Osoby, ktoré získali titul na UK

Náhodný výber

Meno Priezvisko Fakulta Študijný program Získaný titul V roku Miesto narodenia Pozn.
Jozef Seginko FaF farmakológia doc. 1987 Zemplínska Nová Ves dekan FaF 2000-05
Jozef Martinka PdF geografia prof. 1947 Prievidza dekan PdF 1948-49
Jaroslav Dubnický FiF dejinyČSR prof. 1958 New York, USA dekan FiF 1950-52
Marian Vrabko PraF správne právo prof. 2009 Ružomberok dekan PraF 2003-11
Milan Chalabala FaF galenická farmácia prof. 1968 Nemotice na Morave dekan FaF 1964-66
Anton Kotzig PriF matematika prof. 1963 Kočovce dekan PriF 1965-66
Vojtech Tuka PraF právna filozofia a medzinárodné právo prof. 1939 Piarg rektor SU 1939-42
František Ryšánek FiF filozofia prof. 1926 Výšovice u Prostějova dekan FiF 1931-32
Dionýz Ilkovič PriF fyzikálno-matematické vedy Dr.h.c. 1969 Šarišský Štiavnik dekan PriF 1942/45
Ladislav Kiczko FiF dejiny marxisticko-leninskej filozofie doc. 1988 Krompachy dekan FiF 1997-2003
Václav Budil PraF rímske právo prof. 1939 Praha dekan PraF 1945-46
Václav Chaloupecký FiF československé dejiny prof. 1922 Dětenice dekan FiF 1929-30; rektor UK 1937-38
Miroslav Teofil Bažány FiF psychológia doc. 1963 Bratislava dekan PdF 1991-97
Alexander Húščava FiF pomocné vedy historické prof. 1940 Bratislava dekan FiF 1948-49
Miloš Tomčík FiF slov. filológia a dejiny moderných literatúr PhDr. 1948 Ploštín, okr. L. Mikuláš dekan FiF 1957/58
Miloš Weingart FiF slovanská filológia prof. 1921 Praha dekan FiF 1924-25; rektor UK 1925-26
Ondrej Prostredník EBF evanjelická teológia PhD. 2005 Bánovce nad Bebravou Dekan EBF UK 2007-2011
Otakar Sommer PraF rímske právo prof. 1921 Příbram dekan PraF 1924-25; rektor UK 1926-27
Ján Stanislav FiF porovnávacia jazykoveda a stará slovenčina prof. 1939 Liptovský Ján dekan FiF 1939-42
Ladislav Záthurecký FaF galenická farmácia prof. 1992 Nové Sady dekan FaF 1954-55
 

Upozornenie: Databáza vzniká na základe písomných podkladov, ktoré má k dispozícii Archív UK. Nemožno vylúčiť, že nie je úplná. V žiadnom prípade záznam v databáze nie je právnym dokumentom o absolvovaní štúdia, či získaní titulu. Viac informácií