Osoby, ktoré získali titul na UK

Výsledky vyhľadávania

Meno Priezvisko Fakulta Študijný program Získaný titul V roku Miesto narodenia Pozn.
Ondrej Demáček PriF matematika a deskriptívna geometria prom. matematik 1962 Považská Bystrica  
Ondrej Demáček FMFI UVP: teória vyučovania matematiky RNDr. 1981 Považská Bystrica  
 

Upozornenie: Databáza vzniká na základe písomných podkladov, ktoré má k dispozícii Archív UK. Nemožno vylúčiť, že nie je úplná. V žiadnom prípade záznam v databáze nie je právnym dokumentom o absolvovaní štúdia, či získaní titulu. Viac informácií