Osoby, ktoré získali titul na UK

Náhodný výber

Meno Priezvisko Fakulta Študijný program Získaný titul V roku Miesto narodenia Pozn.
Richard Horna PraF dejiny práva prof. 1929 Praha dekan PraF 1932-33, 1937-38
Michal Topoľský FiF filozofia prof. 1959 Petrovec dekan PdF 1949-50; rektor UK 1959-60, 62-63
Bedřich Wiškovský LF rhinolaryngológia prof. 1933 Dvůr Králové dekan LF 1934-35
Josef Hendrich FiF pedagogika prof. 1931 Moravské Budějovice dekan FiF 1935-36
Mikuláš Konček PriF meteorológia a klimatológia prof. 1946 Leningrad, SSSR dekan PriF 1948-50
Anton Zrubák FTVŠ teória vyučovania telesnej výchovy doc. 1986 Rohožník dekan FTVŠ 1994-97
Jaroslav Filo PraF pracovné právo doc. 1967 Tuchyňa, okr. Pov. Bystrica dekan PraF 1972-87
Karol Kizlink PraF právo obchodné a zmenkové prof. 1934 Uherské Hradiště dekan PraF 1936-37, 1939; rektor SU 1946-47
Stanislav Růžička LF hygiena prof. 1919 Praha dekan LF 1922-23
Cyril Čechrák PraF národné hospodárstvo prof. 1933 Praha dekan PraF 1934-35
Jean Jacques Bouckaert LF lekárske vedy Dr.h.c. 1969 Ostende, Belgicko rektor Univerzity v Gente 1961-1969
Daniel Rapant FiF československé dejiny prof. 1940 Holíč dekan FiF 1944-45; poverený rektor SU 1945
Emanuel Filo LF patológia a vnútorné choroby prof. 1939 Beluša rektor SU 1942-44
Pavel Traubner LF neurológia prof. 1991 Ilava, okr. Považská Bystrica dekan LF 2000-08
Jozef Krcho PriF kartografia prof. 1992 Čičmany, okr. Žilina dekan PriF 1991-97
Jozef Švagrovský PriF paleontológia prof. 1962 Sečovce dekan PriF 1961-63
Anton Eliáš FiF slovanská filológia doc. 1998 Šoporňa dekan FiF 2003-10
Ivan Wilhelm FMFI jadrová a subjadrová fyzika Dr.h.c. 2006 Trnava, SR rektor Univerzity Karlovej v Prahe
Jan Mukařovský FiF filozofické vedy Dr.h.c. 1968 Písek rektor UK 1948-53
Jozef Vida FiF pedagogické vedy: pedagogika CSc. 1973 Trnava dekan PdF 1976/85
 

Upozornenie: Databáza vzniká na základe písomných podkladov, ktoré má k dispozícii Archív UK. Nemožno vylúčiť, že nie je úplná. V žiadnom prípade záznam v databáze nie je právnym dokumentom o absolvovaní štúdia, či získaní titulu. Viac informácií