Osoby, ktoré získali titul na UK

Výsledky vyhľadávania

Meno Priezvisko Fakulta Študijný program Získaný titul V roku Miesto narodenia Pozn.
Andrej Danko PraF právo Mgr. 1997 Revúca  
Andrej Danko PdF prírodopis - chémia - zemepis prom. pedagóg 1955 Očová  
Andrej Daňko PraF dejiny štátu a práva JUDr. 1980 Michalovce  
Andrej Danko PraF právo JUDr. 1944 Podkriváň, okr. Lovinobaňa  
 

Upozornenie: Databáza vzniká na základe písomných podkladov, ktoré má k dispozícii Archív UK. Nemožno vylúčiť, že nie je úplná. V žiadnom prípade záznam v databáze nie je právnym dokumentom o absolvovaní štúdia, či získaní titulu. Viac informácií