Osoby, ktoré získali titul na UK

Náhodný výber

Meno Priezvisko Fakulta Študijný program Získaný titul V roku Miesto narodenia Pozn.
Jan Lukeš LF všeobecná a experimentálna pathologia prof. 1925 Kralupy nad Vltavou rektor UK 1938-39
Andrej Mráz FiF dejiny slovenskej literatúry prof. 1941 Petrovec, Juhoslávia dekan FiF 1949/50
Eberhard Poppe PraF právne vedy Dr.h.c. 1978 Wiesenburg, Nemecko rektor Univerzity M. Luthera v Halle 1971-77
František Valentín LF lekárska chémia prof. 1939 Hlohovec dekan PriF 1940-42; rektor SU 1944-45
Igor Hrušovský FiF filozofia prof. 1946 Bánovce nad Bebravou rektor SU 1950-53
Vítězslav Chlumský LF ortopedická chirurgia prof. 1921 Nový Dvor u Lomnice dekan LF 1927-28
Vladimír Hellebrandt FTVŠ športová kinantropológia doc. 1990 Žilina dekan FTVŠ 1997-03
Ernest Sýkora FiF pedagogika prof. 1975 Banská Bystrica dekan FiF 1961-62
Vratislav Bušek PraF cirkevné právo prof. 1928 Košíře rektor UK 1936-37; dekan PraF 1931-32, 1938
Jozef Masarik FMFI fyzika prof. 2001 Handlová dekan FMFI od 2011
Ján Stanislav FiF porovnávacia jazykoveda a stará slovenčina prof. 1939 Liptovský Ján dekan FiF 1939-42
Imrich Karvaš PraF národné hospodárstvo prof. 1939 Varšany dekan PraF 1947-48
Ján Tréger LF dermatovenerológia prof. 1939 Párnica dekan LF 1944-45, 46-47
Karol Mičieta PriF všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií prof. 2007 Žilina rektor UK od 2011
Karel Chotek FiF všeobecný národopis prof. 1921 Praha dekan FiF 1927-28
Ľudovít Novák FiF slovenská jazykoveda prof. 1941 Skalica dekan FiF 1944-45
Alexander Húščava FiF pomocné vedy historické prof. 1940 Bratislava dekan FiF 1948-49
Marián Šuráb CMBF katolícka teológia doc. 2008 Krásno nad Kysucou dekan CMBF 2006-14
Lev Hanzel FiF filozofia prof. 1961 Viedeň, Rakúsko dekan FiF 1958-61
Zdeněk Frankenberger LF histológia a embryológia mim. prof. 1922 Praha dekan LF 1930/31
 

Upozornenie: Databáza vzniká na základe písomných podkladov, ktoré má k dispozícii Archív UK. Nemožno vylúčiť, že nie je úplná. V žiadnom prípade záznam v databáze nie je právnym dokumentom o absolvovaní štúdia, či získaní titulu. Viac informácií