Osoby, ktoré získali titul na UK

Náhodný výber

Meno Priezvisko Fakulta Študijný program Získaný titul V roku Miesto narodenia Pozn.
Michal Greguš PriF matematická analýza prof. 1965 Zbehy dekan PriF 1963-65; dekan MFF 1980-90
Milan Mandák FaF galenická farmácia mim. prof. 1969 Liptovský Mikuláš dekan FaF 1966/69, 1976/90
Rudolf Medvecký FaF farmaceutické vedy: farmaceutická chémia CSc. 1961 Vrútky dekan FaF 1972-76
Karol Laco PraF štátne právo prof. 1964 Sobotište dekan PraF 1953-54, 1956-57, 1961-63
Alexander Húščava FiF pomocné vedy historické prof. 1940 Bratislava dekan FiF 1948-49
Mikuláš Konček PriF meteorológia a klimatológia prof. 1946 Leningrad, SSSR dekan PriF 1948-50
Adolf Mach LF zubné lekárstvo prof. 1928 Rovečín dekan LF 1932-33
Oto Majzlan PriF biologické vedy: entomológia CSc. 1979 Martin dekan PdF 2003-11
Milan Trizna PriF fyzická geografia a geoekológia doc. 2001 Bratislava dekan PriF od 2011
Pavel Mučaji FaF farmakognózia prof. 2013 Nový Sad, Srbsko dekan FaF 2013-2021
Peter Labaš LF chirurgia prof. 2008 Viedeň, Rakúsko dekan LF 2008-2015
Viliam Judák CMBF katolícka teológia prof. 1997 Harvelka okr. Čadca dekan CMBF 2001-04
Dionýz Ilkovič PriF fyzikálno-matematické vedy Dr.h.c. 1969 Šarišský Štiavnik dekan PriF 1942/45
Zdeněk Frankenberger LF histológia a embryológia mim. prof. 1922 Praha dekan LF 1930/31
Albert Pražák FiF dejiny novšej českej literatúry a literatúry slovenskej prof. 1921 Chroustovice dekan FiF 1926/27; rektor UK 1928/29
Jaroslav Filo PraF pracovné právo doc. 1967 Tuchyňa, okr. Pov. Bystrica dekan PraF 1972-87
Gustavo Villapalos Salas PraF dejiny práva Dr.h.c. 1992 Madrid, Španielsko rektor univerzity v Complutense
Anton Eliáš FiF slovanská filológia doc. 1998 Šoporňa dekan FiF 2003-10
Dušan Mištuna JLF chirurgia doc. 2002 Liešťany dekan JLF 2007-10
Lucia Mokrá (rodená: Sedláková) FSEV politológia PhDr. 2007 Bojnice dekanka FSEV od 2015
 

Upozornenie: Databáza vzniká na základe písomných podkladov, ktoré má k dispozícii Archív UK. Nemožno vylúčiť, že nie je úplná. V žiadnom prípade záznam v databáze nie je právnym dokumentom o absolvovaní štúdia, či získaní titulu. Viac informácií