Osoby, ktoré získali titul na UK

Náhodný výber

Meno Priezvisko Fakulta Študijný program Získaný titul V roku Miesto narodenia Pozn.
Jozef Papula FM podnikový manažment prof. 2005 Praha, ČR dekan FM 2007
Marek Števček PraF občianske právo prof. 2017 Bratislava rektor UK od 2019
Ivan Ďuriš LF vnútorné choroby prof. 1989 Bratislava dekan LF 1997-2000
Richard Horna PraF dejiny práva prof. 1929 Praha dekan PraF 1932-33, 1937-38
Ján Tomko PraF medzinárodné právo mim. prof. 1965 Miklušovce dekan PraF 1959/61
Vladimír Zvara LF lekárske vedy: urológia DrSc. 1969 Kociha dekan LF 1962/64
Miroslav Kusý FiF filozofia prof. 1990 Bratislava rektor UK 1990/91
Zdeněk Mysliveček LF psychiatria a neurológia prof. 1919 Pelhřimov dekan LF 1924-25
Vojtech Filkorn FiF logika prof. 1962 Pravenec, okr. Prievidza rektor UK 1963-66
Karol Kizlink PraF právo obchodné a zmenkové prof. 1934 Uherské Hradiště dekan PraF 1936-37, 1939; rektor SU 1946-47
František Ryšánek FiF filozofia prof. 1926 Výšovice u Prostějova dekan FiF 1931-32
Michal Topoľský FiF filozofia prof. 1959 Petrovec dekan PdF 1949-50; rektor UK 1959-60, 62-63
Jozef Vida FiF pedagogické vedy: pedagogika CSc. 1973 Trnava dekan PdF 1976/85
Andrej Kuchen FTVŠ teória a metodika telesnej výchovy prof. 1962 Krompachy dekan PdF 1953-55; dekan FTVŠ 1964-69
Peter Labaš LF chirurgia prof. 2008 Viedeň, Rakúsko dekan LF 2008-2015
Alfred Mäde PriF fyzikálno-matematické vedy Dr.h.c. 1969 Borsdorf, Nemecko rektor Univerzity M. Luthera v Halle 1963-65
Emanuel Filo LF patológia a vnútorné choroby prof. 1939 Beluša rektor SU 1942-44
Valentin Grigorjevič Lebedev PriF geografické vedy Dr.h.c. 1967 Winnipeg, Kanada rektor Saratovskej št. univerzity 1965-70
Ľudovít Krasnec FaF organická chémia prof. 1956 Dunajov dekan FaF 1952-54
Emil Ján Huraj LF ortopédia prof. 1969 Stará Halič rektor UK 1969-76
 

Upozornenie: Databáza vzniká na základe písomných podkladov, ktoré má k dispozícii Archív UK. Nemožno vylúčiť, že nie je úplná. V žiadnom prípade záznam v databáze nie je právnym dokumentom o absolvovaní štúdia, či získaní titulu. Viac informácií