Osoby, ktoré získali titul na UK

Náhodný výber

Meno Priezvisko Fakulta Študijný program Získaný titul V roku Miesto narodenia Pozn.
Milan Chalabala FaF galenická farmácia prof. 1968 Nemotice na Morave dekan FaF 1964-66
Jozef Schubert PdF dejiny pedagogiky mim. prof. 1963 Liptovská Osada dekan PdF 1966/79
Karol Rebro PraF rímske právo prof. 1946 Horovce rektor SU 1949-50
Jozef Kutarňa CMBF teológia prof. 1996 Zbudské Dlhé okr. Humenné dekan CMBF 1994-2001, 2004-05
Michal Drobný LF neurológia prof. 1985 Zeleneč, okr. Trnava dekan JLF 1989-91
Mikuláš Konček PriF meteorológia a klimatológia prof. 1946 Leningrad, SSSR dekan PriF 1948-50
Jozef Markov PraF dejiny slovanského práva prof. 1939 Ľvov, Ukrajina dekan PraF 1948-49
Dušan Mištuna JLF chirurgia doc. 2002 Liešťany dekan JLF 2007-10
Ferdinand Devínsky FaF farmaceutická chémia prof. 1991 Bratislava rektor UK 1997-2003
Dionýz Ilkovič PriF fyzikálno-matematické vedy Dr.h.c. 1969 Šarišský Štiavnik dekan PriF 1942/45
Peter Kovács FaF biochémia prof. 1981 Bratislava dekan FaF 1990-94
Andrej Hajtman JLF otorinolaryngológia doc. 1990 Valaská dekan JLF 1994-2000
Gustav Műller LF porodníctvo a gynaekologia prof. 1919 Praha dekan LF 1919-20
Igor Kišš EBF evanjelická teológia prof. 1997 Uhrovec dekan EBF 1997-2003
Jaromír Šimonek FTVŠ teória a didaktika atletiky doc. 1981 Šurany dekan FTVŠ 1991-94
František Švec LF farmakológia prof. 1939 Bytča dekan LF 1946-47
Josef Hanuš FiF dejiny českej literatúry prof. 1921 Dolní Štěpanice dekan FiF 1921-22; rektor UK 1922-23
Ján Danko LF gynekológia a pôrodníctvo prof. 1997 Málinec dekan JLF 2000-07, od 2011
Pavol Koniar PriF všeobecná a systematická zoológia RNDr. 1949 Klenovec dekan PriF 1952/53
Ľudovít Krasnec FaF organická chémia prof. 1956 Dunajov dekan FaF 1952-54
 

Upozornenie: Databáza vzniká na základe písomných podkladov, ktoré má k dispozícii Archív UK. Nemožno vylúčiť, že nie je úplná. V žiadnom prípade záznam v databáze nie je právnym dokumentom o absolvovaní štúdia, či získaní titulu. Viac informácií