Osoby, ktoré získali titul na UK

Náhodný výber

Meno Priezvisko Fakulta Študijný program Získaný titul V roku Miesto narodenia Pozn.
Michal Topoľský FiF filozofia prof. 1959 Petrovec dekan PdF 1949-50; rektor UK 1959-60, 62-63
Ján Pauliny FiF arabská literatúra prof. 1997 Turčiansky Martin dekan FiF 1994-97
Karol Laco PraF štátne právo prof. 1964 Sobotište dekan PraF 1953-54, 1956-57, 1961-63
Peter Mráz LF anatómia prof. 1991 Bratislava dekan LF 1991-97
Alexander Húščava FiF pomocné vedy historické prof. 1940 Bratislava dekan FiF 1948-49
Jiří Brdlík LF patológia a terapia chorôb detských prof. 1919 Přerov rektor UK 1927-28
František Švec LF farmakológia prof. 1939 Bytča dekan LF 1946-47
Karol Plank PraF občianske a rodinné právo prof. 1966 Bratislava dekan PraF 1964-66
Vladimír Hellebrandt FTVŠ športová kinantropológia doc. 1990 Žilina dekan FTVŠ 1997-03
Ondrej Prostredník EBF evanjelická teológia PhD. 2005 Bánovce nad Bebravou Dekan EBF UK 2007-2011
Bohuslav Tomsa PraF všeobecné právo prof. 1926 Nový Bydžov dekan PraF 1926-27, 1930-31; rektor UK 1933-34
Andrej Hajtman JLF otorinolaryngológia doc. 1990 Valaská dekan JLF 1994-2000
Teodor Kollárik FiF psychológia prof. 1994 Dolný Pial dekan FSEV 2006-10
Ján Kyselovič FaF farmakológia prof. 2009 Nitra dekan FAF 2009-13
Jaroslav Sumbal LF klinická propedeutika prof. 1936 Bořitov dekan LF 1938-39, 45-46
Pavel Macúch LF organizácia zdravotníctva prof. 1961 Krajné dekan LF 1959-62
Pavol Plesník PriF fyzická geografia prof. 1972 Golianovo dekan FGGV 1956-58
Ivan Wilhelm FMFI jadrová a subjadrová fyzika Dr.h.c. 2006 Trnava, SR rektor Univerzity Karlovej v Prahe
Adolf Mach LF zubné lekárstvo prof. 1928 Rovečín dekan LF 1932-33
František Prokop LF súdne lekárstvo prof. 1919 Volyně dekan LF 1921-22
 

Upozornenie: Databáza vzniká na základe písomných podkladov, ktoré má k dispozícii Archív UK. Nemožno vylúčiť, že nie je úplná. V žiadnom prípade záznam v databáze nie je právnym dokumentom o absolvovaní štúdia, či získaní titulu. Viac informácií