Osoby, ktoré získali titul na UK

Náhodný výber

Meno Priezvisko Fakulta Študijný program Získaný titul V roku Miesto narodenia Pozn.
Jozef Hrčka PdF teória vyučovania telesnej výchovy prof. 1979 Likavka dekan FTVŠ 1979-90
Jaroslav Dubnický FiF dejinyČSR prof. 1958 New York, USA dekan FiF 1950-52
Štefan Vragaš CMBF katolícka teológia prof. 1997 Koválov dekan CMBF 1994
Štefan Toma PriF organická chémia prof. 1983 Veľké Uherce dekan PriF 1986-91
Juraj Cúth PraF medzinárodné právo mim. prof. 1968 Dobrá Niva, okr. Zvolen dekan PraF 1969/72
Karol Stráňai FTVŠ všeobecná teória telesnej výchovy prof. 1947 Rajec dekan PdF 1950-53; dekan FTVŠ 1960-64
Ján Rudy FM manažment podnikov prof. 1999 Dlhoňa, okr. Svidník dekan FM 1993-2000
Sergej Usačev PriF experimentálna fyzika prof. 1980 Brno dekan PriF 1976-80
Pavol Kubíček PraF obchodné právo prof. 2005 Piešťany dekan PraF 2011-2015
Oskár Ferianc PriF systematická zoológia prof. 1946 Cerová dekan PriF 1947-48
Oto Majzlan PriF biologické vedy: entomológia CSc. 1979 Martin dekan PdF 2003-11
Miroslav Teofil Bažány FiF psychológia doc. 1963 Bratislava dekan PdF 1991-97
Eduard Burda PraF trestné právo PhD. 2008 Žilina dekan PraF od 2015
Mikuláš Konček PriF meteorológia a klimatológia prof. 1946 Leningrad, SSSR dekan PriF 1948-50
Peter Blaho PraF dejiny štátu a práva, rímske právo prof. 1991 Nitra dekan PraF 1991-96
Zdeněk Obdržálek FiF pedagogika prof. 1983 Tovačov dekan PdF 1986-91
Jozef Seginko FaF farmakológia doc. 1987 Zemplínska Nová Ves dekan FaF 2000-05
Karol Mičieta PriF všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií prof. 2007 Žilina rektor UK od 2011
Josef Hanuš FiF dejiny českej literatúry prof. 1921 Dolní Štěpanice dekan FiF 1921-22; rektor UK 1922-23
Ivan Stanek LF histológia a embryológia prof. 1953 Záriečie dekan LF 1951-53
 

Upozornenie: Databáza vzniká na základe písomných podkladov, ktoré má k dispozícii Archív UK. Nemožno vylúčiť, že nie je úplná. V žiadnom prípade záznam v databáze nie je právnym dokumentom o absolvovaní štúdia, či získaní titulu. Viac informácií