Osoby, ktoré získali titul na UK

Náhodný výber

Meno Priezvisko Fakulta Študijný program Získaný titul V roku Miesto narodenia Pozn.
Viktor Reinsberg LF nemoci kožné a príjičné prof. 1920 Žamberk rektor UK 1932-33
Jean Jacques Bouckaert LF lekárske vedy Dr.h.c. 1969 Ostende, Belgicko rektor Univerzity v Gente 1961-1969
Karel Laštovka PraF náuka správna a československé právo správne prof. 1921 Kolín dekan PraF 1921-23; rektor UK 1924-25
Karel Malý PraF česko-slovenské právo Dr.h.c. 1999 Mnichovo Hradiště, ČR rektor Univerzity Karlovej
Roman Kadlický LF očné lekárstvo prof. 1919 Brozany dekan LF 1923-24
Zdeněk Peška PraF ústavné právo prof. 1934 Praha dekan PraF 1936-37
Igor Hrušovský FiF filozofia prof. 1946 Bánovce nad Bebravou rektor SU 1950-53
Rudolf Rauscher PraF dejiny verejného a súkromného práva v strednej Európe prof. 1930 Praha dekan PraF 1933-34
Jozef Švagrovský PriF paleontológia prof. 1962 Sečovce dekan PriF 1961-63
Marián Vanderka FTVŠ športová edukológia doc. 2009 Ružomberok dekan FTVŠ od 2015
Ján Tibor Dekan FiF filozofia PhDr. 1947 Šahy dekan FiF 1953/57
Štefan Toma PriF organická chémia prof. 1983 Veľké Uherce dekan PriF 1986-91
Bohuslav Cambel PriF geochémia prof. 1957 Slovenská Ľupča dekan PriF 1959-61; rektor UK 1966-69
Eberhard Poppe PraF právne vedy Dr.h.c. 1978 Wiesenburg, Nemecko rektor Univerzity M. Luthera v Halle 1971-77
Július Šefránek FiF marxizmus-leninizmus prof. 1955 Skalica rektor UK 1956-59
Karol Stráňai FTVŠ všeobecná teória telesnej výchovy prof. 1947 Rajec dekan PdF 1950-53; dekan FTVŠ 1960-64
Sergej Usačev PriF experimentálna fyzika prof. 1980 Brno dekan PriF 1976-80
Pavel Mučaji FaF farmakognózia prof. 2013 Nový Sad, Srbsko dekan FaF 2013-2021
Adolf Mach LF zubné lekárstvo prof. 1928 Rovečín dekan LF 1932-33
Rudolf Lukáč PriF mineralógia a petrografia prof. 1942 Kysucké Nové Mesto dekan FGGV 1952-54
 

Upozornenie: Databáza vzniká na základe písomných podkladov, ktoré má k dispozícii Archív UK. Nemožno vylúčiť, že nie je úplná. V žiadnom prípade záznam v databáze nie je právnym dokumentom o absolvovaní štúdia, či získaní titulu. Viac informácií