Osoby, ktoré získali titul na UK

Náhodný výber

Meno Priezvisko Fakulta Študijný program Získaný titul V roku Miesto narodenia Pozn.
Konštantín Čársky LF chirurgická propedeutika a ortopédia prof. 1939 Gbely dekan LF 1940-42
Antonín Kolář FiF klasická filológia prof. 1922 Praha dekan FiF 1928-29; rektor UK 1934-35
Karol Kizlink PraF právo obchodné a zmenkové prof. 1934 Uherské Hradiště dekan PraF 1936-37, 1939; rektor SU 1946-47
Ferdinand Devínsky FaF farmaceutická chémia prof. 1991 Bratislava rektor UK 1997-2003
Jaroslav Dubnický FiF dejinyČSR prof. 1958 New York, USA dekan FiF 1950-52
Vladimír Vršanský LF všeobecná biológia prof. 1957 Dolný Hričov dekan LF 1952-53
Jozef Fundárek PraF právo obchodné a zmenkové prof. 1939 Veľká Bytča dekan PraF 1939-40
Vladimír Zvara LF lekárske vedy: urológia DrSc. 1969 Kociha dekan LF 1962/64
Ján Hromádka PriF fyzická geografia prof. 1939 Volenice dekan PriF 1945-46
Otakar Sommer PraF rímske právo prof. 1921 Příbram dekan PraF 1924-25; rektor UK 1926-27
Viktor Sutoris PriF organická chémia mim. prof. 1971 Kvačany, okr. L. Mikuláš dekan PriF 1966/69
Peter Labaš LF chirurgia prof. 2008 Viedeň, Rakúsko dekan LF 2008-2015
Dionýz Ilkovič PriF fyzikálno-matematické vedy Dr.h.c. 1969 Šarišský Štiavnik dekan PriF 1942/45
Peter Mederly FMFI geometria a topológia doc. 1990 Bratislava dekan MFF 1991-97
Ivo Mačela LF všeobecná a pokusná patológia prof. 1933 Trpanj, Juhoslávia dekan LF 1935-36
František Ryšánek FiF filozofia prof. 1926 Výšovice u Prostějova dekan FiF 1931-32
Samuel Cambel FiF československé dejiny mim. prof. 1971 Slovenská Ľupča dekan FiF 1962/63, 1970-76
Stanislav Kostlivý LF chirurgia prof. 1919 Viedeň, Rakúsko rektor UK 1923-24
Karol Mičieta PriF všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií prof. 2007 Žilina rektor UK od 2011
Pavel Švec FaF lekárske vedy - farmakológia prof. 1991 Bratislava dekan FaF 1994-2000
 

Upozornenie: Databáza vzniká na základe písomných podkladov, ktoré má k dispozícii Archív UK. Nemožno vylúčiť, že nie je úplná. V žiadnom prípade záznam v databáze nie je právnym dokumentom o absolvovaní štúdia, či získaní titulu. Viac informácií