Osoby, ktoré získali titul na UK

Náhodný výber

Meno Priezvisko Fakulta Študijný program Získaný titul V roku Miesto narodenia Pozn.
Teofil Rudolf Niederland LF všeobecná a klinická biochémia prof. 1953 Maria Radna, Rumunsko dekan LF 1956-57
Vilém Hons LF fyziológia prof. 1936 Praha dekan LF 1936-37
Rudolf Lukáč PriF mineralógia a petrografia prof. 1942 Kysucké Nové Mesto dekan FGGV 1952-54
Mikuláš Konček PriF meteorológia a klimatológia prof. 1946 Leningrad, SSSR dekan PriF 1948-50
Zdeněk Obdržálek FiF pedagogika prof. 1983 Tovačov dekan PdF 1986-91
Ludevít Vojtěch Knappek PraF právo JUDr. 1929 Svätý Jur dekan PraF 1940/42
Dušan Mištuna JLF chirurgia doc. 2002 Liešťany dekan JLF 2007-10
Alfred Mäde PriF fyzikálno-matematické vedy Dr.h.c. 1969 Borsdorf, Nemecko rektor Univerzity M. Luthera v Halle 1963-65
Jan Mukařovský FiF filozofické vedy Dr.h.c. 1968 Písek rektor UK 1948-53
Lucia Mokrá (rodená: Sedláková) FSEV politológia PhDr. 2007 Bojnice dekanka FSEV od 2015
Oto Majzlan PriF biologické vedy: entomológia CSc. 1979 Martin dekan PdF 2003-11
Vojtech Filkorn FiF logika prof. 1962 Pravenec, okr. Prievidza rektor UK 1963-66
Beloslav Riečan FMFI matematika prof. 1981 Žilina dekan MFF 1990-91
František Ryšánek FiF filozofia prof. 1926 Výšovice u Prostějova dekan FiF 1931-32
Emanuel Filo LF patológia a vnútorné choroby prof. 1939 Beluša rektor SU 1942-44
Ernest Sýkora FiF pedagogika prof. 1975 Banská Bystrica dekan FiF 1961-62
Marian Vrabko PraF správne právo prof. 2009 Ružomberok dekan PraF 2003-11
Bohuslav Polák LF farmakologia prof. 1920 Pardubice rektor UK 1935-36
Metod Dolenc PraF právo, publicistika Dr.h.c. 1933 Slap pri Vipavi, Chorvátsko rektor univerzity v Ľublani
Július Filo EBF evanjelická teológia prof. 2002 Palúdzka dekan EBF 1994-97
 

Upozornenie: Databáza vzniká na základe písomných podkladov, ktoré má k dispozícii Archív UK. Nemožno vylúčiť, že nie je úplná. V žiadnom prípade záznam v databáze nie je právnym dokumentom o absolvovaní štúdia, či získaní titulu. Viac informácií