Osoby, ktoré získali titul na UK

Náhodný výber

Meno Priezvisko Fakulta Študijný program Získaný titul V roku Miesto narodenia Pozn.
Miloš Tomčík FiF slov. filológia a dejiny moderných literatúr PhDr. 1948 Ploštín, okr. L. Mikuláš dekan FiF 1957/58
Jaroslav Sumbal LF klinická propedeutika prof. 1936 Bořitov dekan LF 1938-39, 45-46
Ján Danko LF gynekológia a pôrodníctvo prof. 1997 Málinec dekan JLF 2000-07, od 2011
Andrej Mráz FiF dejiny slovenskej literatúry prof. 1941 Petrovec, Juhoslávia dekan FiF 1949/50
Miroslav Holienka FTVŠ športová edukológia doc. 2004 Podkriváň dekan FTVŠ 2007-2015
Ľudovít Fischer FMFI experimentálna a aplikovaná fyzika doc. 1982 Levoča dekan FMFI 1997-2003
Rudolf Rauscher PraF dejiny verejného a súkromného práva v strednej Európe prof. 1930 Praha dekan PraF 1933-34
Dionýz Ilkovič PriF fyzikálno-matematické vedy Dr.h.c. 1969 Šarišský Štiavnik dekan PriF 1942/45
Ladislav Kiczko FiF dejiny marxisticko-leninskej filozofie doc. 1988 Krompachy dekan FiF 1997-2003
Andrej Bajcura PraF občianske právo prof. 1984 Sukov dekan PraF 1989
František Kalda FiF nemecká filológia prof. 1931 Velim dekan FiF 1933-34
Peter Colotka PraF občianske právo prof. 1964 Sedliacka Dubová dekan PraF 1957-58
Pavel Macúch LF organizácia zdravotníctva prof. 1961 Krajné dekan LF 1959-62
Roman Kadlický LF očné lekárstvo prof. 1919 Brozany dekan LF 1923-24
Miroslav Teofil Bažány FiF psychológia doc. 1963 Bratislava dekan PdF 1991-97
Jaroslav Šušol FiF knižnično-informačné štúdiá prof. 2011 Bojnice dekan FiF od 2011
Ján Tibor Dekan FiF archeológia a všeobecné dejiny PhDr. 1947 Šahy dekan FiF 1953/57
Jozef Švagrovský PriF paleontológia prof. 1962 Sečovce dekan PriF 1961-63
Václav Chaloupecký FiF československé dejiny prof. 1922 Dětenice dekan FiF 1929-30; rektor UK 1937-38
Juraj Hronec PriF matematika prof. 1950 Gočov dekan PdF 1946-49
 

Upozornenie: Databáza vzniká na základe písomných podkladov, ktoré má k dispozícii Archív UK. Nemožno vylúčiť, že nie je úplná. V žiadnom prípade záznam v databáze nie je právnym dokumentom o absolvovaní štúdia, či získaní titulu. Viac informácií