Osoby, ktoré získali titul na UK

Náhodný výber

Meno Priezvisko Fakulta Študijný program Získaný titul V roku Miesto narodenia Pozn.
Vladimír Klecanda FiF pomocné vedy historické prof. 1931 Praha dekan FiF 1936-37
Karol Rebro PraF rímske právo prof. 1946 Horovce rektor SU 1949-50
Zdeněk Obdržálek FiF pedagogika prof. 1983 Tovačov dekan PdF 1986-91
Pavel Mučaji FaF farmakognózia prof. 2013 Nový Sad, Srbsko dekan FaF 2013-2021
Vladimír Buben FiF porovnávacia mluvnica románskych jazykov prof. 1931 Hradec Králové dekan FiF 1934-35
Teofil Rudolf Niederland LF všeobecná a klinická biochémia prof. 1953 Maria Radna, Rumunsko dekan LF 1956-57
Jozef Kukura LF hygiena prof. 1961 Krompachy dekan LF 1964-69
Ladislav Záthurecký FaF galenická farmácia prof. 1992 Nové Sady dekan FaF 1954-55
Silvia Miháliková FiF politológia doc. 1997 Bratislava dekanka FSEV 2010-15
Anton Kotzig PriF matematika prof. 1963 Kočovce dekan PriF 1965-66
Štefan Toma PriF organická chémia prof. 1983 Veľké Uherce dekan PriF 1986-91
Ján Pauliny FiF arabská literatúra prof. 1997 Turčiansky Martin dekan FiF 1994-97
Ján Bakoš FiF semitské jazyky a kultúry prof. 1946 Modra dekan FiF 1945-46
František Prokop LF súdne lekárstvo prof. 1919 Volyně dekan LF 1921-22
Adolf Mach LF zubné lekárstvo prof. 1928 Rovečín dekan LF 1932-33
Vratislav Bušek PraF cirkevné právo prof. 1928 Košíře rektor UK 1936-37; dekan PraF 1931-32, 1938
Ladislav Schubert PraF trestné právo prof. 1960 Olomouc dekan PraF 1954-56, 1963-64
Jozef Kutarňa CMBF teológia prof. 1996 Zbudské Dlhé okr. Humenné dekan CMBF 1994-2001, 2004-05
Andrej Kuchen FTVŠ teória a metodika telesnej výchovy prof. 1962 Krompachy dekan PdF 1953-55; dekan FTVŠ 1964-69
Rudolf Medvecký FaF farmaceutické vedy: farmaceutická chémia CSc. 1961 Vrútky dekan FaF 1972-76
 

Upozornenie: Databáza vzniká na základe písomných podkladov, ktoré má k dispozícii Archív UK. Nemožno vylúčiť, že nie je úplná. V žiadnom prípade záznam v databáze nie je právnym dokumentom o absolvovaní štúdia, či získaní titulu. Viac informácií