Osoby, ktoré získali titul na UK

Náhodný výber

Meno Priezvisko Fakulta Študijný program Získaný titul V roku Miesto narodenia Pozn.
Daniel Rapant FiF československé dejiny prof. 1940 Holíč dekan FiF 1944-45; poverený rektor SU 1945
Michal Drobný LF neurológia prof. 1985 Zeleneč, okr. Trnava dekan JLF 1989-91
Zdeněk Obdržálek FiF pedagogika prof. 1983 Tovačov dekan PdF 1986-91
František Gahér FiF filozofia doc. 2000 Trnava rektor UK 2003-2011
Ľudovít Krasnec FaF organická chémia prof. 1956 Dunajov dekan FaF 1952-54
Ivan Wilhelm FMFI jadrová a subjadrová fyzika Dr.h.c. 2006 Trnava, SR rektor Univerzity Karlovej v Prahe
Jozef Fundárek PraF právo obchodné a zmenkové prof. 1939 Veľká Bytča dekan PraF 1939-40
Jozef Škultéty FiF reč a literatúra slovenská prof. 1921 Gemerský Potok dekan FiF 1922-23
František Vartík FiF filozofia mim. prof. 1968 Dolné Krškany dekan FiF 1969/70
Josef Hanuš FiF dejiny českej literatúry prof. 1921 Dolní Štěpanice dekan FiF 1921-22; rektor UK 1922-23
Miloš Netoušek LF interná propedeutika a všeobecná interná pathologia prof. 1927 Slavkov na Moravě dekan LF 1929-30
Gustav Műller LF porodníctvo a gynaekologia prof. 1919 Praha dekan LF 1919-20
Emil Ján Huraj LF ortopédia prof. 1969 Stará Halič rektor UK 1969-76
Gustáv Čatár LF parazitológia prof. 1969 Gaboltov dekan LF 1969-85
Jozef Moravčík PraF hospodárske a finančné právo CSc. 1979 Očová dekan PraF 1989/91
Jozef Babor LF všeobecná biológia prof. 1928 Praha dekan LF 1933/34
Andrej Kuchen FTVŠ teória a metodika telesnej výchovy prof. 1962 Krompachy dekan PdF 1953-55; dekan FTVŠ 1964-69
Marian Vrabko PraF správne právo prof. 2009 Ružomberok dekan PraF 2003-11
Andrej Mráz FiF dejiny slovenskej literatúry prof. 1941 Petrovec, Juhoslávia dekan FiF 1949/50
Václav Chaloupecký FiF československé dejiny prof. 1922 Dětenice dekan FiF 1929-30; rektor UK 1937-38
 

Upozornenie: Databáza vzniká na základe písomných podkladov, ktoré má k dispozícii Archív UK. Nemožno vylúčiť, že nie je úplná. V žiadnom prípade záznam v databáze nie je právnym dokumentom o absolvovaní štúdia, či získaní titulu. Viac informácií