Osoby, ktoré získali titul na UK

Výsledky vyhľadávania

Meno Priezvisko Fakulta Študijný program Získaný titul V roku Miesto narodenia Pozn.
Ivan Hudec LF všeobecné lekárstvo MUDr. 1972 Nitra minister
Ivan Hudec FM manažment Bc. 2008 Bratislava  
Ivan Hudec FiF PT: anglický jazyk a kultúra; nemecký jazyk a kultúra Mgr. 1997 Bratislava  
Ivan Hudec FM manažment Mgr. 2010 Bratislava  
Ivan Milan Hudec PraF právo JUDr. 1950 Svätý Kríž n. V.,okr. N. Mesto n. V.  
 

Upozornenie: Databáza vzniká na základe písomných podkladov, ktoré má k dispozícii Archív UK. Nemožno vylúčiť, že nie je úplná. V žiadnom prípade záznam v databáze nie je právnym dokumentom o absolvovaní štúdia, či získaní titulu. Viac informácií