Osoby, ktoré získali titul na UK

Náhodný výber

Meno Priezvisko Fakulta Študijný program Získaný titul V roku Miesto narodenia Pozn.
Michal Bogár PraF právo JUDr. 1953 Slovenský Komlóš, okr. Orešhára dekan PdF 1970/76
Jaromír Šimonek FTVŠ teória a didaktika atletiky doc. 1981 Šurany dekan FTVŠ 1991-94
František Kalda FiF nemecká filológia prof. 1931 Velim dekan FiF 1933-34
Ludevít Vojtěch Knappek PraF právo JUDr. 1929 Svätý Jur dekan PraF 1940/42
Jiří Král FiF antropogeografia prof. 1935 Praha dekan FiF 1930-31
Ferdinand Devínsky FaF farmaceutická chémia prof. 1991 Bratislava rektor UK 1997-2003
Anton Molnár LF otorinolaryngológia prof. 1983 Komjatice dekan LF 1985-88
Juraj Cúth PraF medzinárodné právo mim. prof. 1968 Dobrá Niva, okr. Zvolen dekan PraF 1969/72
Karol Kizlink PraF právo obchodné a zmenkové prof. 1934 Uherské Hradiště dekan PraF 1936-37, 1939; rektor SU 1946-47
Alfred Mäde PriF fyzikálno-matematické vedy Dr.h.c. 1969 Borsdorf, Nemecko rektor Univerzity M. Luthera v Halle 1963-65
Miroslav Teofil Bažány FiF psychológia doc. 1963 Bratislava dekan PdF 1991-97
Metod Dolenc PraF právo, publicistika Dr.h.c. 1933 Slap pri Vipavi, Chorvátsko rektor univerzity v Ľublani
Eduard Burda PraF trestné právo PhD. 2008 Žilina dekan PraF od 2015
Mojmír Mamojka PraF obchodné právo prof. 1999 Zvolen dekan PraF 1996-2003
Ernest Krist PriF petrografia mim. prof. 1971 Zvolen dekan PriF 1969/72
Valentin Grigorjevič Lebedev PriF geografické vedy Dr.h.c. 1967 Winnipeg, Kanada rektor Saratovskej št. univerzity 1965-70
Viktor Reinsberg LF nemoci kožné a príjičné prof. 1920 Žamberk rektor UK 1932-33
František Prokop LF súdne lekárstvo prof. 1919 Volyně dekan LF 1921-22
Vratislav Bušek PraF cirkevné právo prof. 1928 Košíře rektor UK 1936-37; dekan PraF 1931-32, 1938
Emil Ján Huraj LF ortopédia prof. 1969 Stará Halič rektor UK 1969-76
 

Upozornenie: Databáza vzniká na základe písomných podkladov, ktoré má k dispozícii Archív UK. Nemožno vylúčiť, že nie je úplná. V žiadnom prípade záznam v databáze nie je právnym dokumentom o absolvovaní štúdia, či získaní titulu. Viac informácií