Osoby, ktoré získali titul na UK

Výsledky vyhľadávania

Meno Priezvisko Fakulta Študijný program Získaný titul V roku Miesto narodenia Pozn.
Ernest Valkó LF všeobecné lekárstvo prom. lekár 1961 Hurbanov  
Ernest Valko PraF právo abs. 1977 Spišská Nová Ves  
Ernest Valko PraF právo JUDr. 1947 Ostrov, okr. Piešťany  
Ernest Valko PraF občianske právo hmotné a občianske právo procesné JUDr. 1979 Spišská Nová Ves  
Ernest Valko PraF obchodné právo PhD. 2005 Spišská Nová Ves  
 

Upozornenie: Databáza vzniká na základe písomných podkladov, ktoré má k dispozícii Archív UK. Nemožno vylúčiť, že nie je úplná. V žiadnom prípade záznam v databáze nie je právnym dokumentom o absolvovaní štúdia, či získaní titulu. Viac informácií