Osoby, ktoré získali titul na UK

Náhodný výber

Meno Priezvisko Fakulta Študijný program Získaný titul V roku Miesto narodenia Pozn.
Valentin Grigorjevič Lebedev PriF geografické vedy Dr.h.c. 1967 Winnipeg, Kanada rektor Saratovskej št. univerzity 1965-70
Silvester Šoka CMBF teológia ThDr. 1944 Bereksek, okr. Hlohovec dekan CMBF 1976/78, 1990/91
Oľga Štepanovičová PriF entomológia prof. 1979 Leopoldov dekanka PriF 1972-76
Vojtech Hatala PraF trestné právo doc. 1961 Trnava dekan PraF 1966/69
Ivan Slimák FiF ruská literatúra PhDr. 1967 Dolný Kubín dekan FiF 1990/94
Bohuslav Cambel PriF geochémia prof. 1957 Slovenská Ľupča dekan PriF 1959-61; rektor UK 1966-69
Ján Tibor Dekan FiF archeológia a všeobecné dejiny PhDr. 1947 Šahy dekan FiF 1953/57
Jozef Schubert PdF dejiny pedagogiky mim. prof. 1963 Liptovská Osada dekan PdF 1966/79
Ivan Ďuriš LF vnútorné choroby prof. 1989 Bratislava dekan LF 1997-2000
Karel Malý PraF česko-slovenské právo Dr.h.c. 1999 Mnichovo Hradiště, ČR rektor Univerzity Karlovej
Jaroslav Ludvíkovský FiF klasická filológia mim. prof. 1928 Střelské Hoštice dekan FiF 1937/38
Sergej Usačev PriF experimentálna fyzika prof. 1980 Brno dekan PriF 1976-80
Pavel Macúch LF organizácia zdravotníctva prof. 1961 Krajné dekan LF 1959-62
Július Filo EBF evanjelická teológia prof. 2002 Palúdzka dekan EBF 1994-97
Karel Chotek FiF všeobecný národopis prof. 1921 Praha dekan FiF 1927-28
Anton Štefánek FiF aplikovaná sociológia prof. 1942 Veľké Leváre rektor SU 1945-46
Ján Tomko PraF medzinárodné právo mim. prof. 1965 Miklušovce dekan PraF 1959/61
Marian Vrabko PraF správne právo prof. 2009 Ružomberok dekan PraF 2003-11
Rudolf Lukáč PriF mineralógia a petrografia prof. 1942 Kysucké Nové Mesto dekan FGGV 1952-54
Ľubomír Batka EBF evanjelická teológia - habilitácia doc. 2014 Košice dekan EBF od 2011
 

Upozornenie: Databáza vzniká na základe písomných podkladov, ktoré má k dispozícii Archív UK. Nemožno vylúčiť, že nie je úplná. V žiadnom prípade záznam v databáze nie je právnym dokumentom o absolvovaní štúdia, či získaní titulu. Viac informácií