Osoby, ktoré získali titul na UK

Náhodný výber

Meno Priezvisko Fakulta Študijný program Získaný titul V roku Miesto narodenia Pozn.
Emil Ján Huraj LF ortopédia prof. 1969 Stará Halič rektor UK 1969-76
Karol Rebro PraF rímske právo prof. 1946 Horovce rektor SU 1949-50
Marián Šuráb CMBF katolícka teológia doc. 2008 Krásno nad Kysucou dekan CMBF 2006-14
Miron Zelina PdF pedagogika prof. 1997 Vikartovce dekan PdF 1997-2003
Alica Vančová PdF špeciálna pedagogika prof. 2006 Trenčín dekanka PedF od 2011
Karol Mičieta PriF všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií prof. 2007 Žilina rektor UK od 2011
Milan Trizna PriF fyzická geografia a geoekológia doc. 2001 Bratislava dekan PriF od 2011
Pavol Kubíček PraF obchodné právo prof. 2005 Piešťany dekan PraF 2011-2015
Oskár Ferianc PriF systematická zoológia prof. 1946 Cerová dekan PriF 1947-48
Marek Števček PraF občianske právo prof. 2017 Bratislava rektor UK od 2019
Andrej Kuchen FTVŠ teória a metodika telesnej výchovy prof. 1962 Krompachy dekan PdF 1953-55; dekan FTVŠ 1964-69
Michal Drobný LF neurológia prof. 1985 Zeleneč, okr. Trnava dekan JLF 1989-91
Juraj Hronec PriF matematika prof. 1950 Gočov dekan PdF 1946-49
Ivan Slimák FiF ruská literatúra PhDr. 1967 Dolný Kubín dekan FiF 1990/94
Štefan Toma PriF organická chémia prof. 1983 Veľké Uherce dekan PriF 1986-91
Karol Stráňai FTVŠ všeobecná teória telesnej výchovy prof. 1947 Rajec dekan PdF 1950-53; dekan FTVŠ 1960-64
Ivo Mačela LF všeobecná a pokusná patológia prof. 1933 Trpanj, Juhoslávia dekan LF 1935-36
Viliam Judák CMBF katolícka teológia prof. 1997 Harvelka okr. Čadca dekan CMBF 2001-04
Jan Elsner FiF klasická filológia prof. 1934 Střelské Hoštice dekan FiF 1938-39
Štefan Vragaš CMBF katolícka teológia prof. 1997 Koválov dekan CMBF 1994
 

Upozornenie: Databáza vzniká na základe písomných podkladov, ktoré má k dispozícii Archív UK. Nemožno vylúčiť, že nie je úplná. V žiadnom prípade záznam v databáze nie je právnym dokumentom o absolvovaní štúdia, či získaní titulu. Viac informácií