Osoby, ktoré získali titul na UK

Náhodný výber

Meno Priezvisko Fakulta Študijný program Získaný titul V roku Miesto narodenia Pozn.
Ľudovít Fischer FMFI experimentálna a aplikovaná fyzika doc. 1982 Levoča dekan FMFI 1997-2003
Rudolf Štepanovič FiF pedagogické vedy DrSc. 1985 Červeník dekan FiF 1976/88
Vojtěch Ondrouch FiF staroveké dejiny prof. 1940 Smržice dekan FiF 1947-48
Josef Hendrich FiF pedagogika prof. 1931 Moravské Budějovice dekan FiF 1935-36
Vladimír Hellebrandt FTVŠ športová kinantropológia doc. 1990 Žilina dekan FTVŠ 1997-03
Milan Kratochvíl LF užitá anatómia prof. 1962 Borský Jur dekan LF 1957-59
Miroslav Teofil Bažány FiF psychológia doc. 1963 Bratislava dekan PdF 1991-97
Ernest Krist PriF petrografia mim. prof. 1971 Zvolen dekan PriF 1969/72
Dušan Mištuna JLF chirurgia doc. 2002 Liešťany dekan JLF 2007-10
Viktor Sutoris PriF organická chémia mim. prof. 1971 Kvačany, okr. L. Mikuláš dekan PriF 1966/69
Ján Danko LF gynekológia a pôrodníctvo prof. 1997 Málinec dekan JLF 2000-07, od 2011
Anton Štefánek FiF aplikovaná sociológia prof. 1942 Veľké Leváre rektor SU 1945-46
Teodor Kollárik FiF psychológia prof. 1994 Dolný Pial dekan FSEV 2006-10
Stanislav Kostlivý LF chirurgia prof. 1919 Viedeň, Rakúsko rektor UK 1923-24
Jan Elsner FiF klasická filológia prof. 1934 Střelské Hoštice dekan FiF 1938-39
Albert Pražák FiF dejiny novšej českej literatúry a literatúry slovenskej prof. 1921 Chroustovice dekan FiF 1926/27; rektor UK 1928/29
Miron Zelina PdF pedagogika prof. 1997 Vikartovce dekan PdF 1997-2003
Teofil Rudolf Niederland LF všeobecná a klinická biochémia prof. 1953 Maria Radna, Rumunsko dekan LF 1956-57
Milan Chalabala FaF galenická farmácia prof. 1968 Nemotice na Morave dekan FaF 1964-66
Július Šefránek FiF marxizmus-leninizmus prof. 1955 Skalica rektor UK 1956-59
 

Upozornenie: Databáza vzniká na základe písomných podkladov, ktoré má k dispozícii Archív UK. Nemožno vylúčiť, že nie je úplná. V žiadnom prípade záznam v databáze nie je právnym dokumentom o absolvovaní štúdia, či získaní titulu. Viac informácií