Osoby, ktoré získali titul na UK

Výsledky vyhľadávania

Meno Priezvisko Fakulta Študijný program Získaný titul V roku Miesto narodenia Pozn.
Ján Danko LF stomatológia prom. zubný lekár 1965 Bánovce nad Bebravou  
Ján Danko LF gynekológia a pôrodníctvo prof. 1997 Málinec dekan JLF 2000-07, od 2011
Ján Danko JLF všeobecné lekárstvo MUDr. 1975 Málinec  
Ján Danko LF všeobecné lekárstvo MUDr. 1997 Šaca  
Ján Danko PraF právo abs. 1942 Horňa  
Ján Danko PraF právo abs. 1946 Horňa, okr. Sobrance  
Ján Danko PraF právo JUDr. 1942 Rudník, okr. Moldava nad Bodvou  
Ján Danko PraF právo JUDr. 1940 Magurka, okr. Lipt. Sv. Mikuláš  
Ján Danko JLF gynekológia a pôrodníctvo doc. 1986 Málinec  
Ján Danko PriF inžinierska geológia a hydrogeológia RNDr. 1982 Myjava, okr. Senica  
Ján Danko LF lekárske vedy: stomatológia CSc. 1977 Bánovce nad Bebravou  
Ján Danko LF lekárske vedy: gynekológia a pôrodníctvo CSc. 1983 Málinec  
Ján Danko FiF psychologické vedy: psychológia CSc. 1985 Michalovce  
Ján Danko JLF ošetrovateľstvo PhD. 2008 Martin  
Jan J. V. Mikuláš Danko PraF právo JUDr. 1931 Moravské Lieskové  
 

Upozornenie: Databáza vzniká na základe písomných podkladov, ktoré má k dispozícii Archív UK. Nemožno vylúčiť, že nie je úplná. V žiadnom prípade záznam v databáze nie je právnym dokumentom o absolvovaní štúdia, či získaní titulu. Viac informácií