Osoby, ktoré získali titul na UK

Výsledky vyhľadávania

Meno Priezvisko Fakulta Študijný program Získaný titul V roku Miesto narodenia Pozn.
Juraj Tóth FMFI fyzika RNDr. 2007 Bratislava  
Juraj Tóth FMFI informatika Mgr. 2002 Nitra  
Juraj Tóth PriF geológia Bc. 2007 Zlaté Moravce  
Juraj Tóth FM manažment: manažment organizácie Bc. 2002 Trnava  
Juraj Tóth FM manažment Mgr. 2004 Trnava  
Juraj Tóth LF všeobecné lekárstvo MUDr. 2002 Šaľa  
Juraj Tóth PriF všeobecná biológia abs. 1986 Želiezovce  
Juraj Tóth FMFI fyzika: astronómia a astrofyzika Mgr. 1998 Bratislava  
Juraj Tóth PriF environmentálna geológia Mgr. 2009 Zlaté Moravce  
Juraj Tóth PriF všeobecná biológia RNDr. 1986 Želiezovce, okr. Levice  
Juraj Tóth LF všeobecné lekárstvo MUDr. 2010 Nitra  
Juraj Tóth FM manažment Bc. 2014 Dunajská Streda  
Juraj Tóth FM manažment Mgr. 2016 Dunajská Streda  
Juraj Tóth FMFI fyzika doc. 2017 Bratislava  
Juraj Tóth PraF právo JUDr. 2019 Bratislava  
Juraj Tóth FMFI astrofyzika PhD. 2005 Bratislava  
 

Upozornenie: Databáza vzniká na základe písomných podkladov, ktoré má k dispozícii Archív UK. Nemožno vylúčiť, že nie je úplná. V žiadnom prípade záznam v databáze nie je právnym dokumentom o absolvovaní štúdia, či získaní titulu. Viac informácií