkladov, ktoré má k dispozícii Archív UK. Nemožno vylúčiť, že nie je úplná. V žiadnom prípade záznam v databáze nie je právnym dokumentom o absolvovaní štúdia, či získaní titulu. Viac informácií