Osoby, ktoré získali titul na UK

Náhodný výber

Meno Priezvisko Fakulta Študijný program Získaný titul V roku Miesto narodenia Pozn.
Richard Horna PraF dejiny práva prof. 1929 Praha dekan PraF 1932-33, 1937-38
Miroslav Kusý FiF filozofia prof. 1990 Bratislava rektor UK 1990/91
Alica Vančová PdF špeciálna pedagogika prof. 2006 Trenčín dekanka PedF od 2011
Viktor Sutoris PriF organická chémia mim. prof. 1971 Kvačany, okr. L. Mikuláš dekan PriF 1966/69
Ján Rudy FM manažment podnikov prof. 1999 Dlhoňa, okr. Svidník dekan FM 1993-2000
Sergej Usačev PriF experimentálna fyzika prof. 1980 Brno dekan PriF 1976-80
Milan Trizna PriF fyzická geografia a geoekológia doc. 2001 Bratislava dekan PriF od 2011
František Gahér FiF filozofia doc. 2000 Trnava rektor UK 2003-2011
Jozef Škultéty FiF reč a literatúra slovenská prof. 1921 Gemerský Potok dekan FiF 1922-23
Jindřich Antonín Valšík PriF antropológia prof. 1957 Praha dekan PriF 1957-59
Peter Mederly FMFI geometria a topológia doc. 1990 Bratislava dekan MFF 1991-97
Albert Pražák FiF dejiny novšej českej literatúry a literatúry slovenskej prof. 1921 Chroustovice dekan FiF 1926/27; rektor UK 1928/29
Ladislav Kňažko FaF farmaceutická chémia doc. 1956 Veľké Ripňany dekan FaF 1956-59
Rudolf Rauscher PraF dejiny verejného a súkromného práva v strednej Európe prof. 1930 Praha dekan PraF 1933-34
Ivan Wilhelm FMFI jadrová a subjadrová fyzika Dr.h.c. 2006 Trnava, SR rektor Univerzity Karlovej v Prahe
Jaroslav Ludvíkovský FiF klasická filológia mim. prof. 1928 Střelské Hoštice dekan FiF 1937/38
Josef Hendrich FiF pedagogika prof. 1931 Moravské Budějovice dekan FiF 1935-36
Rudolf Medvecký FaF farmaceutické vedy: farmaceutická chémia CSc. 1961 Vrútky dekan FaF 1972-76
Albert Milota PraF všeobecné právo prof. 1922 Lochovice dekan PraF 1929-30; rektor UK 1930-31
Michal Drobný LF neurológia prof. 1985 Zeleneč, okr. Trnava dekan JLF 1989-91
 

Upozornenie: Databáza vzniká na základe písomných podkladov, ktoré má k dispozícii Archív UK. Nemožno vylúčiť, že nie je úplná. V žiadnom prípade záznam v databáze nie je právnym dokumentom o absolvovaní štúdia, či získaní titulu. Viac informácií