Osoby, ktoré získali titul na UK

Náhodný výber

Meno Priezvisko Fakulta Študijný program Získaný titul V roku Miesto narodenia Pozn.
Juraj Švec LF onkológia prof. 1987 Bratislava rektor UK 1991-97
Vojtech Filkorn FiF logika prof. 1962 Pravenec, okr. Prievidza rektor UK 1963-66
Anton Zrubák FTVŠ teória vyučovania telesnej výchovy doc. 1986 Rohožník dekan FTVŠ 1994-97
František Nábělek PriF systematická botanika prof. 1946 Kroměříž dekan PriF 1946-47; rektor SU 1947-48
Sergej Usačev PriF experimentálna fyzika prof. 1980 Brno dekan PriF 1976-80
Viliam Judák CMBF katolícka teológia prof. 1997 Harvelka okr. Čadca dekan CMBF 2001-04
Jozef Baudiš FiF porovnávací jazykospyt indoeurópskeho a všeobecného; filológia keltskej so vzťahom k stredoeurópskym kultúram prof. 1924 Praha dekan FiF 1925-26
Jozef Markov PraF dejiny slovanského práva prof. 1939 Ľvov, Ukrajina dekan PraF 1948-49
Jozef Fundárek PraF právo obchodné a zmenkové prof. 1939 Veľká Bytča dekan PraF 1939-40
Imrich Karvaš PraF národné hospodárstvo prof. 1939 Varšany dekan PraF 1947-48
Karol Rebro PraF rímske právo prof. 1946 Horovce rektor SU 1949-50
Konštantín Čársky LF chirurgická propedeutika a ortopédia prof. 1939 Gbely dekan LF 1940-42
Juraj Hronec PriF matematika prof. 1950 Gočov dekan PdF 1946-49
Milan Trizna PriF fyzická geografia a geoekológia doc. 2001 Bratislava dekan PriF od 2011
Karol Rebro PraF rímske právo mim. prof. 1944 Horovce dekan PraF 1946/47
Jan Elsner FiF klasická filológia prof. 1934 Střelské Hoštice dekan FiF 1938-39
Teodor Kollárik FiF psychológia prof. 1994 Dolný Pial dekan FSEV 2006-10
Viktor Sutoris PriF organická chémia mim. prof. 1971 Kvačany, okr. L. Mikuláš dekan PriF 1966/69
Karol Stráňai FTVŠ všeobecná teória telesnej výchovy prof. 1947 Rajec dekan PdF 1950-53; dekan FTVŠ 1960-64
Július Šefránek FiF marxizmus-leninizmus prof. 1955 Skalica rektor UK 1956-59
 

Upozornenie: Databáza vzniká na základe písomných podkladov, ktoré má k dispozícii Archív UK. Nemožno vylúčiť, že nie je úplná. V žiadnom prípade záznam v databáze nie je právnym dokumentom o absolvovaní štúdia, či získaní titulu. Viac informácií