Osoby, ktoré získali titul na UK

Výsledky vyhľadávania

Meno Priezvisko Fakulta Študijný program Získaný titul V roku Miesto narodenia Pozn.
Milan Prekop FaF farmácia abs. 1978 Martin  
Milan Prekop PdF UOUP: výtvarná výchova Mgr. 1997 Bratislava  
Milan Prekop FaF klinická farmácia PharmDr. 1988 Martin  
 

Upozornenie: Databáza vzniká na základe písomných podkladov, ktoré má k dispozícii Archív UK. Nemožno vylúčiť, že nie je úplná. V žiadnom prípade záznam v databáze nie je právnym dokumentom o absolvovaní štúdia, či získaní titulu. Viac informácií