Osoby, ktoré získali titul na UK

Náhodný výber

Meno Priezvisko Fakulta Študijný program Získaný titul V roku Miesto narodenia Pozn.
Marián Šuráb CMBF katolícka teológia doc. 2008 Krásno nad Kysucou dekan CMBF 2006-14
Ivan Stanek LF histológia a embryológia prof. 1953 Záriečie dekan LF 1951-53
Vojtech Filkorn FiF logika prof. 1962 Pravenec, okr. Prievidza rektor UK 1963-66
Emanuel Filo LF patológia a vnútorné choroby prof. 1939 Beluša rektor SU 1942-44
Andrej Sirácky FiF filozofia a sociológia prof. 1955 Petrovec, Juhoslávia dekan FiF 1952-53; rektor UK 1953-55
Richard Horna PraF dejiny práva prof. 1929 Praha dekan PraF 1932-33, 1937-38
Rudolf Rauscher PraF dejiny verejného a súkromného práva v strednej Európe prof. 1930 Praha dekan PraF 1933-34
Andrej Kuchen FTVŠ teória a metodika telesnej výchovy prof. 1962 Krompachy dekan PdF 1953-55; dekan FTVŠ 1964-69
Marian Vrabko PraF správne právo prof. 2009 Ružomberok dekan PraF 2003-11
Štefan Vragaš CMBF katolícka teológia prof. 1997 Koválov dekan CMBF 1994
Eduard Burda PraF trestné právo PhD. 2008 Žilina dekan PraF od 2015
Ladislav Dérer LF patológia a terapia chorôb vnútorných prof. 1945 Bratislava dekan LF 1950-51
František Švec LF farmakológia prof. 1939 Bytča dekan LF 1946-47
Ján Tomko PraF medzinárodné právo mim. prof. 1965 Miklušovce dekan PraF 1959/61
Lev Hanzel FiF filozofia prof. 1961 Viedeň, Rakúsko dekan FiF 1958-61
Pavol Plesník PriF fyzická geografia prof. 1972 Golianovo dekan FGGV 1956-58
Ľudovít Bakoš FiF pedagogika prof. 1963 Pukanec dekan FiF 1965-69
Viliam Judák CMBF katolícka teológia prof. 1997 Harvelka okr. Čadca dekan CMBF 2001-04
František Vartík FiF filozofia mim. prof. 1968 Dolné Krškany dekan FiF 1969/70
Ladislav Kňažko FaF farmaceutická chémia doc. 1956 Veľké Ripňany dekan FaF 1956-59
 

Upozornenie: Databáza vzniká na základe písomných podkladov, ktoré má k dispozícii Archív UK. Nemožno vylúčiť, že nie je úplná. V žiadnom prípade záznam v databáze nie je právnym dokumentom o absolvovaní štúdia, či získaní titulu. Viac informácií