Osoby, ktoré získali titul na UK

Náhodný výber

Meno Priezvisko Fakulta Študijný program Získaný titul V roku Miesto narodenia Pozn.
Pavol Kubíček PraF obchodné právo prof. 2005 Piešťany dekan PraF 2011-2015
Jozef Masarik FMFI fyzika prof. 2001 Handlová dekan FMFI od 2011
Stanislav Růžička LF hygiena prof. 1919 Praha dekan LF 1922-23
Bohuslav Tomsa PraF všeobecné právo prof. 1926 Nový Bydžov dekan PraF 1926-27, 1930-31; rektor UK 1933-34
Václav Chaloupecký FiF československé dejiny prof. 1922 Dětenice dekan FiF 1929-30; rektor UK 1937-38
Bedřich Wiškovský LF rhinolaryngológia prof. 1933 Dvůr Králové dekan LF 1934-35
Daniel Rapant FiF československé dejiny prof. 1940 Holíč dekan FiF 1944-45; poverený rektor SU 1945
Eduard Burda PraF trestné právo PhD. 2008 Žilina dekan PraF od 2015
Miloš Netoušek LF interná propedeutika a všeobecná interná pathologia prof. 1927 Slavkov na Moravě dekan LF 1929-30
Karol Rebro PraF rímske právo prof. 1946 Horovce rektor SU 1949-50
Rudolf Lukáč PriF mineralógia a petrografia prof. 1942 Kysucké Nové Mesto dekan FGGV 1952-54
Ernest Krist PriF petrografia mim. prof. 1971 Zvolen dekan PriF 1969/72
Silvia Miháliková FiF politológia doc. 1997 Bratislava dekanka FSEV 2010-15
Ladislav Záthurecký FaF galenická farmácia prof. 1992 Nové Sady dekan FaF 1954-55
Ľubomír Batka EBF evanjelická teológia - habilitácia doc. 2014 Košice dekan EBF od 2011
Karel Chotek FiF všeobecný národopis prof. 1921 Praha dekan FiF 1927-28
Dušan Mištuna JLF chirurgia doc. 2002 Liešťany dekan JLF 2007-10
Peter Colotka PraF občianske právo prof. 1964 Sedliacka Dubová dekan PraF 1957-58
Jozef Škultéty FiF reč a literatúra slovenská prof. 1921 Gemerský Potok dekan FiF 1922-23
Rudolf Rauscher PraF dejiny verejného a súkromného práva v strednej Európe prof. 1930 Praha dekan PraF 1933-34
 

Upozornenie: Databáza vzniká na základe písomných podkladov, ktoré má k dispozícii Archív UK. Nemožno vylúčiť, že nie je úplná. V žiadnom prípade záznam v databáze nie je právnym dokumentom o absolvovaní štúdia, či získaní titulu. Viac informácií