Osoby, ktoré získali titul na UK

Náhodný výber

Meno Priezvisko Fakulta Študijný program Získaný titul V roku Miesto narodenia Pozn.
Miroslav Kusý FiF filozofia prof. 1990 Bratislava rektor UK 1990/91
Karol Laco PraF štátne právo prof. 1964 Sobotište dekan PraF 1953-54, 1956-57, 1961-63
Ján Danko LF gynekológia a pôrodníctvo prof. 1997 Málinec dekan JLF 2000-07, od 2011
Bohuslav Cambel PriF geochémia prof. 1957 Slovenská Ľupča dekan PriF 1959-61; rektor UK 1966-69
Pavel Mučaji FaF farmakognózia prof. 2013 Nový Sad, Srbsko dekan FaF 2013-2021
Andrej Sirácky FiF filozofia a sociológia prof. 1955 Petrovec, Juhoslávia dekan FiF 1952-53; rektor UK 1953-55
Silvester Šoka CMBF teológia ThDr. 1944 Bereksek, okr. Hlohovec dekan CMBF 1976/78, 1990/91
Josef Tvrdý FiF psychológia prof. 1930 Tuř u Jičína dekan FiF 1932-33
Ondrej Prostredník EBF evanjelická teológia PhD. 2005 Bánovce nad Bebravou Dekan EBF UK 2007-2011
Július Šefránek FiF marxizmus-leninizmus prof. 1955 Skalica rektor UK 1956-59
Dušan Kutlík FTVŠ športová kinantropológia doc. 2001 Trenčín dekan FTVŠ 2003-07
Stanislav Kostlivý LF chirurgia prof. 1919 Viedeň, Rakúsko rektor UK 1923-24
Jozef Škultéty FiF reč a literatúra slovenská prof. 1921 Gemerský Potok dekan FiF 1922-23
Vilém Hons LF fyziológia prof. 1936 Praha dekan LF 1936-37
Juraj Švec LF onkológia prof. 1987 Bratislava rektor UK 1991-97
Michal Šeliga LF pôrodníctvo a gynekológia prof. 1931 Spišská Teplica rektor SU 1939
Ján Bakoš FiF semitské jazyky a kultúry prof. 1946 Modra dekan FiF 1945-46
Miloš Netoušek LF interná propedeutika a všeobecná interná pathologia prof. 1927 Slavkov na Moravě dekan LF 1929-30
Rudolf Štepanovič FiF pedagogické vedy DrSc. 1985 Červeník dekan FiF 1976/88
Alica Vančová PdF špeciálna pedagogika prof. 2006 Trenčín dekanka PedF od 2011
 

Upozornenie: Databáza vzniká na základe písomných podkladov, ktoré má k dispozícii Archív UK. Nemožno vylúčiť, že nie je úplná. V žiadnom prípade záznam v databáze nie je právnym dokumentom o absolvovaní štúdia, či získaní titulu. Viac informácií