Osoby, ktoré získali titul na UK

Náhodný výber

Meno Priezvisko Fakulta Študijný program Získaný titul V roku Miesto narodenia Pozn.
Pavel Švec FaF lekárske vedy - farmakológia prof. 1991 Bratislava dekan FaF 1994-2000
Lev Hanzel FiF filozofia prof. 1961 Viedeň, Rakúsko dekan FiF 1958-61
Ján Pauliny FiF arabská literatúra prof. 1997 Turčiansky Martin dekan FiF 1994-97
Ladislav Melioris PriF hydrogeológia prof. 1981 Trnava dekan PriF 1980-83; rektor UK 1985-90
Juraj Hronec PriF matematika prof. 1950 Gočov dekan PdF 1946-49
Samuel Cambel FiF československé dejiny mim. prof. 1971 Slovenská Ľupča dekan FiF 1962/63, 1970-76
Milan Chalabala FaF galenická farmácia prof. 1968 Nemotice na Morave dekan FaF 1964-66
František Valentín LF lekárska chémia prof. 1939 Hlohovec dekan PriF 1940-42; rektor SU 1944-45
Ludevít Vojtěch Knappek PraF právo JUDr. 1929 Svätý Jur dekan PraF 1940/42
Stanislav Růžička LF hygiena prof. 1919 Praha dekan LF 1922-23
Andrej Bajcura PraF občianske právo prof. 1984 Sukov dekan PraF 1989
Ján Stanislav FiF porovnávacia jazykoveda a stará slovenčina prof. 1939 Liptovský Ján dekan FiF 1939-42
Karol Rebro PraF rímske právo prof. 1946 Horovce rektor SU 1949-50
Marian Vrabko PraF správne právo prof. 2009 Ružomberok dekan PraF 2003-11
Ivo Mačela LF všeobecná a pokusná patológia prof. 1933 Trpanj, Juhoslávia dekan LF 1935-36
František Vartík FiF filozofia mim. prof. 1968 Dolné Krškany dekan FiF 1969/70
Šimon Ondruš FiF všeobecný jazykospyt - slovanská filozofia (jazykoveda) PhDr. 1952 Klčov dekan FiF 1963/65
Ivan Wilhelm FMFI jadrová a subjadrová fyzika Dr.h.c. 2006 Trnava, SR rektor Univerzity Karlovej v Prahe
Pavol Kubíček PraF obchodné právo prof. 2005 Piešťany dekan PraF 2011-2015
Jiří Brdlík LF patológia a terapia chorôb detských prof. 1919 Přerov rektor UK 1927-28
 

Upozornenie: Databáza vzniká na základe písomných podkladov, ktoré má k dispozícii Archív UK. Nemožno vylúčiť, že nie je úplná. V žiadnom prípade záznam v databáze nie je právnym dokumentom o absolvovaní štúdia, či získaní titulu. Viac informácií