Osoby, ktoré získali titul na UK

Náhodný výber

Meno Priezvisko Fakulta Študijný program Získaný titul V roku Miesto narodenia Pozn.
Viliam Mézeš JLF biochémia prof. 1969 Hradište dekan JLF 1969-76, 1982-89
Mojmír Mamojka PraF obchodné právo prof. 1999 Zvolen dekan PraF 1996-2003
Ivan Wilhelm FMFI jadrová a subjadrová fyzika Dr.h.c. 2006 Trnava, SR rektor Univerzity Karlovej v Prahe
Anton Zrubák FTVŠ teória vyučovania telesnej výchovy doc. 1986 Rohožník dekan FTVŠ 1994-97
Vojtech Tuka PraF právna filozofia a medzinárodné právo prof. 1939 Piarg rektor SU 1939-42
Augustín Ráth PraF občianske právo prof. 1921 Ružomberok dekan PraF 1921, 1927-28; rektor UK 1921-22
Antonín Gala LF očné lekárstvo mim. prof. 1931 Kunovice dekan LF 1938/39
František Kalda FiF nemecká filológia prof. 1931 Velim dekan FiF 1933-34
Dobroslav Orel FiF hudobná veda prof. 1921 Ronov nad Doubravou dekan FiF 1923-24; rektor UK 1931-32
Vilém Hons LF fyziológia prof. 1936 Praha dekan LF 1936-37
Anton Molnár LF otorinolaryngológia prof. 1983 Komjatice dekan LF 1985-88
Ferdinand Devínsky FaF farmaceutická chémia prof. 1992 Bratislava rektor UK 1997-2003
Václav Budil PraF rímske právo prof. 1939 Praha dekan PraF 1945-46
Josef Hendrich FiF pedagogika prof. 1931 Moravské Budějovice dekan FiF 1935-36
Oľga Štepanovičová PriF entomológia prof. 1979 Leopoldov dekanka PriF 1972-76
Oskár Ferianc PriF systematická zoológia prof. 1946 Cerová dekan PriF 1947-48
Marian Vrabko PraF správne právo prof. 2009 Ružomberok dekan PraF 2003-11
Rudolf Trella PraF štátne právo doc. 1970 Stará Ľubovňa dekan PraF 1985-89
Ladislav Dérer LF patológia a terapia chorôb vnútorných prof. 1945 Bratislava dekan LF 1950-51
Ivo Mačela LF všeobecná a pokusná patológia prof. 1933 Trpanj, Juhoslávia dekan LF 1935-36
 

Upozornenie: Databáza vzniká na základe písomných podkladov, ktoré má k dispozícii Archív UK. Nemožno vylúčiť, že nie je úplná. V žiadnom prípade záznam v databáze nie je právnym dokumentom o absolvovaní štúdia, či získaní titulu. Viac informácií