Osoby, ktoré získali titul na UK

Náhodný výber

Meno Priezvisko Fakulta Študijný program Získaný titul V roku Miesto narodenia Pozn.
Dobroslav Orel FiF hudobná veda prof. 1921 Ronov nad Doubravou dekan FiF 1923-24; rektor UK 1931-32
Jozef Komorník FMFI pravdepodobnosť a matematická štatistika prof. 1989 Čáry, okr. Senica dekan FM 2000-07, od 2011
Václav Budil PraF rímske právo prof. 1939 Praha dekan PraF 1945-46
Gustav Műller LF porodníctvo a gynaekologia prof. 1919 Praha dekan LF 1919-20
Pavel Mučaji FaF farmakognózia prof. 2013 Nový Sad, Srbsko dekan FaF 2013-2021
Alica Vančová PdF špeciálna pedagogika prof. 2006 Trenčín dekanka PedF od 2011
Vladimír Klecanda FiF pomocné vedy historické prof. 1931 Praha dekan FiF 1936-37
Zdeněk Mysliveček LF psychiatria a neurológia prof. 1919 Pelhřimov dekan LF 1924-25
Karol Rebro PraF rímske právo prof. 1946 Horovce rektor SU 1949-50
Štefan Vragaš CMBF katolícka teológia prof. 1997 Koválov dekan CMBF 1994
Rudolf Štepanovič FiF pedagogické vedy DrSc. 1985 Červeník dekan FiF 1976/88
Ivan Slimák FiF ruská literatúra PhDr. 1967 Dolný Kubín dekan FiF 1990/94
Bohuslav Polák LF farmakologia prof. 1920 Pardubice rektor UK 1935-36
Anton Zrubák FTVŠ teória vyučovania telesnej výchovy doc. 1986 Rohožník dekan FTVŠ 1994-97
Jozef Baudiš FiF porovnávací jazykospyt indoeurópskeho a všeobecného; filológia keltskej so vzťahom k stredoeurópskym kultúram prof. 1924 Praha dekan FiF 1925-26
František Prokop LF súdne lekárstvo prof. 1919 Volyně dekan LF 1921-22
Rudolf Trella PraF štátne právo doc. 1970 Stará Ľubovňa dekan PraF 1985-89
Ján Hromádka PriF fyzická geografia prof. 1939 Volenice dekan PriF 1945-46
Lucia Mokrá (rodená: Sedláková) FSEV politológia PhDr. 2007 Bojnice dekanka FSEV od 2015
Jozef Švagrovský PriF paleontológia prof. 1962 Sečovce dekan PriF 1961-63
 

Upozornenie: Databáza vzniká na základe písomných podkladov, ktoré má k dispozícii Archív UK. Nemožno vylúčiť, že nie je úplná. V žiadnom prípade záznam v databáze nie je právnym dokumentom o absolvovaní štúdia, či získaní titulu. Viac informácií