Osoby, ktoré získali titul na UK

Výsledky vyhľadávania

Meno Priezvisko Fakulta Študijný program Získaný titul V roku Miesto narodenia Pozn.
Jozef Minárik PraF právo abs. 1981 Dolné Orešany  
Jozef Minárik PraF právo JUDr. 1948 Bobotská Lehota, okr. Bánovce n. B.  
Jozef Minárik PraF právo JUDr. 1982 Dolné Orešany  
Jozef Minárik FiF dejiny slovenskej literatúry so zameraním na staršie obdobie doc. 1968 Čertižné, okr. Medzilaborce  
Jozef Minárik FiF jazyk slovenský a latinský PhDr. 1967 Čertižné, okr. Medzilaborce §57ods.4 19/66 Zb.
Jozef Minárik FiF jazyk slovenský a latinský abs. 1945 Čertižné  
Jozef Minárik FiF dejiny slovenskej literatúry CSc. 1963 Čertižné, okr. Medzilaborce  
 

Upozornenie: Databáza vzniká na základe písomných podkladov, ktoré má k dispozícii Archív UK. Nemožno vylúčiť, že nie je úplná. V žiadnom prípade záznam v databáze nie je právnym dokumentom o absolvovaní štúdia, či získaní titulu. Viac informácií