Osoby, ktoré získali titul na UK

Náhodný výber

Meno Priezvisko Fakulta Študijný program Získaný titul V roku Miesto narodenia Pozn.
Pavel Macúch LF organizácia zdravotníctva prof. 1961 Krajné dekan LF 1959-62
Miloš Netoušek LF interná propedeutika a všeobecná interná pathologia prof. 1927 Slavkov na Moravě dekan LF 1929-30
Karol Stráňai FTVŠ všeobecná teória telesnej výchovy prof. 1947 Rajec dekan PdF 1950-53; dekan FTVŠ 1960-64
Karol Rebro PraF rímske právo prof. 1946 Horovce rektor SU 1949-50
Zdeněk Peška PraF ústavné právo prof. 1934 Praha dekan PraF 1936-37
Štefan Luby PraF československé občianske právo prof. 1940 Liptovský Hrádok dekan PraF 1949-50
Milan Trizna PriF fyzická geografia a geoekológia doc. 2001 Bratislava dekan PriF od 2011
Karel Malý PraF česko-slovenské právo Dr.h.c. 1999 Mnichovo Hradiště, ČR rektor Univerzity Karlovej
Ernest Krist PriF petrografia mim. prof. 1971 Zvolen dekan PriF 1969/72
Ján Rudy FM manažment podnikov prof. 1999 Dlhoňa, okr. Svidník dekan FM 1993-2000
Josef Hanuš FiF dejiny českej literatúry prof. 1921 Dolní Štěpanice dekan FiF 1921-22; rektor UK 1922-23
Štefan Vragaš CMBF katolícka teológia prof. 1997 Koválov dekan CMBF 1994
Václav Budil PraF rímske právo prof. 1939 Praha dekan PraF 1945-46
Jiří Král FiF antropogeografia prof. 1935 Praha dekan FiF 1930-31
Roman Kadlický LF očné lekárstvo prof. 1919 Brozany dekan LF 1923-24
Ivan Stanek LF histológia a embryológia prof. 1953 Záriečie dekan LF 1951-53
Zdeněk Frankenberger LF histológia a embryológia mim. prof. 1922 Praha dekan LF 1930/31
Vladimír Ferák PriF genetika doc. 1986 Bratislava dekan PriF 1997-2003
Oskár Ferianc PriF systematická zoológia prof. 1946 Cerová dekan PriF 1947-48
Vladimír Hellebrandt FTVŠ športová kinantropológia doc. 1990 Žilina dekan FTVŠ 1997-03
 

Upozornenie: Databáza vzniká na základe písomných podkladov, ktoré má k dispozícii Archív UK. Nemožno vylúčiť, že nie je úplná. V žiadnom prípade záznam v databáze nie je právnym dokumentom o absolvovaní štúdia, či získaní titulu. Viac informácií