Osoby, ktoré získali titul na UK

Náhodný výber

Meno Priezvisko Fakulta Študijný program Získaný titul V roku Miesto narodenia Pozn.
Jaroslav Filo PraF pracovné právo doc. 1967 Tuchyňa, okr. Pov. Bystrica dekan PraF 1972-87
Vilém Hons LF fyziológia prof. 1936 Praha dekan LF 1936-37
Ján Buchtala LF lekárska chémia prof. 1928 Olomouc dekan LF 1931-32
Ondrej Prostredník EBF evanjelická teológia PhD. 2005 Bánovce nad Bebravou Dekan EBF UK 2007-2011
Metod Dolenc PraF právo, publicistika Dr.h.c. 1933 Slap pri Vipavi, Chorvátsko rektor univerzity v Ľublani
Václav Budil PraF rímske právo prof. 1939 Praha dekan PraF 1945-46
Anton Eliáš FiF slovanská filológia doc. 1998 Šoporňa dekan FiF 2003-10
Milan Chalabala FaF galenická farmácia prof. 1968 Nemotice na Morave dekan FaF 1964-66
Gustavo Villapalos Salas PraF dejiny práva Dr.h.c. 1992 Madrid, Španielsko rektor univerzity v Complutense
Karol Laco PraF štátne právo prof. 1964 Sobotište dekan PraF 1953-54, 1956-57, 1961-63
Konštantín Čársky LF chirurgická propedeutika a ortopédia prof. 1939 Gbely dekan LF 1940-42
Sergej Usačev PriF experimentálna fyzika prof. 1980 Brno dekan PriF 1976-80
Michal Bogár PraF právo JUDr. 1953 Slovenský Komlóš, Maďarsko dekan PdF 1970/76
Jozef Martinka PdF geografia prof. 1947 Prievidza dekan PdF 1948-49
Branislav Varsík FiF všeobecné dejiny prof. 1940 Myjava dekan FiF 1942-44
Jozef Moravčík PraF hospodárske a finančné právo CSc. 1979 Očová dekan PraF 1989/91
Jozef Markov PraF dejiny slovanského práva prof. 1939 Ľvov, Ukrajina dekan PraF 1948-49
Roman Kadlický LF očné lekárstvo prof. 1919 Brozany dekan LF 1923-24
Juraj Švec LF onkológia prof. 1987 Bratislava rektor UK 1991-97
Ľudovít Novák FiF slovenská jazykoveda prof. 1941 Skalica dekan FiF 1944-45
 

Upozornenie: Databáza vzniká na základe písomných podkladov, ktoré má k dispozícii Archív UK. Nemožno vylúčiť, že nie je úplná. V žiadnom prípade záznam v databáze nie je právnym dokumentom o absolvovaní štúdia, či získaní titulu. Viac informácií