Osoby, ktoré získali titul na UK

Výsledky vyhľadávania

Meno Priezvisko Fakulta Študijný program Získaný titul V roku Miesto narodenia Pozn.
Martin Mojžíš FMFI fyzika doc. 2002 Bratislava  
Martin Mojžiš FMFI fyzika hraničných odborov RNDr. 1984 Bratislava  
Martin Mojžiš PraF právo Bc. 2009 Piešťany  
Martin Mojžiš PraF právo Mgr. 2011 Piešťany  
Martin Mojžíš FMFI jadrová a subjadrová fyzika PhD. 1998 Bratislava  
 

Upozornenie: Databáza vzniká na základe písomných podkladov, ktoré má k dispozícii Archív UK. Nemožno vylúčiť, že nie je úplná. V žiadnom prípade záznam v databáze nie je právnym dokumentom o absolvovaní štúdia, či získaní titulu. Viac informácií