Osoby, ktoré získali titul na UK

Náhodný výber

Meno Priezvisko Fakulta Študijný program Získaný titul V roku Miesto narodenia Pozn.
Mojmír Mamojka PraF obchodné právo prof. 1999 Zvolen dekan PraF 1996-2003
Ladislav Kiczko FiF dejiny marxisticko-leninskej filozofie doc. 1988 Krompachy dekan FiF 1997-2003
Ondrej Prostredník EBF evanjelická teológia PhD. 2005 Bánovce nad Bebravou Dekan EBF UK 2007-2011
Miroslav Holienka FTVŠ športová edukológia doc. 2004 Podkriváň dekan FTVŠ 2007-2015
Jozef Krcho PriF kartografia prof. 1992 Čičmany, okr. Žilina dekan PriF 1991-97
Jan Lukeš LF všeobecná a experimentálna pathologia prof. 1925 Kralupy nad Vltavou rektor UK 1938-39
Ľudovít Krasnec FaF organická chémia prof. 1956 Dunajov dekan FaF 1952-54
František Prokop LF súdne lekárstvo prof. 1919 Volyně dekan LF 1921-22
Ján Boďa FMFI geofyzika doc. 1993 Martin dekan FMFI 2003-2011
Šimon Ondruš FiF všeobecný jazykospyt - slovanská filozofia (jazykoveda) PhDr. 1952 Klčov dekan FiF 1963/65
Karol Stráňai FTVŠ všeobecná teória telesnej výchovy prof. 1947 Rajec dekan PdF 1950-53; dekan FTVŠ 1960-64
Anton Zrubák FTVŠ teória vyučovania telesnej výchovy doc. 1986 Rohožník dekan FTVŠ 1994-97
Igor Hrušovský FiF filozofia prof. 1946 Bánovce nad Bebravou rektor SU 1950-53
Július Filo EBF evanjelická teológia prof. 2002 Palúdzka dekan EBF 1994-97
Karel Laštovka PraF náuka správna a československé právo správne prof. 1921 Kolín dekan PraF 1921-23; rektor UK 1924-25
Ján Danko LF gynekológia a pôrodníctvo prof. 1997 Málinec dekan JLF 2000-07, od 2011
Stanislav Kostlivý LF chirurgia prof. 1919 Viedeň, Rakúsko rektor UK 1923-24
Ferdinand Devínsky FaF farmaceutická chémia prof. 1991 Bratislava rektor UK 1997-2003
Rudolf Štepanovič FiF pedagogické vedy DrSc. 1985 Červeník dekan FiF 1976/88
Emil Ján Huraj LF ortopédia prof. 1969 Stará Halič rektor UK 1969-76
 

Upozornenie: Databáza vzniká na základe písomných podkladov, ktoré má k dispozícii Archív UK. Nemožno vylúčiť, že nie je úplná. V žiadnom prípade záznam v databáze nie je právnym dokumentom o absolvovaní štúdia, či získaní titulu. Viac informácií