Osoby, ktoré získali titul na UK

Náhodný výber

Meno Priezvisko Fakulta Študijný program Získaný titul V roku Miesto narodenia Pozn.
Ján Grexa FiF história doc. 1990 Brezno dekan FTVŠ 1989/91; habil. 1997
Teofil Rudolf Niederland LF všeobecná a klinická biochémia prof. 1953 Maria Radna, Rumunsko dekan LF 1956-57
Milan Mandák FaF galenická farmácia mim. prof. 1969 Liptovský Mikuláš dekan FaF 1966/69, 1976/90
Ján Rudy FM manažment podnikov prof. 1999 Dlhoňa, okr. Svidník dekan FM 1993-2000
Jozef Moravčík PraF hospodárske a finančné právo CSc. 1979 Očová dekan PraF 1989/91
Miloš Weingart FiF slovanská filológia prof. 1921 Praha dekan FiF 1924-25; rektor UK 1925-26
Jozef Schubert PdF dejiny pedagogiky mim. prof. 1963 Liptovská Osada dekan PdF 1966/79
Pavol Koniar PriF všeobecná a systematická zoológia RNDr. 1949 Klenovec, okr. Rim. Sobota dekan PriF 1952/53
Beloslav Riečan FMFI matematika prof. 1981 Žilina dekan MFF 1990-91
Ľudovít Novák FiF slovenská jazykoveda prof. 1941 Skalica dekan FiF 1944-45
Ľudovít Bakoš FiF pedagogika prof. 1963 Pukanec dekan FiF 1965-69
František Valentín LF lekárska chémia prof. 1939 Hlohovec dekan PriF 1940-42; rektor SU 1944-45
Oto Majzlan PriF biologické vedy: entomológia CSc. 1979 Martin dekan PdF 2003-11
Milan Trizna PriF fyzická geografia a geoekológia doc. 2001 Bratislava dekan PriF od 2011
Otakar Sommer PraF rímske právo prof. 1921 Příbram dekan PraF 1924-25; rektor UK 1926-27
Karol Laco PraF štátne právo prof. 1964 Sobotište dekan PraF 1953-54, 1956-57, 1961-63
Karel Laštovka PraF náuka správna a československé právo správne prof. 1921 Kolín dekan PraF 1921-23; rektor UK 1924-25
Richard Horna PraF dejiny práva prof. 1929 Praha dekan PraF 1932-33, 1937-38
Eduard Burda PraF trestné právo PhD. 2008 Žilina dekan PraF od 2015
Jozef Babor LF všeobecná biológia prof. 1928 Praha dekan LF 1933/34
 

Upozornenie: Databáza vzniká na základe písomných podkladov, ktoré má k dispozícii Archív UK. Nemožno vylúčiť, že nie je úplná. V žiadnom prípade záznam v databáze nie je právnym dokumentom o absolvovaní štúdia, či získaní titulu. Viac informácií