Osoby, ktoré získali titul na UK

Náhodný výber

Meno Priezvisko Fakulta Študijný program Získaný titul V roku Miesto narodenia Pozn.
Milan Mandák FaF galenická farmácia mim. prof. 1969 Liptovský Mikuláš dekan FaF 1966/69, 1976/90
Michal Bogár PraF právo JUDr. 1953 Slovenský Komlóš, okr. Orešhára dekan PdF 1970/76
Štefan Luby PraF československé občianske právo prof. 1940 Liptovský Hrádok dekan PraF 1949-50
Miloš Tomčík FiF slov. filológia a dejiny moderných literatúr PhDr. 1948 Ploštín, okr. L. Mikuláš dekan FiF 1957/58
Ferdinand Devínsky FaF farmaceutická chémia prof. 1991 Bratislava rektor UK 1997-2003
Jozef Hrčka PdF teória vyučovania telesnej výchovy prof. 1979 Likavka dekan FTVŠ 1979-90
Milan Chalabala FaF galenická farmácia prof. 1968 Nemotice na Morave dekan FaF 1964-66
Ján Grexa FiF história doc. 1990 Brezno dekan FTVŠ 1989/91; habil. 1997
Otakar Sommer PraF rímske právo prof. 1921 Příbram dekan PraF 1924-25; rektor UK 1926-27
Peter Blaho PraF dejiny štátu a práva, rímske právo prof. 1991 Nitra dekan PraF 1991-96
Bohuslav Tomsa PraF všeobecné právo prof. 1926 Nový Bydžov dekan PraF 1926-27, 1930-31; rektor UK 1933-34
Andrej Bajcura PraF občianske právo prof. 1984 Sukov dekan PraF 1989
Ivan Wilhelm FMFI jadrová a subjadrová fyzika Dr.h.c. 2006 Trnava, SR rektor Univerzity Karlovej v Prahe
Jozef Kutarňa CMBF teológia prof. 1996 Zbudské Dlhé okr. Humenné dekan CMBF 1994-2001, 2004-05
Igor Kišš EBF evanjelická teológia prof. 1997 Uhrovec dekan EBF 1997-2003
Karel Laštovka PraF náuka správna a československé právo správne prof. 1921 Kolín dekan PraF 1921-23; rektor UK 1924-25
Miroslav Teofil Bažány FiF psychológia doc. 1963 Bratislava dekan PdF 1991-97
Bohuslav Cambel PriF geochémia prof. 1957 Slovenská Ľupča dekan PriF 1959-61; rektor UK 1966-69
Antonín Kolář FiF klasická filológia prof. 1922 Praha dekan FiF 1928-29; rektor UK 1934-35
Jindřich Antonín Valšík PriF antropológia prof. 1957 Praha dekan PriF 1957-59
 

Upozornenie: Databáza vzniká na základe písomných podkladov, ktoré má k dispozícii Archív UK. Nemožno vylúčiť, že nie je úplná. V žiadnom prípade záznam v databáze nie je právnym dokumentom o absolvovaní štúdia, či získaní titulu. Viac informácií