Osoby, ktoré získali titul na UK

Výsledky vyhľadávania

Meno Priezvisko Fakulta Študijný program Získaný titul V roku Miesto narodenia Pozn.
Natália Gálisová PdF UVP: slovenský jazyk a literatúra - dejepis Mgr. 2005 Bratislava  
Natália Gálisová LF všeobecné lekárstvo MUDr. 2013 Topoľčany  
 

Upozornenie: Databáza vzniká na základe písomných podkladov, ktoré má k dispozícii Archív UK. Nemožno vylúčiť, že nie je úplná. V žiadnom prípade záznam v databáze nie je právnym dokumentom o absolvovaní štúdia, či získaní titulu. Viac informácií