Osoby, ktoré získali titul na UK

Náhodný výber

Meno Priezvisko Fakulta Študijný program Získaný titul V roku Miesto narodenia Pozn.
Emil Ján Huraj LF ortopédia prof. 1969 Stará Halič rektor UK 1969-76
Ivan Ďuriš LF vnútorné choroby prof. 1989 Bratislava dekan LF 1997-2000
Ján Buchtala LF lekárska chémia prof. 1928 Olomouc dekan LF 1931-32
Antonín Kolář FiF klasická filológia prof. 1922 Praha dekan FiF 1928-29; rektor UK 1934-35
Stanislav Kostlivý LF chirurgia prof. 1919 Viedeň, Rakúsko rektor UK 1923-24
Pavel Mučaji FaF farmakognózia prof. 2013 Nový Sad, Srbsko dekan FaF 2013-2021
Andrej Mráz FiF dejiny slovenskej literatúry prof. 1941 Petrovec, Juhoslávia dekan FiF 1949/50
Miron Zelina PdF pedagogika prof. 1997 Vikartovce dekan PdF 1997-2003
Jan Elsner FiF klasická filológia prof. 1934 Střelské Hoštice dekan FiF 1938-39
František Prokop LF súdne lekárstvo prof. 1919 Volyně dekan LF 1921-22
Jozef Schubert PdF dejiny pedagogiky mim. prof. 1963 Liptovská Osada dekan PdF 1966/79
Ludevít Vojtěch Knappek PraF právo JUDr. 1929 Svätý Jur dekan PraF 1940/42
Bohuslav Tomsa PraF všeobecné právo prof. 1926 Nový Bydžov dekan PraF 1926-27, 1930-31; rektor UK 1933-34
Milan Chalabala FaF galenická farmácia prof. 1968 Nemotice na Morave dekan FaF 1964-66
Marek Števček PraF občianske právo prof. 2017 Bratislava rektor UK od 2019
František Kalda FiF nemecká filológia prof. 1931 Velim dekan FiF 1933-34
Ján Danko LF gynekológia a pôrodníctvo prof. 1997 Málinec dekan JLF 2000-07, od 2011
Andrej Bajcura PraF občianske právo prof. 1984 Sukov dekan PraF 1989
Andrej Hajtman JLF otorinolaryngológia doc. 1990 Valaská dekan JLF 1994-2000
Rudolf Trella PraF štátne právo doc. 1970 Stará Ľubovňa dekan PraF 1985-89
 

Upozornenie: Databáza vzniká na základe písomných podkladov, ktoré má k dispozícii Archív UK. Nemožno vylúčiť, že nie je úplná. V žiadnom prípade záznam v databáze nie je právnym dokumentom o absolvovaní štúdia, či získaní titulu. Viac informácií