Osoby, ktoré získali titul na UK

Náhodný výber

Meno Priezvisko Fakulta Študijný program Získaný titul V roku Miesto narodenia Pozn.
Jindřich Antonín Valšík PriF antropológia prof. 1957 Praha dekan PriF 1957-59
Michal Greguš PriF matematická analýza prof. 1965 Zbehy dekan PriF 1963-65; dekan MFF 1980-90
Dušan Mištuna JLF chirurgia doc. 2002 Liešťany dekan JLF 2007-10
Jozef Komorník FMFI pravdepodobnosť a matematická štatistika prof. 1989 Čáry, okr. Senica dekan FM 2000-07, od 2011
Samuel Cambel FiF československé dejiny mim. prof. 1971 Slovenská Ľupča dekan FiF 1962/63, 1970-76
Alfred Mäde PriF fyzikálno-matematické vedy Dr.h.c. 1969 Borsdorf, Nemecko rektor Univerzity M. Luthera v Halle 1963-65
Peter Colotka PraF občianske právo prof. 1964 Sedliacka Dubová dekan PraF 1957-58
Bohuslav Polák LF farmakologia prof. 1920 Pardubice rektor UK 1935-36
Miloš Weingart FiF slovanská filológia prof. 1921 Praha dekan FiF 1924-25; rektor UK 1925-26
Ivan Wilhelm FMFI jadrová a subjadrová fyzika Dr.h.c. 2006 Trnava, SR rektor Univerzity Karlovej v Prahe
Roman Kadlický LF očné lekárstvo prof. 1919 Brozany dekan LF 1923-24
Beloslav Riečan FMFI matematika prof. 1981 Žilina dekan MFF 1990-91
Ladislav Požár FiF psychológia prof. 1981 Znojmo, ČR dekan PdF 1985-86, hab. 1993
Miloš Tomčík FiF filozofia PhDr. 1948 Ploštín, okr. L. Mikuláš dekan FiF 1957/58
Adolf Mach LF zubné lekárstvo prof. 1928 Rovečín dekan LF 1932-33
Štefan Vragaš CMBF katolícka teológia prof. 1997 Koválov dekan CMBF 1994
Anton Eliáš FiF slovanská filológia doc. 1998 Šoporňa dekan FiF 2003-10
Karol Kizlink PraF právo obchodné a zmenkové prof. 1934 Uherské Hradiště dekan PraF 1936-37, 1939; rektor SU 1946-47
Mikuláš Konček PriF meteorológia a klimatológia prof. 1946 Leningrad, SSSR dekan PriF 1948-50
Ernest Krist PriF petrografia mim. prof. 1971 Zvolen dekan PriF 1969/72
 

Upozornenie: Databáza vzniká na základe písomných podkladov, ktoré má k dispozícii Archív UK. Nemožno vylúčiť, že nie je úplná. V žiadnom prípade záznam v databáze nie je právnym dokumentom o absolvovaní štúdia, či získaní titulu. Viac informácií