Osoby, ktoré získali titul na UK

Náhodný výber

Meno Priezvisko Fakulta Študijný program Získaný titul V roku Miesto narodenia Pozn.
Miroslav Kusý FiF filozofia prof. 1990 Bratislava rektor UK 1990/91
Július Filo EBF evanjelická teológia prof. 2002 Palúdzka dekan EBF 1994-97
Branislav Varsík FiF všeobecné dejiny prof. 1940 Myjava dekan FiF 1942-44
Andrej Kuchen FTVŠ teória a metodika telesnej výchovy prof. 1962 Krompachy dekan PdF 1953-55; dekan FTVŠ 1964-69
Emil Ján Huraj LF ortopédia prof. 1969 Stará Halič rektor UK 1969-76
Oskár Ferianc PriF systematická zoológia prof. 1946 Cerová dekan PriF 1947-48
Július Šefránek FiF marxizmus-leninizmus prof. 1955 Skalica rektor UK 1956-59
Mojmír Mamojka PraF obchodné právo prof. 1999 Zvolen dekan PraF 1996-2003
Ján Buchtala LF lekárska chémia prof. 1928 Olomouc dekan LF 1931-32
Michal Topoľský FiF filozofia prof. 1959 Petrovec dekan PdF 1949-50; rektor UK 1959-60, 62-63
Silvester Šoka CMBF teológia ThDr. 1944 Bereksek, okr. Hlohovec dekan CMBF 1976/78, 1990/91
Viktor Sutoris PriF organická chémia mim. prof. 1971 Kvačany, okr. L. Mikuláš dekan PriF 1966/69
Beloslav Riečan FMFI matematika prof. 1981 Žilina dekan MFF 1990-91
Eberhard Poppe PraF právne vedy Dr.h.c. 1978 Wiesenburg, Nemecko rektor Univerzity M. Luthera v Halle 1971-77
Ivan Stanek LF histológia a embryológia prof. 1953 Záriečie dekan LF 1951-53
Ladislav Kňažko FaF farmaceutická chémia doc. 1956 Veľké Ripňany dekan FaF 1956-59
Pavel Traubner LF neurológia prof. 1991 Ilava, okr. Považská Bystrica dekan LF 2000-08
Josef Tvrdý FiF psychológia prof. 1930 Tuř u Jičína dekan FiF 1932-33
Štefan Toma PriF organická chémia prof. 1983 Veľké Uherce dekan PriF 1986-91
Silvia Miháliková FiF politológia doc. 1997 Bratislava dekanka FSEV 2010-15
 

Upozornenie: Databáza vzniká na základe písomných podkladov, ktoré má k dispozícii Archív UK. Nemožno vylúčiť, že nie je úplná. V žiadnom prípade záznam v databáze nie je právnym dokumentom o absolvovaní štúdia, či získaní titulu. Viac informácií