Osoby, ktoré získali titul na UK

Náhodný výber

Meno Priezvisko Fakulta Študijný program Získaný titul V roku Miesto narodenia Pozn.
Karol Stráňai FTVŠ všeobecná teória telesnej výchovy prof. 1947 Rajec dekan PdF 1950-53; dekan FTVŠ 1960-64
Jozef Krcho PriF kartografia prof. 1992 Čičmany, okr. Žilina dekan PriF 1991-97
Ján Grexa FiF história doc. 1990 Brezno dekan FTVŠ 1989/91; habil. 1997
Marian Vrabko PraF správne právo prof. 2009 Ružomberok dekan PraF 2003-11
Ladislav Schubert PraF trestné právo prof. 1960 Olomouc dekan PraF 1954-56, 1963-64
Andrej Sirácky FiF filozofia a sociológia prof. 1955 Petrovec, Juhoslávia dekan FiF 1952-53; rektor UK 1953-55
Josef Tvrdý FiF psychológia prof. 1930 Tuř u Jičína dekan FiF 1932-33
Roman Kadlický LF očné lekárstvo prof. 1919 Brozany dekan LF 1923-24
Konštantín Čársky LF chirurgická propedeutika a ortopédia prof. 1939 Gbely dekan LF 1940-42
Jiří Král FiF antropogeografia prof. 1935 Praha dekan FiF 1930-31
Juraj Bándy EBF evanjelická teológia prof. 2000 Rimavská Sobota dekan EBF 2003-07
Jean Jacques Bouckaert LF lekárske vedy Dr.h.c. 1969 Ostende, Belgicko rektor Univerzity v Gente 1961-1969
Mikuláš Konček PriF meteorológia a klimatológia prof. 1946 Leningrad, SSSR dekan PriF 1948-50
Vojtech Tuka PraF právna filozofia a medzinárodné právo prof. 1939 Piarg rektor SU 1939-42
Samuel Cambel FiF československé dejiny mim. prof. 1971 Slovenská Ľupča dekan FiF 1962/63, 1970-76
Dionýz Ilkovič PriF fyzikálno-matematické vedy Dr.h.c. 1969 Šarišský Štiavnik dekan PriF 1942/45
Miloš Netoušek LF interná propedeutika a všeobecná interná pathologia prof. 1927 Slavkov na Moravě dekan LF 1929-30
Jozef Masarik FMFI fyzika prof. 2001 Handlová dekan FMFI od 2011
Metod Dolenc PraF právo, publicistika Dr.h.c. 1933 Slap pri Vipavi, Chorvátsko rektor univerzity v Ľublani
Karel Chotek FiF všeobecný národopis prof. 1921 Praha dekan FiF 1927-28
 

Upozornenie: Databáza vzniká na základe písomných podkladov, ktoré má k dispozícii Archív UK. Nemožno vylúčiť, že nie je úplná. V žiadnom prípade záznam v databáze nie je právnym dokumentom o absolvovaní štúdia, či získaní titulu. Viac informácií