Osoby, ktoré získali titul na UK

Náhodný výber

Meno Priezvisko Fakulta Študijný program Získaný titul V roku Miesto narodenia Pozn.
Rudolf Lukáč PriF mineralógia a petrografia prof. 1942 Kysucké Nové Mesto dekan FGGV 1952-54
Miloš Tomčík FiF slov. filológia a dejiny moderných literatúr PhDr. 1948 Ploštín, okr. L. Mikuláš dekan FiF 1957/58
Jan Mukařovský FiF filozofické vedy Dr.h.c. 1968 Písek rektor UK 1948-53
Branislav Varsík FiF všeobecné dejiny prof. 1940 Myjava dekan FiF 1942-44
Teodor Kollárik FiF psychológia prof. 1994 Dolný Pial dekan FSEV 2006-10
Karol Kizlink PraF právo obchodné a zmenkové prof. 1934 Uherské Hradiště dekan PraF 1936-37, 1939; rektor SU 1946-47
Andrej Sirácky FiF filozofia a sociológia prof. 1955 Petrovec, Juhoslávia dekan FiF 1952-53; rektor UK 1953-55
František Valentín LF lekárska chémia prof. 1939 Hlohovec dekan PriF 1940-42; rektor SU 1944-45
Valentin Grigorjevič Lebedev PriF geografické vedy Dr.h.c. 1967 Winnipeg, Kanada rektor Saratovskej št. univerzity 1965-70
Vratislav Bušek PraF cirkevné právo prof. 1928 Košíře rektor UK 1936-37; dekan PraF 1931-32, 1938
Jaroslav Šušol FiF knižnično-informačné štúdiá prof. 2011 Bojnice dekan FiF od 2011
Roman Kadlický LF očné lekárstvo prof. 1919 Brozany dekan LF 1923-24
Bohuslav Polák LF farmakologia prof. 1920 Pardubice rektor UK 1935-36
Karol Rebro PraF rímske právo mim. prof. 1944 Horovce dekan PraF 1946/47
Jaroslav Sumbal LF klinická propedeutika prof. 1936 Bořitov dekan LF 1938-39, 45-46
Bohuslav Cambel PriF geochémia prof. 1957 Slovenská Ľupča dekan PriF 1959-61; rektor UK 1966-69
Ľudovít Novák FiF slovenská jazykoveda prof. 1941 Skalica dekan FiF 1944-45
Jozef Hrčka PdF teória vyučovania telesnej výchovy prof. 1979 Likavka dekan FTVŠ 1979-90
Ivan Ďuriš LF vnútorné choroby prof. 1989 Bratislava dekan LF 1997-2000
Dušan Mištuna JLF chirurgia doc. 2002 Liešťany dekan JLF 2007-10
 

Upozornenie: Databáza vzniká na základe písomných podkladov, ktoré má k dispozícii Archív UK. Nemožno vylúčiť, že nie je úplná. V žiadnom prípade záznam v databáze nie je právnym dokumentom o absolvovaní štúdia, či získaní titulu. Viac informácií