Osoby, ktoré získali titul na UK

Výsledky vyhľadávania

Meno Priezvisko Fakulta Študijný program Získaný titul V roku Miesto narodenia Pozn.
Jana Plichtová FiF psychológia doc. 1999 Brno, ČR  
Jana Plichtová FiF psychológia prof. 2004 Brno, ČR  
Jana Plichtová FiF psychológia abs. 1973 Brno  
Jana Plichtová FiF psychológia PhDr. 1980 Brno  
 

Upozornenie: Databáza vzniká na základe písomných podkladov, ktoré má k dispozícii Archív UK. Nemožno vylúčiť, že nie je úplná. V žiadnom prípade záznam v databáze nie je právnym dokumentom o absolvovaní štúdia, či získaní titulu. Viac informácií