Osoby, ktoré získali titul na UK

Výsledky vyhľadávania

Meno Priezvisko Fakulta Študijný program Získaný titul V roku Miesto narodenia Pozn.
Ján Čarnogurský PraF právo JUDr. 1999 Bratislava  
Ján Čarnogurský PraF právo Mgr. 1997 Bratislava  
Ján Čarnogurský PraF dejiny štátu a práva JUDr. 1971 Bratislava predseda vlády SR
 

Upozornenie: Databáza vzniká na základe písomných podkladov, ktoré má k dispozícii Archív UK. Nemožno vylúčiť, že nie je úplná. V žiadnom prípade záznam v databáze nie je právnym dokumentom o absolvovaní štúdia, či získaní titulu. Viac informácií