Osoby, ktoré získali titul na UK

Náhodný výber

Meno Priezvisko Fakulta Študijný program Získaný titul V roku Miesto narodenia Pozn.
Andrej Kuchen FTVŠ teória a metodika telesnej výchovy prof. 1962 Krompachy dekan PdF 1953-55; dekan FTVŠ 1964-69
Herman Krsek LF súdne lekárstvo prof. 1940 Doudleby nad Orlicí dekan LF 1948-50, 53-56
Šimon Ondruš FiF porovnávacia indoeurópska jazykoveda doc. 1961 Klčov, okr. Levoča dekan FiF 1963/65
Peter Mráz LF anatómia prof. 1991 Bratislava dekan LF 1991-97
Beloslav Riečan FMFI matematika prof. 1981 Žilina dekan MFF 1990-91
Jozef Vrablec CMBF teológia ThDr. 1944 Závod, okr. Malacky dekan CMBF 1991/94
Jozef Papula FM podnikový manažment prof. 2005 Praha, ČR dekan FM 2007
Oskár Ferianc PriF systematická zoológia prof. 1946 Cerová dekan PriF 1947-48
Jozef Masarik FMFI fyzika prof. 2001 Handlová dekan FMFI od 2011
Zdeněk Frankenberger LF histológia a embryológia mim. prof. 1922 Praha dekan LF 1930/31
Peter Labaš LF chirurgia prof. 2008 Viedeň, Rakúsko dekan LF 2008-2015
Jiří Brdlík LF patológia a terapia chorôb detských prof. 1919 Přerov rektor UK 1927-28
Otakar Sommer PraF rímske právo prof. 1921 Příbram dekan PraF 1924-25; rektor UK 1926-27
Gustáv Čatár LF parazitológia prof. 1969 Gaboltov dekan LF 1969-85
Ľudovít Krasnec FaF organická chémia prof. 1956 Dunajov dekan FaF 1952-54
Ľudovít Novák FiF slovenská jazykoveda prof. 1941 Skalica dekan FiF 1944-45
Ján Hromádka PriF fyzická geografia prof. 1939 Volenice dekan PriF 1945-46
Karol Bedrna PraF právo JUDr. 1952 Český Brod dekan PraF UK v r. 1952-53
Ladislav Dérer LF patológia a terapia chorôb vnútorných prof. 1945 Bratislava dekan LF 1950-51
Ivo Mačela LF všeobecná a pokusná patológia prof. 1933 Trpanj, Juhoslávia dekan LF 1935-36
 

Upozornenie: Databáza vzniká na základe písomných podkladov, ktoré má k dispozícii Archív UK. Nemožno vylúčiť, že nie je úplná. V žiadnom prípade záznam v databáze nie je právnym dokumentom o absolvovaní štúdia, či získaní titulu. Viac informácií