Osoby, ktoré získali titul na UK

Náhodný výber

Meno Priezvisko Fakulta Študijný program Získaný titul V roku Miesto narodenia Pozn.
Konštantín Čársky LF chirurgická propedeutika a ortopédia prof. 1939 Gbely dekan LF 1940-42
Michal Šeliga LF pôrodníctvo a gynekológia prof. 1931 Spišská Teplica rektor SU 1939
Michal Topoľský FiF filozofia prof. 1959 Petrovec dekan PdF 1949-50; rektor UK 1959-60, 62-63
Beloslav Riečan FMFI matematika prof. 1981 Žilina dekan MFF 1990-91
Ľudovít Novák FiF slovenská jazykoveda prof. 1941 Skalica dekan FiF 1944-45
Ivan Slimák FiF ruská literatúra PhDr. 1967 Dolný Kubín dekan FiF 1990/94
Ivan Macák FTVŠ teória a metodika telesnej výchovy mim. prof. 1971 Martin dekan FTVŠ 1969/79
Samuel Cambel FiF československé dejiny mim. prof. 1971 Slovenská Ľupča dekan FiF 1962/63, 1970-76
Jozef Seginko FaF farmakológia doc. 1987 Zemplínska Nová Ves dekan FaF 2000-05
Branislav Varsík FiF všeobecné dejiny prof. 1940 Myjava dekan FiF 1942-44
Václav Budil PraF rímske právo prof. 1939 Praha dekan PraF 1945-46
Karol Bedrna PraF právo JUDr. 1952 Český Brod dekan PraF UK v r. 1952-53
Jaroslav Ludvíkovský FiF klasická filológia mim. prof. 1928 Střelské Hoštice dekan FiF 1937/38
Richard Horna PraF dejiny práva prof. 1929 Praha dekan PraF 1932-33, 1937-38
Dušan Kutlík FTVŠ športová kinantropológia doc. 2001 Trenčín dekan FTVŠ 2003-07
Rudolf Trella PraF štátne právo doc. 1970 Stará Ľubovňa dekan PraF 1985-89
Jaroslav Dubnický FiF dejinyČSR prof. 1958 New York, USA dekan FiF 1950-52
Sergej Usačev PriF experimentálna fyzika prof. 1980 Brno dekan PriF 1976-80
Pavel Traubner LF neurológia prof. 1991 Ilava, okr. Považská Bystrica dekan LF 2000-08
Alica Vančová PdF špeciálna pedagogika prof. 2006 Trenčín dekanka PedF od 2011
 

Upozornenie: Databáza vzniká na základe písomných podkladov, ktoré má k dispozícii Archív UK. Nemožno vylúčiť, že nie je úplná. V žiadnom prípade záznam v databáze nie je právnym dokumentom o absolvovaní štúdia, či získaní titulu. Viac informácií