Osoby, ktoré získali titul na UK

Náhodný výber

Meno Priezvisko Fakulta Študijný program Získaný titul V roku Miesto narodenia Pozn.
Anton Eliáš FiF slovanská filológia doc. 1998 Šoporňa dekan FiF 2003-10
Michal Topoľský FiF filozofia prof. 1959 Petrovec dekan PdF 1949-50; rektor UK 1959-60, 62-63
Eberhard Poppe PraF právne vedy Dr.h.c. 1978 Wiesenburg, Nemecko rektor Univerzity M. Luthera v Halle 1971-77
Pavol Koniar PriF všeobecná a systematická zoológia RNDr. 1949 Klenovec, okr. Rim. Sobota dekan PriF 1952/53
Vratislav Bušek PraF cirkevné právo prof. 1928 Košíře rektor UK 1936-37; dekan PraF 1931-32, 1938
Ladislav Melioris PriF hydrogeológia prof. 1981 Trnava dekan PriF 1980-83; rektor UK 1985-90
Vladimír Klecanda FiF pomocné vedy historické prof. 1931 Praha dekan FiF 1936-37
Vladimír Hellebrandt FTVŠ športová kinantropológia doc. 1990 Žilina dekan FTVŠ 1997-03
Zdeněk Mysliveček LF psychiatria a neurológia prof. 1919 Pelhřimov dekan LF 1924-25
Anton Gala LF očné lekárstvo prof. 1936 Kunovice rektor SU 1948-49
Pavel Švec FaF lekárske vedy - farmakológia prof. 1991 Bratislava dekan FaF 1994-2000
Andrej Bajcura PraF občianske právo prof. 1984 Sukov dekan PraF 1989
Jozef Škultéty FiF reč a literatúra slovenská prof. 1921 Gemerský Potok dekan FiF 1922-23
Ľudovít Fischer FMFI experimentálna a aplikovaná fyzika doc. 1982 Levoča dekan FMFI 1997-2003
Oľga Štepanovičová PriF entomológia prof. 1979 Leopoldov dekanka PriF 1972-76
Rudolf Medvecký FaF farmaceutické vedy: farmaceutická chémia CSc. 1961 Vrútky dekan FaF 1972-76
Štefan Vragaš CMBF katolícka teológia prof. 1997 Koválov dekan CMBF 1994
Valentin Grigorjevič Lebedev PriF geografické vedy Dr.h.c. 1967 Winnipeg, Kanada rektor Saratovskej št. univerzity 1965-70
Ivan Režňák JLF nukleárna medicína doc. 1990 Prostějov dekan JLF 1991-94
Josef Hanuš FiF dejiny českej literatúry prof. 1921 Dolní Štěpanice dekan FiF 1921-22; rektor UK 1922-23
 

Upozornenie: Databáza vzniká na základe písomných podkladov, ktoré má k dispozícii Archív UK. Nemožno vylúčiť, že nie je úplná. V žiadnom prípade záznam v databáze nie je právnym dokumentom o absolvovaní štúdia, či získaní titulu. Viac informácií