Osoby, ktoré získali titul na UK

Výsledky vyhľadávania

Meno Priezvisko Fakulta Študijný program Získaný titul V roku Miesto narodenia Pozn.
Dušan Kováč LF detské lekárstvo MUDr. 1966 Trnava  
Dušan Kováč FiF dejepis - ruský jazyk prom. historik 1964 Humenné  
Dušan Kováč FaF farmácia prom. farmaceut 1964 Zborov  
Dušan Kováč FM manažment: medzinárodné ekonomické vzťahy Bc. 2007 Trstená  
Dušan Kováč LF stomatológia MUDr. 1978 Ladomer  
Dušan Kováč LF stomatológia MUDr. 1990 Bratislava  
Dušan Kováč FMFI približné a numerické metódy abs. 1990 Bratislava  
Dušan Kováč FiF estetika - klasická filológia: latinský jazyk a literatúra Mgr. 1998 Trstená  
Dušan Kováč FM manažment Mgr. 2009 Trstená  
Dušan Kováč FiF československé dejiny PhDr. 1969 Humenné  
Dušan Kováč FiF JKJZ: klasické jazyky PhD. 2010 Trstená  
 

Upozornenie: Databáza vzniká na základe písomných podkladov, ktoré má k dispozícii Archív UK. Nemožno vylúčiť, že nie je úplná. V žiadnom prípade záznam v databáze nie je právnym dokumentom o absolvovaní štúdia, či získaní titulu. Viac informácií