Osoby, ktoré získali titul na UK

Náhodný výber

Meno Priezvisko Fakulta Študijný program Získaný titul V roku Miesto narodenia Pozn.
Juraj Bándy EBF evanjelická teológia prof. 2000 Rimavská Sobota dekan EBF 2003-07
Andrej Bajcura PraF občianske právo prof. 1984 Sukov dekan PraF 1989
Jiří Brdlík LF patológia a terapia chorôb detských prof. 1919 Přerov rektor UK 1927-28
Miroslav Kusý FiF filozofia prof. 1990 Bratislava rektor UK 1990/91
Josef Hendrich FiF pedagogika prof. 1931 Moravské Budějovice dekan FiF 1935-36
Miron Zelina PdF pedagogika prof. 1997 Vikartovce dekan PdF 1997-2003
Pavel Macúch LF organizácia zdravotníctva prof. 1961 Krajné dekan LF 1959-62
Dušan Mištuna JLF chirurgia doc. 2002 Liešťany dekan JLF 2007-10
Vladimír Klecanda FiF pomocné vedy historické prof. 1931 Praha dekan FiF 1936-37
Michal Šeliga LF pôrodníctvo a gynekológia prof. 1931 Spišská Teplica rektor SU 1939
Juraj Šteňo LF lekárske vedy DrSc. 2014 Klenová dekan LF od 2015
Ján Buchtala LF lekárska chémia prof. 1928 Olomouc dekan LF 1931-32
Anton Gala LF očné lekárstvo prof. 1936 Kunovice rektor SU 1948-49
Michal Drobný LF neurológia prof. 1985 Zeleneč, okr. Trnava dekan JLF 1989-91
Jozef Markov PraF dejiny slovanského práva prof. 1939 Ľvov, Ukrajina dekan PraF 1948-49
Daniel Rapant FiF československé dejiny prof. 1940 Holíč dekan FiF 1944-45; poverený rektor SU 1945
Anton Zrubák FTVŠ teória vyučovania telesnej výchovy doc. 1986 Rohožník dekan FTVŠ 1994-97
Rudolf Trella PraF štátne právo doc. 1970 Stará Ľubovňa dekan PraF 1985-89
Otakar Sommer PraF rímske právo prof. 1921 Příbram dekan PraF 1924-25; rektor UK 1926-27
Silvia Miháliková FiF politológia doc. 1997 Bratislava dekanka FSEV 2010-15
 

Upozornenie: Databáza vzniká na základe písomných podkladov, ktoré má k dispozícii Archív UK. Nemožno vylúčiť, že nie je úplná. V žiadnom prípade záznam v databáze nie je právnym dokumentom o absolvovaní štúdia, či získaní titulu. Viac informácií