Osoby, ktoré získali titul na UK

Náhodný výber

Meno Priezvisko Fakulta Študijný program Získaný titul V roku Miesto narodenia Pozn.
Miroslav Holienka FTVŠ športová edukológia doc. 2004 Podkriváň dekan FTVŠ 2007-2015
Vladimír Zvara LF lekárske vedy: urológia DrSc. 1969 Kociha dekan LF 1962/64
Ján Hromádka PriF fyzická geografia prof. 1939 Volenice dekan PriF 1945-46
Ivan Stanek LF histológia a embryológia prof. 1953 Záriečie dekan LF 1951-53
Jaroslav Šušol FiF knižnično-informačné štúdiá prof. 2011 Bojnice dekan FiF od 2011
Mojmír Mamojka PraF obchodné právo prof. 1999 Zvolen dekan PraF 1996-2003
Anton Gala LF očné lekárstvo prof. 1936 Kunovice rektor SU 1948-49
Jindřich Antonín Valšík PriF antropológia prof. 1957 Praha dekan PriF 1957-59
Ladislav Melioris PriF hydrogeológia prof. 1981 Trnava dekan PriF 1980-83; rektor UK 1985-90
Vladimír Vršanský LF všeobecná biológia prof. 1957 Dolný Hričov dekan LF 1952-53
Andrej Sirácky FiF filozofia a sociológia prof. 1955 Petrovec, Juhoslávia dekan FiF 1952-53; rektor UK 1953-55
Oskár Ferianc PriF systematická zoológia prof. 1946 Cerová dekan PriF 1947-48
Anton Zrubák FTVŠ teória vyučovania telesnej výchovy doc. 1986 Rohožník dekan FTVŠ 1994-97
Pavol Koniar PriF všeobecná a systematická zoológia RNDr. 1949 Klenovec dekan PriF 1952/53
Antonín Gala LF očné lekárstvo mim. prof. 1931 Kunovice dekan LF 1938/39
Anton Kotzig PriF matematika prof. 1963 Kočovce dekan PriF 1965-66
Miroslav Kusý FiF filozofia prof. 1990 Bratislava rektor UK 1990/91
Rudolf Lukáč PriF mineralógia a petrografia prof. 1942 Kysucké Nové Mesto dekan FGGV 1952-54
Metod Dolenc PraF právo, publicistika Dr.h.c. 1933 Slap pri Vipavi, Chorvátsko rektor univerzity v Ľublani
Eduard Burda PraF trestné právo PhD. 2008 Žilina dekan PraF od 2015
 

Upozornenie: Databáza vzniká na základe písomných podkladov, ktoré má k dispozícii Archív UK. Nemožno vylúčiť, že nie je úplná. V žiadnom prípade záznam v databáze nie je právnym dokumentom o absolvovaní štúdia, či získaní titulu. Viac informácií