Osoby, ktoré získali titul na UK

Výsledky vyhľadávania

Meno Priezvisko Fakulta Študijný program Získaný titul V roku Miesto narodenia Pozn.
Jozef Mihál FMFI teoretická kybernetika a matematická informatika a teória systémov abs. 1988 Nitra  
Jozef Mihál FMFI teoretická kybernetika a matematická informatika a teória systémov RNDr. 1988 Nitra minister
 

Upozornenie: Databáza vzniká na základe písomných podkladov, ktoré má k dispozícii Archív UK. Nemožno vylúčiť, že nie je úplná. V žiadnom prípade záznam v databáze nie je právnym dokumentom o absolvovaní štúdia, či získaní titulu. Viac informácií