Osoby, ktoré získali titul na UK

Náhodný výber

Meno Priezvisko Fakulta Študijný program Získaný titul V roku Miesto narodenia Pozn.
Oto Majzlan PriF biologické vedy: entomológia CSc. 1979 Martin dekan PdF 2003-11
Jozef Schubert PdF dejiny pedagogiky mim. prof. 1963 Liptovská Osada dekan PdF 1966/79
Ján Stanislav FiF porovnávacia jazykoveda a stará slovenčina prof. 1939 Liptovský Ján dekan FiF 1939-42
Ján Bakoš FiF semitské jazyky a kultúry prof. 1946 Modra dekan FiF 1945-46
Ján Boďa FMFI geofyzika doc. 1993 Martin dekan FMFI 2003-2011
Ivan Ďuriš LF vnútorné choroby prof. 1989 Bratislava dekan LF 1997-2000
Michal Drobný LF neurológia prof. 1985 Zeleneč, okr. Trnava dekan JLF 1989-91
Ján Danko LF gynekológia a pôrodníctvo prof. 1997 Málinec dekan JLF 2000-07, od 2011
Karol Mičieta PriF všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií prof. 2007 Žilina rektor UK od 2011
Beloslav Riečan FMFI matematika prof. 1981 Žilina dekan MFF 1990-91
Herman Krsek LF súdne lekárstvo prof. 1940 Doudleby nad Orlicí dekan LF 1948-50, 53-56
Milan Trizna PriF fyzická geografia a geoekológia doc. 2001 Bratislava dekan PriF od 2011
František Vartík FiF filozofia mim. prof. 1968 Dolné Krškany dekan FiF 1969/70
Miloš Netoušek LF interná propedeutika a všeobecná interná pathologia prof. 1927 Slavkov na Moravě dekan LF 1929-30
Jiří Král FiF antropogeografia prof. 1935 Praha dekan FiF 1930-31
Cyril Čechrák PraF národné hospodárstvo prof. 1933 Praha dekan PraF 1934-35
Juraj Švec LF onkológia prof. 1987 Bratislava rektor UK 1991-97
Anton Štefánek FiF aplikovaná sociológia prof. 1942 Veľké Leváre rektor SU 1945-46
Rudolf Rauscher PraF dejiny verejného a súkromného práva v strednej Európe prof. 1930 Praha dekan PraF 1933-34
Štefan Luby PraF československé občianske právo prof. 1940 Liptovský Hrádok dekan PraF 1949-50
 

Upozornenie: Databáza vzniká na základe písomných podkladov, ktoré má k dispozícii Archív UK. Nemožno vylúčiť, že nie je úplná. V žiadnom prípade záznam v databáze nie je právnym dokumentom o absolvovaní štúdia, či získaní titulu. Viac informácií