Osoby, ktoré získali titul na UK

Výsledky vyhľadávania

Meno Priezvisko Fakulta Študijný program Získaný titul V roku Miesto narodenia Pozn.
Ladislav Borbély FiF psychológia abs. 1978 Trenčín  
Ladislav Borbély FTVŠ telesná výchova a šport - trénerské zameranie abs. 1986 Trenčín  
Ladislav Borbély FiF psychológia PhDr. 1982 Trenčín  
 

Upozornenie: Databáza vzniká na základe písomných podkladov, ktoré má k dispozícii Archív UK. Nemožno vylúčiť, že nie je úplná. V žiadnom prípade záznam v databáze nie je právnym dokumentom o absolvovaní štúdia, či získaní titulu. Viac informácií