Osoby, ktoré získali titul na UK

Náhodný výber

Meno Priezvisko Fakulta Študijný program Získaný titul V roku Miesto narodenia Pozn.
Karol Laco PraF štátne právo prof. 1964 Sobotište dekan PraF 1953-54, 1956-57, 1961-63
Stanislav Kostlivý LF chirurgia prof. 1919 Viedeň, Rakúsko rektor UK 1923-24
Ferdinand Devínsky FaF farmaceutická chémia prof. 1991 Bratislava rektor UK 1997-2003
Ján Kvasnička FiF vedecký komunizmus prof. 1975 Krompachy rektor UK 1976-85
Peter Blaho PraF dejiny štátu a práva, rímske právo prof. 1991 Nitra dekan PraF 1991-96
Michal Bogár PraF právo JUDr. 1953 Slovenský Komlóš, okr. Orešhára dekan PdF 1970/76
Jan Elsner FiF klasická filológia prof. 1934 Střelské Hoštice dekan FiF 1938-39
Josef Hendrich FiF pedagogika prof. 1931 Moravské Budějovice dekan FiF 1935-36
Václav Chaloupecký FiF československé dejiny prof. 1922 Dětenice dekan FiF 1929-30; rektor UK 1937-38
Beloslav Riečan FMFI matematika prof. 1981 Žilina dekan MFF 1990-91
Ján Buchtala LF lekárska chémia prof. 1928 Olomouc dekan LF 1931-32
Miloš Weingart FiF slovanská filológia prof. 1921 Praha dekan FiF 1924-25; rektor UK 1925-26
Josef Hanuš FiF dejiny českej literatúry prof. 1921 Dolní Štěpanice dekan FiF 1921-22; rektor UK 1922-23
Ján Grexa FiF história doc. 1990 Brezno dekan FTVŠ 1989/91; habil. 1997
Václav Budil PraF rímske právo prof. 1939 Praha dekan PraF 1945-46
Ondrej Prostredník EBF evanjelická teológia PhD. 2005 Bánovce nad Bebravou Dekan EBF UK 2007-2011
Augustín Ráth PraF občianske právo prof. 1921 Ružomberok dekan PraF 1921, 1927-28; rektor UK 1921-22
Gustáv Čatár LF parazitológia prof. 1969 Gaboltov dekan LF 1969-85
Alfred Mäde PriF fyzikálno-matematické vedy Dr.h.c. 1969 Borsdorf, Nemecko rektor Univerzity M. Luthera v Halle 1963-65
Karol Stráňai FTVŠ všeobecná teória telesnej výchovy prof. 1947 Rajec dekan PdF 1950-53; dekan FTVŠ 1960-64
 

Upozornenie: Databáza vzniká na základe písomných podkladov, ktoré má k dispozícii Archív UK. Nemožno vylúčiť, že nie je úplná. V žiadnom prípade záznam v databáze nie je právnym dokumentom o absolvovaní štúdia, či získaní titulu. Viac informácií