Osoby, ktoré získali titul na UK

Náhodný výber

Meno Priezvisko Fakulta Študijný program Získaný titul V roku Miesto narodenia Pozn.
František Valentín LF lekárska chémia prof. 1939 Hlohovec dekan PriF 1940-42; rektor SU 1944-45
Alexander Húščava FiF pomocné vedy historické prof. 1940 Bratislava dekan FiF 1948-49
Silvester Šoka CMBF teológia ThDr. 1944 Bereksek, okr. Hlohovec dekan CMBF 1976/78, 1990/91
Gustáv Čatár LF parazitológia prof. 1969 Gaboltov dekan LF 1969-85
Andrej Kuchen FTVŠ teória a metodika telesnej výchovy prof. 1962 Krompachy dekan PdF 1953-55; dekan FTVŠ 1964-69
Ivo Mačela LF všeobecná a pokusná patológia prof. 1933 Trpanj, Juhoslávia dekan LF 1935-36
Rudolf Trella PraF štátne právo doc. 1970 Stará Ľubovňa dekan PraF 1985-89
Vojtech Hatala PraF trestné právo doc. 1961 Trnava dekan PraF 1966/69
Jean Jacques Bouckaert LF lekárske vedy Dr.h.c. 1969 Ostende, Belgicko rektor Univerzity v Gente 1961-1969
Andrej Bajcura PraF občianske právo prof. 1984 Sukov dekan PraF 1989
Jozef Moravčík PraF hospodárske a finančné právo CSc. 1979 Očová dekan PraF 1989/91
Rudolf Medvecký FaF farmaceutické vedy: farmaceutická chémia CSc. 1961 Vrútky dekan FaF 1972-76
Imrich Karvaš PraF národné hospodárstvo prof. 1939 Varšany dekan PraF 1947-48
Otakar Sommer PraF rímske právo prof. 1921 Příbram dekan PraF 1924-25; rektor UK 1926-27
Jan Lukeš LF všeobecná a experimentálna pathologia prof. 1925 Kralupy nad Vltavou rektor UK 1938-39
Karol Stráňai FTVŠ všeobecná teória telesnej výchovy prof. 1947 Rajec dekan PdF 1950-53; dekan FTVŠ 1960-64
Miron Zelina PdF pedagogika prof. 1997 Vikartovce dekan PdF 1997-2003
Ivan Ďuriš LF vnútorné choroby prof. 1989 Bratislava dekan LF 1997-2000
Karol Rebro PraF rímske právo prof. 1946 Horovce rektor SU 1949-50
Roman Kadlický LF očné lekárstvo prof. 1919 Brozany dekan LF 1923-24
 

Upozornenie: Databáza vzniká na základe písomných podkladov, ktoré má k dispozícii Archív UK. Nemožno vylúčiť, že nie je úplná. V žiadnom prípade záznam v databáze nie je právnym dokumentom o absolvovaní štúdia, či získaní titulu. Viac informácií