Osoby, ktoré získali titul na UK

Náhodný výber

Meno Priezvisko Fakulta Študijný program Získaný titul V roku Miesto narodenia Pozn.
Ladislav Kiczko FiF dejiny marxisticko-leninskej filozofie doc. 1988 Krompachy dekan FiF 1997-2003
Zdeněk Obdržálek FiF pedagogika prof. 1983 Tovačov dekan PdF 1986-91
Anton Gala LF očné lekárstvo prof. 1936 Kunovice rektor SU 1948-49
Karol Stráňai FTVŠ všeobecná teória telesnej výchovy prof. 1947 Rajec dekan PdF 1950-53; dekan FTVŠ 1960-64
František Nábělek PriF systematická botanika prof. 1946 Kroměříž dekan PriF 1946-47; rektor SU 1947-48
Karol Laco PraF štátne právo prof. 1964 Sobotište dekan PraF 1953-54, 1956-57, 1961-63
Štefan Toma PriF organická chémia prof. 1983 Veľké Uherce dekan PriF 1986-91
František Vartík FiF filozofia mim. prof. 1968 Dolné Krškany dekan FiF 1969/70
Lev Hanzel FiF filozofia prof. 1961 Viedeň, Rakúsko dekan FiF 1958-61
Rudolf Štepanovič FiF pedagogické vedy DrSc. 1985 Červeník dekan FiF 1976/88
Milan Kratochvíl LF užitá anatómia prof. 1962 Borský Jur dekan LF 1957-59
Michal Šeliga LF pôrodníctvo a gynekológia prof. 1931 Spišská Teplica rektor SU 1939
Vítězslav Chlumský LF ortopedická chirurgia prof. 1921 Nový Dvor u Lomnice dekan LF 1927-28
Cyril Čechrák PraF národné hospodárstvo prof. 1933 Praha dekan PraF 1934-35
Ján Bakoš FiF semitské jazyky a kultúry prof. 1946 Modra dekan FiF 1945-46
Július Filo EBF evanjelická teológia prof. 2002 Palúdzka dekan EBF 1994-97
Július Šefránek FiF marxizmus-leninizmus prof. 1955 Skalica rektor UK 1956-59
Vladimír Zvara LF lekárske vedy: urológia DrSc. 1969 Kociha dekan LF 1962/64
Miroslav Kusý FiF filozofia prof. 1990 Bratislava rektor UK 1990/91
Antonín Kolář FiF klasická filológia prof. 1922 Praha dekan FiF 1928-29; rektor UK 1934-35
 

Upozornenie: Databáza vzniká na základe písomných podkladov, ktoré má k dispozícii Archív UK. Nemožno vylúčiť, že nie je úplná. V žiadnom prípade záznam v databáze nie je právnym dokumentom o absolvovaní štúdia, či získaní titulu. Viac informácií