Osoby, ktoré získali titul na UK

Náhodný výber

Meno Priezvisko Fakulta Študijný program Získaný titul V roku Miesto narodenia Pozn.
Bohuslav Tomsa PraF všeobecné právo prof. 1926 Nový Bydžov dekan PraF 1926-27, 1930-31; rektor UK 1933-34
Miroslav Holienka FTVŠ športová edukológia doc. 2004 Podkriváň dekan FTVŠ 2007-2015
Jozef Kukura LF hygiena prof. 1961 Krompachy dekan LF 1964-69
Štefan Luby PraF československé občianske právo prof. 1940 Liptovský Hrádok dekan PraF 1949-50
Vítězslav Chlumský LF ortopedická chirurgia prof. 1921 Nový Dvor u Lomnice dekan LF 1927-28
Silvia Miháliková FiF politológia doc. 1997 Bratislava dekanka FSEV 2010-15
Beloslav Riečan FMFI matematika prof. 1981 Žilina dekan MFF 1990-91
Ján Pauliny FiF arabská literatúra prof. 1997 Turčiansky Martin dekan FiF 1994-97
Juraj Šteňo LF lekárske vedy DrSc. 2014 Klenová dekan LF od 2015
Štefan Vragaš CMBF katolícka teológia prof. 1997 Koválov dekan CMBF 1994
Viktor Sutoris PriF organická chémia mim. prof. 1971 Kvačany, okr. L. Mikuláš dekan PriF 1966/69
František Gahér FiF filozofia doc. 2000 Trnava rektor UK 2003-2011
Michal Greguš PriF matematická analýza prof. 1965 Zbehy dekan PriF 1963-65; dekan MFF 1980-90
Ján Kvasnička FiF vedecký komunizmus prof. 1975 Krompachy rektor UK 1976-85
Viktor Reinsberg LF nemoci kožné a príjičné prof. 1920 Žamberk rektor UK 1932-33
Peter Mráz LF anatómia prof. 1991 Bratislava dekan LF 1991-97
Ivan Režňák JLF nukleárna medicína doc. 1990 Prostějov dekan JLF 1991-94
Antonín Spilka LF všeobecná i špeciálna pathologická anatómia prof. 1919 Lukov, okr. Znojmo dekan LF 1920-21
Vojtech Tuka PraF právna filozofia a medzinárodné právo prof. 1939 Piarg rektor SU 1939-42
Dušan Kutlík FTVŠ športová kinantropológia doc. 2001 Trenčín dekan FTVŠ 2003-07
 

Upozornenie: Databáza vzniká na základe písomných podkladov, ktoré má k dispozícii Archív UK. Nemožno vylúčiť, že nie je úplná. V žiadnom prípade záznam v databáze nie je právnym dokumentom o absolvovaní štúdia, či získaní titulu. Viac informácií