Osoby, ktoré získali titul na UK

Výsledky vyhľadávania

Meno Priezvisko Fakulta Študijný program Získaný titul V roku Miesto narodenia Pozn.
Martin Fedor FMFI matematika: management Bc. 1994 Bratislava  
Martin Fedor FM manažment Mgr. 1996 Bratislava  
Martin Fedor FiF politológia Bc. 1995 Považská Bystrica  
Martin Fedor FiF politológia Mgr. 1997 Považská Bystrica  
Peter Fedor PriF fyzika abs. 1970 Martin  
Peter Fedor PriF aplikovaná fyzika RNDr. 1974 Martin  
Marián Fedor JLF všeobecné lekárstvo MUDr. 2012 Martin  
Peter Fedor FMFI fyzikálno-matematické vedy: aplikovaná fyzika CSc. 1981 Martin  
Marián Fedor JLF vnútorné choroby PhD. 2016 Martin  
Fedor Čiampor PriF virológia doc. 1995 Martin  
Fedor Čiampor LF všeobecné lekárstvo prom. lekár 1965 Martin  
Fedor Čiampor PriF mikrobiológia prof. 2005 Martin  
Fedor Štekláč PraF právo JUDr. 1936 Turčiansky Svätý Martin  
Fedor Gustav Medla LF všeobecné lekárstvo MUDr. 1952 Turčiansky Svätý Martin  
Dušan Fedor Roll PraF právo JUDr. 1951 Turčiansky Svätý Martin  
 

Upozornenie: Databáza vzniká na základe písomných podkladov, ktoré má k dispozícii Archív UK. Nemožno vylúčiť, že nie je úplná. V žiadnom prípade záznam v databáze nie je právnym dokumentom o absolvovaní štúdia, či získaní titulu. Viac informácií