Osoby, ktoré získali titul na UK

Náhodný výber

Meno Priezvisko Fakulta Študijný program Získaný titul V roku Miesto narodenia Pozn.
Ivan Režňák JLF nukleárna medicína doc. 1990 Prostějov dekan JLF 1991-94
Pavol Kubíček PraF obchodné právo prof. 2005 Piešťany dekan PraF 2011-2015
Štefan Toma PriF organická chémia prof. 1983 Veľké Uherce dekan PriF 1986-91
Karol Mičieta PriF všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií prof. 2007 Žilina rektor UK od 2011
Michal Šeliga LF pôrodníctvo a gynekológia prof. 1931 Spišská Teplica rektor SU 1939
Jozef Schubert PdF dejiny pedagogiky mim. prof. 1963 Liptovská Osada dekan PdF 1966/79
Peter Blaho PraF dejiny štátu a práva, rímske právo prof. 1991 Nitra dekan PraF 1991-96
Richard Horna PraF dejiny práva prof. 1929 Praha dekan PraF 1932-33, 1937-38
Eduard Burda PraF trestné právo PhD. 2008 Žilina dekan PraF od 2015
Ľudovít Novák FiF slovenská jazykoveda prof. 1941 Skalica dekan FiF 1944-45
Zdeněk Mysliveček LF psychiatria a neurológia prof. 1919 Pelhřimov dekan LF 1924-25
Václav Budil PraF rímske právo prof. 1939 Praha dekan PraF 1945-46
Bohuslav Cambel PriF geochémia prof. 1957 Slovenská Ľupča dekan PriF 1959-61; rektor UK 1966-69
Ján Rudy FM manažment podnikov prof. 1999 Dlhoňa, okr. Svidník dekan FM 1993-2000
Milan Kratochvíl LF užitá anatómia prof. 1962 Borský Jur dekan LF 1957-59
Gustav Műller LF porodníctvo a gynaekologia prof. 1919 Praha dekan LF 1919-20
Ladislav Kiczko FiF dejiny marxisticko-leninskej filozofie doc. 1988 Krompachy dekan FiF 1997-2003
Miloš Tomčík FiF slov. filológia a dejiny moderných literatúr PhDr. 1948 Ploštín, okr. L. Mikuláš dekan FiF 1957/58
Václav Chaloupecký FiF československé dejiny prof. 1922 Dětenice dekan FiF 1929-30; rektor UK 1937-38
Jozef Papula FM podnikový manažment prof. 2005 Praha, ČR dekan FM 2007
 

Upozornenie: Databáza vzniká na základe písomných podkladov, ktoré má k dispozícii Archív UK. Nemožno vylúčiť, že nie je úplná. V žiadnom prípade záznam v databáze nie je právnym dokumentom o absolvovaní štúdia, či získaní titulu. Viac informácií