Osoby, ktoré získali titul na UK

Náhodný výber

Meno Priezvisko Fakulta Študijný program Získaný titul V roku Miesto narodenia Pozn.
Jozef Škultéty FiF reč a literatúra slovenská prof. 1921 Gemerský Potok dekan FiF 1922-23
Dobroslav Orel FiF hudobná veda prof. 1921 Ronov nad Doubravou dekan FiF 1923-24; rektor UK 1931-32
Karol Plank PraF občianske a rodinné právo prof. 1966 Bratislava dekan PraF 1964-66
Ján Hromádka PriF fyzická geografia prof. 1939 Volenice dekan PriF 1945-46
Jozef Baudiš FiF porovnávací jazykospyt indoeurópskeho a všeobecného; filológia keltskej so vzťahom k stredoeurópskym kultúram prof. 1924 Praha dekan FiF 1925-26
Jozef Vida FiF pedagogické vedy: pedagogika CSc. 1973 Trnava dekan PdF 1976/85
Alfred Mäde PriF fyzikálno-matematické vedy Dr.h.c. 1969 Borsdorf, Nemecko rektor Univerzity M. Luthera v Halle 1963-65
Ján Buchtala LF lekárska chémia prof. 1928 Olomouc dekan LF 1931-32
Eduard Burda PraF trestné právo PhD. 2008 Žilina dekan PraF od 2015
Vratislav Bušek PraF cirkevné právo prof. 1928 Košíře rektor UK 1936-37; dekan PraF 1931-32, 1938
Jaroslav Šušol FiF knižnično-informačné štúdiá prof. 2011 Bojnice dekan FiF od 2011
Štefan Luby PraF československé občianske právo prof. 1940 Liptovský Hrádok dekan PraF 1949-50
Václav Chaloupecký FiF československé dejiny prof. 1922 Dětenice dekan FiF 1929-30; rektor UK 1937-38
Marián Šuráb CMBF katolícka teológia doc. 2008 Krásno nad Kysucou dekan CMBF 2006-14
Ján Tibor Dekan FiF archeológia a všeobecné dejiny PhDr. 1947 Šahy dekan FiF 1953/57
Karol Kizlink PraF právo obchodné a zmenkové prof. 1934 Uherské Hradiště dekan PraF 1936-37, 1939; rektor SU 1946-47
Bohuslav Polák LF farmakologia prof. 1920 Pardubice rektor UK 1935-36
Karol Bedrna PraF právo JUDr. 1952 Český Brod dekan PraF UK v r. 1952-53
Beloslav Riečan FMFI matematika prof. 1981 Žilina dekan MFF 1990-91
Jaromír Šimonek FTVŠ teória a didaktika atletiky doc. 1981 Šurany dekan FTVŠ 1991-94
 

Upozornenie: Databáza vzniká na základe písomných podkladov, ktoré má k dispozícii Archív UK. Nemožno vylúčiť, že nie je úplná. V žiadnom prípade záznam v databáze nie je právnym dokumentom o absolvovaní štúdia, či získaní titulu. Viac informácií