Osoby, ktoré získali titul na UK

Náhodný výber

Meno Priezvisko Fakulta Študijný program Získaný titul V roku Miesto narodenia Pozn.
Jozef Martinka PdF geografia prof. 1947 Prievidza dekan PdF 1948-49
Emanuel Filo LF patológia a vnútorné choroby prof. 1939 Beluša rektor SU 1942-44
Silvia Miháliková FiF politológia doc. 1997 Bratislava dekanka FSEV 2010-15
Štefan Vragaš CMBF katolícka teológia prof. 1997 Koválov dekan CMBF 1994
Július Šefránek FiF marxizmus-leninizmus prof. 1955 Skalica rektor UK 1956-59
Pavol Koniar PriF všeobecná a systematická zoológia RNDr. 1949 Klenovec dekan PriF 1952/53
Zdeněk Peška PraF ústavné právo prof. 1934 Praha dekan PraF 1936-37
Jiří Brdlík LF patológia a terapia chorôb detských prof. 1919 Přerov rektor UK 1927-28
Richard Horna PraF dejiny práva prof. 1929 Praha dekan PraF 1932-33, 1937-38
Jozef Vrablec CMBF teológia ThDr. 1944 Závod, okr. Malacky dekan CMBF 1991/94
Václav Chaloupecký FiF československé dejiny prof. 1922 Dětenice dekan FiF 1929-30; rektor UK 1937-38
Jozef Kutarňa CMBF teológia prof. 1996 Zbudské Dlhé okr. Humenné dekan CMBF 1994-2001, 2004-05
Ivo Mačela LF všeobecná a pokusná patológia prof. 1933 Trpanj, Juhoslávia dekan LF 1935-36
Jozef Fundárek PraF právo obchodné a zmenkové prof. 1939 Veľká Bytča dekan PraF 1939-40
Rudolf Medvecký FaF farmaceutické vedy: farmaceutická chémia CSc. 1961 Vrútky dekan FaF 1972-76
Oľga Štepanovičová PriF entomológia prof. 1979 Leopoldov dekanka PriF 1972-76
Štefan Toma PriF organická chémia prof. 1983 Veľké Uherce dekan PriF 1986-91
Dobroslav Orel FiF hudobná veda prof. 1921 Ronov nad Doubravou dekan FiF 1923-24; rektor UK 1931-32
Pavel Traubner LF neurológia prof. 1991 Ilava, okr. Považská Bystrica dekan LF 2000-08
Peter Labaš LF chirurgia prof. 2008 Viedeň, Rakúsko dekan LF 2008-2015
 

Upozornenie: Databáza vzniká na základe písomných podkladov, ktoré má k dispozícii Archív UK. Nemožno vylúčiť, že nie je úplná. V žiadnom prípade záznam v databáze nie je právnym dokumentom o absolvovaní štúdia, či získaní titulu. Viac informácií