Osoby, ktoré získali titul na UK

Výsledky vyhľadávania

Meno Priezvisko Fakulta Študijný program Získaný titul V roku Miesto narodenia Pozn.
Branislav Lichardus LF všeobecné lekárstvo prom.lekár 1956 Palúdzka, okr. L. Mikuláš  
Branislav Jozef Lichardus PdF pedagogika Dr. 1950 Vyšná Boca, okr. Lipt. Sv. Mikuláš  
 

Upozornenie: Databáza vzniká na základe písomných podkladov, ktoré má k dispozícii Archív UK. Nemožno vylúčiť, že nie je úplná. V žiadnom prípade záznam v databáze nie je právnym dokumentom o absolvovaní štúdia, či získaní titulu. Viac informácií