Osoby, ktoré získali titul na UK

Náhodný výber

Meno Priezvisko Fakulta Študijný program Získaný titul V roku Miesto narodenia Pozn.
Jozef Schubert PdF dejiny pedagogiky mim. prof. 1963 Liptovská Osada dekan PdF 1966/79
Július Šefránek FiF marxizmus-leninizmus prof. 1955 Skalica rektor UK 1956-59
Oto Majzlan PriF biologické vedy: entomológia CSc. 1979 Martin dekan PdF 2003-11
Vladimír Buben FiF porovnávacia mluvnica románskych jazykov prof. 1931 Hradec Králové dekan FiF 1934-35
Ján Danko LF gynekológia a pôrodníctvo prof. 1997 Málinec dekan JLF 2000-07, od 2011
Mojmír Mamojka PraF obchodné právo prof. 1999 Zvolen dekan PraF 1996-2003
Ľubomír Batka EBF evanjelická teológia - habilitácia doc. 2014 Košice dekan EBF od 2011
Anton Gala LF očné lekárstvo prof. 1936 Kunovice rektor SU 1948-49
Ján Pauliny FiF arabská literatúra prof. 1997 Turčiansky Martin dekan FiF 1994-97
Evgenij Julianovič Perfeckij FiF dejiny Ruska prof. 1939 Moskva, Rusko dekan FiF 1946-47
Ján Stanislav FiF porovnávacia jazykoveda a stará slovenčina prof. 1939 Liptovský Ján dekan FiF 1939-42
Ernest Krist PriF petrografia mim. prof. 1971 Zvolen dekan PriF 1969/72
Karol Mičieta PriF všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií prof. 2007 Žilina rektor UK od 2011
František Prokop LF súdne lekárstvo prof. 1919 Volyně dekan LF 1921-22
Jozef Vrablec CMBF teológia ThDr. 1944 Závod, okr. Malacky dekan CMBF 1991/94
Karel Laštovka PraF náuka správna a československé právo správne prof. 1921 Kolín dekan PraF 1921-23; rektor UK 1924-25
Juraj Bándy EBF evanjelická teológia prof. 2000 Rimavská Sobota dekan EBF 2003-07
Jozef Baudiš FiF porovnávací jazykospyt indoeurópskeho a všeobecného; filológia keltskej so vzťahom k stredoeurópskym kultúram prof. 1924 Praha dekan FiF 1925-26
Ján Tomko PraF medzinárodné právo mim. prof. 1965 Miklušovce dekan PraF 1959/61
Branislav Varsík FiF všeobecné dejiny prof. 1940 Myjava dekan FiF 1942-44
 

Upozornenie: Databáza vzniká na základe písomných podkladov, ktoré má k dispozícii Archív UK. Nemožno vylúčiť, že nie je úplná. V žiadnom prípade záznam v databáze nie je právnym dokumentom o absolvovaní štúdia, či získaní titulu. Viac informácií