Osoby, ktoré získali titul na UK

Náhodný výber

Meno Priezvisko Fakulta Študijný program Získaný titul V roku Miesto narodenia Pozn.
Ján Stanislav FiF porovnávacia jazykoveda a stará slovenčina prof. 1939 Liptovský Ján dekan FiF 1939-42
Jozef Komorník FMFI pravdepodobnosť a matematická štatistika prof. 1989 Čáry, okr. Senica dekan FM 2000-07, od 2011
Ivan Stanek LF histológia a embryológia prof. 1953 Záriečie dekan LF 1951-53
Anton Štefánek FiF aplikovaná sociológia prof. 1942 Veľké Leváre rektor SU 1945-46
Ľudovít Bakoš FiF pedagogika prof. 1963 Pukanec dekan FiF 1965-69
Zdeněk Mysliveček LF psychiatria a neurológia prof. 1919 Pelhřimov dekan LF 1924-25
Šimon Ondruš FiF porovnávacia indoeurópska jazykoveda doc. 1961 Klčov, okr. Levoča dekan FiF 1963/65
Július Filo EBF evanjelická teológia prof. 2002 Palúdzka dekan EBF 1994-97
Anton Gala LF očné lekárstvo prof. 1936 Kunovice rektor SU 1948-49
Jozef Moravčík PraF hospodárske a finančné právo CSc. 1979 Očová dekan PraF 1989/91
Juraj Šteňo LF lekárske vedy DrSc. 2014 Klenová dekan LF od 2015
Josef Hendrich FiF pedagogika prof. 1931 Moravské Budějovice dekan FiF 1935-36
Rudolf Trella PraF štátne právo doc. 1970 Stará Ľubovňa dekan PraF 1985-89
Vilém Hons LF fyziológia prof. 1936 Praha dekan LF 1936-37
Peter Labaš LF chirurgia prof. 2008 Viedeň, Rakúsko dekan LF 2008-2015
Juraj Hronec PriF matematika prof. 1950 Gočov dekan PdF 1946-49
Ján Tréger LF dermatovenerológia prof. 1939 Párnica dekan LF 1944-45, 46-47
Pavel Traubner LF neurológia prof. 1991 Ilava, okr. Považská Bystrica dekan LF 2000-08
Ján Kyselovič FaF farmakológia prof. 2009 Nitra dekan FAF 2009-13
Valentin Grigorjevič Lebedev PriF geografické vedy Dr.h.c. 1967 Winnipeg, Kanada rektor Saratovskej št. univerzity 1965-70
 

Upozornenie: Databáza vzniká na základe písomných podkladov, ktoré má k dispozícii Archív UK. Nemožno vylúčiť, že nie je úplná. V žiadnom prípade záznam v databáze nie je právnym dokumentom o absolvovaní štúdia, či získaní titulu. Viac informácií