Osoby, ktoré získali titul na UK

Výsledky vyhľadávania

Meno Priezvisko Fakulta Študijný program Získaný titul V roku Miesto narodenia Pozn.
Eduard Krekovič FiF archeológia doc. 1995 Lok, okr. Levice  
Eduard Krekovič FiF historické vedy - archivníctvo abs. 1971 Lok  
Eduard Krekovič FiF archeológia prof. 2000 Lok, okr. Levice  
Eduard Krekovič FiF archeológia PhDr. 1976 Lok  
Eduard Krekovič FiF historické vedy: archeológia CSc. 1985 Lok, okr. Levice  
 

Upozornenie: Databáza vzniká na základe písomných podkladov, ktoré má k dispozícii Archív UK. Nemožno vylúčiť, že nie je úplná. V žiadnom prípade záznam v databáze nie je právnym dokumentom o absolvovaní štúdia, či získaní titulu. Viac informácií