Osoby, ktoré získali titul na UK

Náhodný výber

Meno Priezvisko Fakulta Študijný program Získaný titul V roku Miesto narodenia Pozn.
Karol Plank PraF občianske a rodinné právo prof. 1966 Bratislava dekan PraF 1964-66
Zdeněk Obdržálek FiF pedagogika prof. 1983 Tovačov dekan PdF 1986-91
Jiří Král FiF antropogeografia prof. 1935 Praha dekan FiF 1930-31
Pavol Plesník PriF fyzická geografia prof. 1972 Golianovo dekan FGGV 1956-58
Václav Chaloupecký FiF československé dejiny prof. 1922 Dětenice dekan FiF 1929-30; rektor UK 1937-38
Viktor Reinsberg LF nemoci kožné a príjičné prof. 1920 Žamberk rektor UK 1932-33
Ján Boďa FMFI geofyzika doc. 1993 Martin dekan FMFI 2003-2011
Jozef Moravčík PraF hospodárske a finančné právo CSc. 1979 Očová dekan PraF 1989/91
Jozef Hrčka PdF teória vyučovania telesnej výchovy prof. 1979 Likavka dekan FTVŠ 1979-90
Miroslav Teofil Bažány FiF psychológia doc. 1963 Bratislava dekan PdF 1991-97
Augustín Ráth PraF občianske právo prof. 1921 Ružomberok dekan PraF 1921, 1927-28; rektor UK 1921-22
Silvester Šoka CMBF teológia ThDr. 1944 Hlohovec dekan CMBF 1976/78, 1990/91
Emil Ján Huraj LF ortopédia prof. 1969 Stará Halič rektor UK 1969-76
Vojtech Ján Rudolf Hatala PraF právo JUDr. 1952 Trnava dekan PraF 1966/69
Pavel Macúch LF organizácia zdravotníctva prof. 1961 Krajné dekan LF 1959-62
Ladislav Kňažko FaF farmaceutická chémia doc. 1956 Veľké Ripňany dekan FaF 1956-59
Ján Buchtala LF lekárska chémia prof. 1928 Olomouc dekan LF 1931-32
Vladimír Ferák PriF genetika doc. 1986 Bratislava dekan PriF 1997-2003
Milan Trizna PriF fyzická geografia a geoekológia doc. 2001 Bratislava dekan PriF od 2011
Ľudovít Bakoš FiF pedagogika prof. 1963 Pukanec dekan FiF 1965-69
 

Upozornenie: Databáza vzniká na základe písomných podkladov, ktoré má k dispozícii Archív UK. Nemožno vylúčiť, že nie je úplná. V žiadnom prípade záznam v databáze nie je právnym dokumentom o absolvovaní štúdia, či získaní titulu. Viac informácií