Osoby, ktoré získali titul na UK

Náhodný výber

Meno Priezvisko Fakulta Študijný program Získaný titul V roku Miesto narodenia Pozn.
Karol Stráňai FTVŠ všeobecná teória telesnej výchovy prof. 1947 Rajec dekan PdF 1950-53; dekan FTVŠ 1960-64
Vojtech Tuka PraF právna filozofia a medzinárodné právo prof. 1939 Piarg rektor SU 1939-42
Marián Vanderka FTVŠ športová edukológia doc. 2009 Ružomberok dekan FTVŠ od 2015
Ferdinand Devínsky FaF farmaceutická chémia prof. 1991 Bratislava rektor UK 1997-2003
Jozef Masarik FMFI fyzika prof. 2001 Handlová dekan FMFI od 2011
Rudolf Štepanovič FiF pedagogické vedy DrSc. 1985 Červeník dekan FiF 1976/88
Mojmír Mamojka PraF obchodné právo prof. 1999 Zvolen dekan PraF 1996-2003
Dionýz Ilkovič PriF fyzikálno-matematické vedy Dr.h.c. 1969 Šarišský Štiavnik dekan PriF 1942/45
Vratislav Bušek PraF cirkevné právo prof. 1928 Košíře rektor UK 1936-37; dekan PraF 1931-32, 1938
Vojtech Ján Rudolf Hatala PraF právo JUDr. 1952 Trnava dekan PraF 1966/69
Bohuslav Polák LF farmakologia prof. 1920 Pardubice rektor UK 1935-36
Viktor Reinsberg LF nemoci kožné a príjičné prof. 1920 Žamberk rektor UK 1932-33
Ján Tréger LF dermatovenrológia prof. 1939 Párnica dekan LF 1944-45, 46-47
Ivan Režňák JLF nukleárna medicína doc. 1990 Prostějov dekan JLF 1991-94
Karol Rebro PraF rímske právo mim. prof. 1944 Horovce dekan PraF 1946/47
Silvester Šoka CMBF teológia ThDr. 1944 Hlohovec dekan CMBF 1976/78, 1990/91
František Vartík FiF filozofia mim. prof. 1968 Dolné Krškany dekan FiF 1969/70
Július Šefránek FiF marxizmus-leninizmus prof. 1955 Skalica rektor UK 1956-59
Ján Bakoš FiF semitské jazyky a kultúry prof. 1946 Modra dekan FiF 1945-46
Juraj Cúth PraF medzinárodné právo mim. prof. 1968 Dobrá Niva, okr. Zvolen dekan PraF 1969/72
 

Upozornenie: Databáza vzniká na základe písomných podkladov, ktoré má k dispozícii Archív UK. Nemožno vylúčiť, že nie je úplná. V žiadnom prípade záznam v databáze nie je právnym dokumentom o absolvovaní štúdia, či získaní titulu. Viac informácií