Osoby, ktoré získali titul na UK

Náhodný výber

Meno Priezvisko Fakulta Študijný program Získaný titul V roku Miesto narodenia Pozn.
Karol Rebro PraF rímske právo prof. 1946 Horovce rektor SU 1949-50
Jindřich Antonín Valšík PriF antropológia prof. 1957 Praha dekan PriF 1957-59
Antonín Gala LF očné lekárstvo mim. prof. 1931 Kunovice dekan LF 1938/39
Jiří Král FiF antropogeografia prof. 1935 Praha dekan FiF 1930-31
Ľubomír Batka EBF evanjelická teológia - habilitácia doc. 2014 Košice dekan EBF od 2011
Ján Tomko PraF medzinárodné právo mim. prof. 1965 Miklušovce dekan PraF 1959/61
Anton Gáplovský PriF organická chémia prof. 2004 Rajec nad Rajčankou dekan PriF 2003-2010
Albert Milota PraF všeobecné právo prof. 1922 Lochovice dekan PraF 1929-30; rektor UK 1930-31
Imrich Karvaš PraF národné hospodárstvo prof. 1939 Varšany dekan PraF 1947-48
Herman Krsek LF súdne lekárstvo prof. 1940 Doudleby nad Orlicí dekan LF 1948-50, 53-56
Jaroslav Sumbal LF klinická propedeutika prof. 1936 Bořitov dekan LF 1938-39, 45-46
Ernest Krist PriF petrografia mim. prof. 1971 Zvolen dekan PriF 1969/72
Jozef Vrablec CMBF teológia ThDr. 1944 Závod, okr. Malacky dekan CMBF 1991/94
Jozef Švagrovský PriF paleontológia prof. 1962 Sečovce dekan PriF 1961-63
Otakar Sommer PraF rímske právo prof. 1921 Příbram dekan PraF 1924-25; rektor UK 1926-27
Peter Kovács FaF biochémia prof. 1981 Bratislava dekan FaF 1990-94
Mikuláš Konček PriF meteorológia a klimatológia prof. 1946 Leningrad, SSSR dekan PriF 1948-50
Jan Elsner FiF klasická filológia prof. 1934 Střelské Hoštice dekan FiF 1938-39
Bohuslav Cambel PriF geochémia prof. 1957 Slovenská Ľupča dekan PriF 1959-61; rektor UK 1966-69
Vladimír Vršanský LF všeobecná biológia prof. 1957 Dolný Hričov dekan LF 1952-53
 

Upozornenie: Databáza vzniká na základe písomných podkladov, ktoré má k dispozícii Archív UK. Nemožno vylúčiť, že nie je úplná. V žiadnom prípade záznam v databáze nie je právnym dokumentom o absolvovaní štúdia, či získaní titulu. Viac informácií