Osoby, ktoré získali titul na UK

Výsledky vyhľadávania

Meno Priezvisko Fakulta Študijný program Získaný titul V roku Miesto narodenia Pozn.
Nadežda Hrčková (rodená: Majerská) FiF teória a dejiny hudby PhDr. 1969 Bratislava  
Nadežda Hrčková FiF teória a dejiny hudby doc. 1984 Bratislava  
Nadežda Hrčková (rodená: Majerská) FiF vedy o umení: teória a dejiny hudby CSc. 1981 Bratislava  
 

Upozornenie: Databáza vzniká na základe písomných podkladov, ktoré má k dispozícii Archív UK. Nemožno vylúčiť, že nie je úplná. V žiadnom prípade záznam v databáze nie je právnym dokumentom o absolvovaní štúdia, či získaní titulu. Viac informácií