Osoby, ktoré získali titul na UK

Výsledky vyhľadávania

Meno Priezvisko Fakulta Študijný program Získaný titul V roku Miesto narodenia Pozn.
Michal Greguš FMFI matematika RNDr. 2000 Bratislava  
Michal Greguš FMFI matematika Mgr. 1998 Bratislava  
Michal Greguš PriF matematika abs. 1976 Nitra  
Michal Greguš PraF právo Bc. 2009 Banská Bystrica  
Michal Greguš PriF matematická analýza a algebra RNDr. 1952 Zbehy  
Michal Greguš PriF matematická analýza RNDr. 1976 Nitra  
Michal Greguš PriF matematika doc. 1959 Zbehy  
Michal Greguš PriF matematická analýza prof. 1965 Zbehy dekan PriF 1963-65; dekan MFF 1980-90
Michal Greguš FMFI matematická analýza doc. 1987 Nitra  
Michal Greguš PriF chémia Bc. 2011 Žilina  
Michal Greguš FM manažment doc. 2013 Nitra  
Michal Greguš FM manažment prof. 2013 Nitra  
Michal Greguš PriF analytická chémia Mgr. 2013 Žilina  
Michal Greguš PraF právo Mgr. 2012 Banská Bystrica  
Michal Greguš FM manažment doc. 2016 Bratislava  
Michal Greguš FMFI fyzikálno-matematické vedy: matematická analýza CSc. 1984 Nitra  
Michal Greguš FM podnikový manažment PhD. 2009 Bratislava  
Michal Greguš-Kollár CMBF katolícka teológia (6-ročné štúdium) Mgr. 2007 Skalica  
 

Upozornenie: Databáza vzniká na základe písomných podkladov, ktoré má k dispozícii Archív UK. Nemožno vylúčiť, že nie je úplná. V žiadnom prípade záznam v databáze nie je právnym dokumentom o absolvovaní štúdia, či získaní titulu. Viac informácií