Osoby, ktoré získali titul na UK

Náhodný výber

Meno Priezvisko Fakulta Študijný program Získaný titul V roku Miesto narodenia Pozn.
Miroslav Holienka FTVŠ športová edukológia doc. 2004 Podkriváň dekan FTVŠ 2007-2015
Vratislav Bušek PraF cirkevné právo prof. 1928 Košíře rektor UK 1936-37; dekan PraF 1931-32, 1938
Ivan Režňák JLF nukleárna medicína doc. 1990 Prostějov dekan JLF 1991-94
Michal Greguš PriF matematická analýza prof. 1965 Zbehy dekan PriF 1963-65; dekan MFF 1980-90
Rudolf Trella PraF štátne právo doc. 1970 Stará Ľubovňa dekan PraF 1985-89
Vladimír Klecanda FiF pomocné vedy historické prof. 1931 Praha dekan FiF 1936-37
Peter Blaho PraF dejiny štátu a práva, rímske právo prof. 1991 Nitra dekan PraF 1991-96
Ján Kyselovič FaF farmakológia prof. 2009 Nitra dekan FAF 2009-13
Miloš Weingart FiF slovanská filológia prof. 1921 Praha dekan FiF 1924-25; rektor UK 1925-26
Jaroslav Šušol FiF knižnično-informačné štúdiá prof. 2011 Bojnice dekan FiF od 2011
Rudolf Rauscher PraF dejiny verejného a súkromného práva v strednej Európe prof. 1930 Praha dekan PraF 1933-34
Michal Drobný LF neurológia prof. 1985 Zeleneč, okr. Trnava dekan JLF 1989-91
Pavol Kubíček PraF obchodné právo prof. 2005 Piešťany dekan PraF 2011-2015
Beloslav Riečan FMFI matematika prof. 1981 Žilina dekan MFF 1990-91
Karol Rebro PraF rímske právo prof. 1946 Horovce rektor SU 1949-50
Ivan Ďuriš LF vnútorné choroby prof. 1989 Bratislava dekan LF 1997-2000
Bedřich Wiškovský LF rhinolaryngológia prof. 1933 Dvůr Králové dekan LF 1934-35
Juraj Švec LF onkológia prof. 1987 Bratislava rektor UK 1991-97
Rudolf Medvecký FaF farmaceutické vedy: farmaceutická chémia CSc. 1961 Vrútky dekan FaF 1972-76
Teofil Rudolf Niederland LF všeobecná a klinická biochémia prof. 1953 Maria Radna, Rumunsko dekan LF 1956-57
 

Upozornenie: Databáza vzniká na základe písomných podkladov, ktoré má k dispozícii Archív UK. Nemožno vylúčiť, že nie je úplná. V žiadnom prípade záznam v databáze nie je právnym dokumentom o absolvovaní štúdia, či získaní titulu. Viac informácií