Osoby, ktoré získali titul na UK

Výsledky vyhľadávania

Meno Priezvisko Fakulta Študijný program Získaný titul V roku Miesto narodenia Pozn.
Eugen Gindl FiF publicistika abs. 1968 Bratislava  
Eugen Jozef Gindl LF všeobecné lekárstvo MUDr. 1936 Banská Štiavnica  
Eugen Arpád Gindl PraF právo JUDr. 1934 Mníšek nad Hnilcom  
 

Upozornenie: Databáza vzniká na základe písomných podkladov, ktoré má k dispozícii Archív UK. Nemožno vylúčiť, že nie je úplná. V žiadnom prípade záznam v databáze nie je právnym dokumentom o absolvovaní štúdia, či získaní titulu. Viac informácií