Osoby, ktoré získali titul na UK

Náhodný výber

Meno Priezvisko Fakulta Študijný program Získaný titul V roku Miesto narodenia Pozn.
Peter Blaho PraF dejiny štátu a práva, rímske právo prof. 1991 Nitra dekan PraF 1991-96
Ľudovít Fischer FMFI experimentálna a aplikovaná fyzika doc. 1982 Levoča dekan FMFI 1997-2003
Ludevít Vojtěch Knappek PraF právo JUDr. 1929 Svätý Jur dekan PraF 1940/42
Oľga Štepanovičová PriF entomológia prof. 1979 Leopoldov dekanka PriF 1972-76
Pavel Švec FaF lekárske vedy - farmakológia prof. 1991 Bratislava dekan FaF 1994-2000
Ladislav Dérer LF patológia a terapia chorôb vnútorných prof. 1945 Bratislava dekan LF 1950-51
Karol Bedrna PraF právo JUDr. 1952 Český Brod dekan PraF UK v r. 1952-53
Ján Bakoš FiF semitské jazyky a kultúry prof. 1946 Modra dekan FiF 1945-46
Pavol Plesník PriF fyzická geografia prof. 1972 Golianovo dekan FGGV 1956-58
Jozef Schubert PdF dejiny pedagogiky mim. prof. 1963 Liptovská Osada dekan PdF 1966/79
Jozef Seginko FaF farmakológia doc. 1987 Zemplínska Nová Ves dekan FaF 2000-05
Bedřich Wiškovský LF rhinolaryngológia prof. 1933 Dvůr Králové dekan LF 1934-35
Vladimír Ferák PriF genetika doc. 1986 Bratislava dekan PriF 1997-2003
Alexander Húščava FiF pomocné vedy historické prof. 1940 Bratislava dekan FiF 1948-49
Vratislav Bušek PraF cirkevné právo prof. 1928 Košíře rektor UK 1936-37; dekan PraF 1931-32, 1938
Anton Molnár LF otorinolaryngológia prof. 1983 Komjatice dekan LF 1985-88
Ľubomír Batka EBF evanjelická teológia - habilitácia doc. 2014 Košice dekan EBF od 2011
Dionýz Ilkovič PriF fyzikálno-matematické vedy Dr.h.c. 1969 Šarišský Štiavnik dekan PriF 1942/45
Albert Milota PraF všeobecné právo prof. 1922 Lochovice dekan PraF 1929-30; rektor UK 1930-31
Juraj Hronec PriF matematika prof. 1950 Gočov dekan PdF 1946-49
 

Upozornenie: Databáza vzniká na základe písomných podkladov, ktoré má k dispozícii Archív UK. Nemožno vylúčiť, že nie je úplná. V žiadnom prípade záznam v databáze nie je právnym dokumentom o absolvovaní štúdia, či získaní titulu. Viac informácií