Osoby, ktoré získali titul na UK

Výsledky vyhľadávania

Meno Priezvisko Fakulta Študijný program Získaný titul V roku Miesto narodenia Pozn.
Emília Shakkour (rodená: Ješíková) PraF právo JUDr. 1999 Udiča  
Emília Shakkour (rodená: Ješíková) PraF právo abs. 1973 Udiča  
 

Upozornenie: Databáza vzniká na základe písomných podkladov, ktoré má k dispozícii Archív UK. Nemožno vylúčiť, že nie je úplná. V žiadnom prípade záznam v databáze nie je právnym dokumentom o absolvovaní štúdia, či získaní titulu. Viac informácií