Osoby, ktoré získali titul na UK

Náhodný výber

Meno Priezvisko Fakulta Študijný program Získaný titul V roku Miesto narodenia Pozn.
Andrej Hajtman JLF otorinolaryngológia doc. 1990 Valaská dekan JLF 1994-2000
Ľudovít Krasnec FaF organická chémia prof. 1956 Dunajov dekan FaF 1952-54
Andrej Sirácky FiF filozofia a sociológia prof. 1955 Petrovec, Juhoslávia dekan FiF 1952-53; rektor UK 1953-55
Juraj Cúth PraF medzinárodné právo mim. prof. 1968 Dobrá Niva, okr. Zvolen dekan PraF 1969/72
Vojtech Filkorn FiF logika prof. 1962 Pravenec, okr. Prievidza rektor UK 1963-66
Ivan Macák FTVŠ teória a metodika telesnej výchovy mim. prof. 1971 Martin dekan FTVŠ 1969/79
Milan Trizna PriF fyzická geografia a geoekológia doc. 2001 Bratislava dekan PriF od 2011
Evgenij Julianovič Perfeckij FiF dejiny Ruska prof. 1939 Moskva, Rusko dekan FiF 1946-47
Marián Vanderka FTVŠ športová edukológia doc. 2009 Ružomberok dekan FTVŠ od 2015
Josef Tvrdý FiF psychológia prof. 1930 Tuř u Jičína dekan FiF 1932-33
Adolf Mach LF zubné lekárstvo prof. 1928 Rovečín dekan LF 1932-33
Marián Šuráb CMBF katolícka teológia doc. 2008 Krásno nad Kysucou dekan CMBF 2006-14
Igor Hrušovský FiF filozofia prof. 1946 Bánovce nad Bebravou rektor SU 1950-53
Zdeněk Peška PraF ústavné právo prof. 1934 Praha dekan PraF 1936-37
Jozef Martinka PdF geografia prof. 1947 Prievidza dekan PdF 1948-49
Miroslav Holienka FTVŠ športová edukológia doc. 2004 Podkriváň dekan FTVŠ 2007-2015
Dušan Mištuna JLF chirurgia doc. 2002 Liešťany dekan JLF 2007-10
Stanislav Růžička LF hygiena prof. 1919 Praha dekan LF 1922-23
Peter Colotka PraF občianske právo prof. 1964 Sedliacka Dubová dekan PraF 1957-58
Ernest Sýkora FiF pedagogika prof. 1975 Banská Bystrica dekan FiF 1961-62
 

Upozornenie: Databáza vzniká na základe písomných podkladov, ktoré má k dispozícii Archív UK. Nemožno vylúčiť, že nie je úplná. V žiadnom prípade záznam v databáze nie je právnym dokumentom o absolvovaní štúdia, či získaní titulu. Viac informácií