Osoby, ktoré získali titul na UK

Náhodný výber

Meno Priezvisko Fakulta Študijný program Získaný titul V roku Miesto narodenia Pozn.
Ernest Krist PriF petrografia mim. prof. 1971 Zvolen dekan PriF 1969/72
Teofil Rudolf Niederland LF všeobecná a klinická biochémia prof. 1953 Maria Radna, Rumunsko dekan LF 1956-57
Valentin Grigorjevič Lebedev PriF geografické vedy Dr.h.c. 1967 Winnipeg, Kanada rektor Saratovskej št. univerzity 1965-70
Eberhard Poppe PraF právne vedy Dr.h.c. 1978 Wiesenburg, Nemecko rektor Univerzity M. Luthera v Halle 1971-77
Zdeněk Mysliveček LF psychiatria a neurológia prof. 1919 Pelhřimov dekan LF 1924-25
Anton Štefánek FiF aplikovaná sociológia prof. 1942 Veľké Leváre rektor SU 1945-46
Gustavo Villapalos Salas PraF dejiny práva Dr.h.c. 1992 Madrid, Španielsko rektor univerzity v Complutense
Ludevít Vojtěch Knappek PraF právo JUDr. 1929 Svätý Jur dekan PraF 1940/42
Eduard Burda PraF trestné právo PhD. 2008 Žilina dekan PraF od 2015
Pavol Kubíček PraF obchodné právo prof. 2005 Piešťany dekan PraF 2011-2015
Roman Kadlický LF očné lekárstvo prof. 1919 Brozany dekan LF 1923-24
Ján Pauliny FiF arabská literatúra prof. 1997 Turčiansky Martin dekan FiF 1994-97
Dobroslav Orel FiF hudobná veda prof. 1921 Ronov nad Doubravou dekan FiF 1923-24; rektor UK 1931-32
Jozef Seginko FaF farmakológia doc. 1987 Zemplínska Nová Ves dekan FaF 2000-05
Peter Kovács FaF biochémia prof. 1981 Bratislava dekan FaF 1990-94
Karol Rebro PraF rímske právo mim. prof. 1944 Horovce dekan PraF 1946/47
Vilém Hons LF fyziológia prof. 1936 Praha dekan LF 1936-37
Rudolf Rauscher PraF dejiny verejného a súkromného práva v strednej Európe prof. 1930 Praha dekan PraF 1933-34
Ján Tomko PraF medzinárodné právo mim. prof. 1965 Miklušovce dekan PraF 1959/61
Milan Kratochvíl LF užitá anatómia prof. 1962 Borský Jur dekan LF 1957-59
 

Upozornenie: Databáza vzniká na základe písomných podkladov, ktoré má k dispozícii Archív UK. Nemožno vylúčiť, že nie je úplná. V žiadnom prípade záznam v databáze nie je právnym dokumentom o absolvovaní štúdia, či získaní titulu. Viac informácií