Osoby, ktoré získali titul na UK

Výsledky vyhľadávania

Meno Priezvisko Fakulta Študijný program Získaný titul V roku Miesto narodenia Pozn.
Jozef Klimko PraF právo prom. právnik 1965 Prievidza  
Jozef Klimko PraF dejiny štátu a práva prof. 1991 Prievidza  
Jozef Klimko PriF fyzika abs. 1970 Jalovec  
Jozef Klimko PraF právo Mgr. 1997 Bratislava  
Jozef Klimko PraF dejiny štátu a práva JUDr. 1968 Prievidza  
Jozef Klimko PriF aplikovaná fyzika RNDr. 1977 Jalovec  
Jozef Klimko PraF dejiny štátu a práva doc. 1979 Prievidza  
Jozef Klimko PraF právne vedy: dejiny štátu a práva CSc. 1977 Prievidza  
Jozef Klimko PraF právne vedy DrSc. 1991 Prievidza  
 

Upozornenie: Databáza vzniká na základe písomných podkladov, ktoré má k dispozícii Archív UK. Nemožno vylúčiť, že nie je úplná. V žiadnom prípade záznam v databáze nie je právnym dokumentom o absolvovaní štúdia, či získaní titulu. Viac informácií