Osoby, ktoré získali titul na UK

Výsledky vyhľadávania

Meno Priezvisko Fakulta Študijný program Získaný titul V roku Miesto narodenia Pozn.
Iveta Radičová FiF sociológia doc. 1997 Bratislava  
Iveta Radičová FiF sociológia prof. 2005 Bratislava predsedníčka vlády SR 2010-12
Iveta Radičová (rodená: Karafiátová) FiF marxisticko-leninská sociológia PhDr. 1982 Bratislava  
 

Upozornenie: Databáza vzniká na základe písomných podkladov, ktoré má k dispozícii Archív UK. Nemožno vylúčiť, že nie je úplná. V žiadnom prípade záznam v databáze nie je právnym dokumentom o absolvovaní štúdia, či získaní titulu. Viac informácií